Bornholmske højskolefamilier

Familien Andersen
Dammegård, Østerlars
Indledende oplysninger
Forældrene til nedenstående elever af 1. generation var Andreas Peter Andersen og Margrethe Kristine, født Kofod.
Andreas Peter Andersen var den ældste søn fra 23. vdg. Fårebygård i Aaker, født 15/10 1848. Han var elev på Vallekilde Højskole 1870-71.
Andreas Peter Andersen erhvervede senere Dammegård i Østerlars, som han i nogle år drev som ungkarl, men i 1880 blev han gift med Margrethe Kristine Kofod, født 24/3 1859, fra Knarregård, også Østerlars, formodentlig også elev på Vallekilde Højskole 1879. De fik i tidens løb 14 børn, men mistede fire af dem som små. De andre 10 blev alle elever på Bornholms Højskole; den største søskendeflok på denne skole.
Anna Margrethe Andersen, født 14/3 1881
elev 1897 - 1 måned - 16 år,
og 1900 - 3 måneder - 19 år

Anna Margrethe Andersen blev gift med Adolf Kristian Kure fra en af Kjeldsebygårdene (19. & 21. slg.), f. 17/12 1873 og elev på højskolen i Østermarie 1889-90, bl. a. sammen med den unge Martin Andersen, senere Nexø. Adolf Kure blev møller på Højagremøllen i Østerlars. Han var i en del år medlem af sognerådet og amtsrådet og havde forskellige andre tillidshverv.
Han drev møllen til omk. 1940, da han døde. Anna Kure boede derefter i ca. 20 år i Villa Fagerliden i Østerlars by.
Kilder: Kure-sl.; Bhs. Amtsråd side 86.

Karen Margrethe Andersen, født 9/1 1884 -
elev 1902 - 18 år

Karen Margrethe Andersen blev gift med Oluf Pedersen fra Loftsgård i samme sogn, f. 2/1 1880, og bosat samme sted 1905. De havde gården til omk. 1950, da den blev overtaget af en søn, Orla Pedersen. De fik fem børn, hvoraf de tre blev elever på højskolen. De fortsatte med at bo på Loftsgård hos sønnen til deres død.

Børn elever:

Bodil Kirstine Pedersen, født19/4 1906 - elev 1925

Orla Pedersen, født2/11 1909 - elev 1927-28

Margrethe Pedersen, født 6/10 1915 - elev 1934

Se nærmere nedenfor
En svigerinde, Nanna Pedersen, født 21/12 1883 og elev 1903, Hun blev omk. 1909 gift med Hans Mortensen, født 20/2 1888, og i 1914 overtog de ejendommen Hjortsvang i Østermarie. En datter, Valborg Helgine Mortensen, født 23/5 1910, blev elev på højskolen 1930. Hun blev gift med Harald Sonne fra Gadegård i Aaker, født 14/3 1911, og de overtog hans fødegård i 1938.

Margrethe Andersen, f. 11/2 1886 -
elev 1905 - 19 år

Margrethe Christine Andersen blev 26/10 1917 gift med Ole Julius Thorsen fra Krogegård i samme sogn og bosat samme sted. Han var født 25/8 1873 og altså 44 år. Han havde i en del år drevet gården sammen med fire ældre søskende, der alle var ugifte. Efter hans giftermål flyttede de alle, to søstre og to brødre, til Gudhjem. Den ældste broder var da 60 år.
Margrethe Thorsen døde imidlertid i barselsseng allerede den 15/3 1920, 11 dage efter sit andet barns fødsel og kun 34 år gammel. Manden giftede sig syv år senere med Marie Pedersen fra Horsens, født 1903 og altså 30 år yngre end ham. Med hende fik han to børn til.

Ingeborg Kathrine Andersen, født 1888 -
elev 1907 - 19 år

Ingeborg Kathrine Andersen var periodisk sindslidende. Hun var ugift og på grund af sygdommen ikke i stand til at klare varigt arbejde. I sine gode perioder flyttede hun rundt til familien og hjalp til, især når der var sygdom.

Otto Andreas Andersen, født 5/12 1889 -
elev 1908-09 - fyldte 19 år

Otto Andreas Andersen overtog 1916 ejendommen "Skovsminde" i samme sogn, gift med Klara Petra Margrethe Kofoed fra Risegård, også Østerlars, f. 1893 og elev på højskolen 1913. De fik et barn, en søn ved navn Ejner Andreas, som blev elev på højskolen 1944-45.
De havde ejendommen, som var på 10 ha, til midten af 1950-erne, da den blev overtaget af nævnte søn. Derefter flyttede de til den langt mindre "Østervang" (ca. 3 ha). Otto Andersen døde 24/10 1971.

Andreas Peter Andersen, født 1891 -
elev 1911-12

Andreas Peter Andersen blev uddannet landbrugskandidat, Flyttede til Sønderjylland, hvor han blev gårdejer, men det gik ikke; det endte med konkurs. Han blev senere direktør på en fabrik i Toftlund, der fremstillede kartoffelmel.
Han døde ret tidligt, 63 år.
Kilde; Bornholmere.dk.

Jørgen Alexander Andersen, født 25/3 1893 -
elev 1913-14 - 19 år

Jørgen Alexander Andersen overtog 1918 gården efter forældrene, gift med Rigmor Hansen fra Bækkegård, også Østerlars, f. 22/7 1897 og elev på højskolen 1915. De fik to sønner, hvoraf den yngste, Arne Andersen, var elev på højskolen 1940-41. De havde gården til først i 1950-erne, da den blev overtaget af nævnte søn, Arne, først nogle år i forpagtning og fra omk. 1960 som ejer.
Jørgen Andersen var i to perioder, 1929-37, medlem af sognerådet og i nogle år også formand for andelsmejeriet "Dybdal".

Søn elev:

Arne Andersen, født 29/5 1924 - elev 1940-41.

Se nærmere nedenfor.

Ellen Marie Andersen, født 29/3 1896 -
elev 1915 - 19 år

Ellen Marie Andersen blev gift med Peter Funch fra St. Myregård i Olsker, f. 1882 og elev på højskolen 1901-02. De blev bosat på Bondegård i Rø, men efter få års ægteskab døde han af den spanske syge. Hun blev senere gift med en yngre broder, Ludvig Funch, f. 1897 og elev på højskolen 1915-16. Han førte så gården videre, men allerede i 1938 døde også han, men af kræft, kun 41 år gammel. Hun førte gården videre til omk. 1950, da den blev overtaget af en slægtning.

Hans Peter Andersen, født 16/10 1898 -
elev 1917-18 - 19 år

Hans Peter Andersen var længe ugift og var mest hjemme på gården. Han blev i begyndelsen af 1930-erne ejer af ejendommen "Solbakke" (3,5 ha - kirke parcel), hvor han boede sammen med moderen. Senere var han også vognmand i nogle år.
I 1944 blev han gift med sin husholderske, Ella Hansine, f. Jensen, som var enke efter Aage Carl Cordua.
Ella og Aage Carl Cordua havde boet på Elleskovsgård og på en af Gamlevældegårdene i Østerlars og sidst i omk. 10 år på ejendommen Hallelyst i Rutsker, hvor han var død et par år før, 49 år gammel. Der var fem børn i ægteskabet, og en af dem, Magda Cordua, var elev på højskolen 1948.
Ella Og Hans P. Andersen boede endnu på ejendommen som pensionister i 1967.

Jens Anker Andersen, født 30/1 1900 -
elev 1919-20 - fyldte 20 år

Jens Anker Andersen overtog 1925 Thorupgård i Klemensker, gift med Else Kathrine Westh fra Asseregård i samme sogn, f. 3/2 1898. De havde gården til slutningen af 1960-erne, hvorefter de flyttede til Klemensker by.2. generation

Loftsgård, Østerlars

Bodil Kirstine Pedersen, født19/4 1906 - elev 1925

Bodil Kirstine Pedersen blev gift med Hans Edvard Svendsen Maegaard fra Strandbygård, Østerlars, født 23/10 1901 og elev på højskolen 1918-19, og de blev bosat på denne gård omk. 1930.

Orla Pedersen, født2/11 1909 - elev 1927-28

Orla Pedersen overtog fødegården og boede på den helt til sin død 1991. Ved en lynbrand 1979 brændte den velbevarede gamle gård helt ned. Han forblev ugift.

Margrethe Pedersen, født 6/10 1915 - elev 1934

Margrethe Pedersen blev gift med Viggo Hansen fra Rutsker, f. 15/11 1911, og de overtog 1944 Grønbechsgård i Sandvig. Dér boede de i ca. 10 år, hvorefter de flyttede til Klingegård i Rutsker. Derefter boede de i Hasle.2. generation

Dammegård, Østerlars

Arne Andersen, født 29/5 1924 - elev 1940-41

Arne Andersen nævnes i 1953 som forpagter af fødegården, mens hans forældre var flyttet til et hus i stationsbyen.
I samme år, den 25/4, blev han også gift med Ellen Thybo Baastrup, født 8/3 1928, fra proprietærgården Østerskovgård i Låsby sogn mellem Århus of Silkeborg. I 1960 nævnes han som ejer af gården, som de drev i mange år frem. I tidens løb fik de fire børn, to døtre og to sønner.Kilder: LB. 136, 164, 329, 365, 20a & 22a, 366, 377, 396; Bornholms Vejviser; diverse oplysninger fra Orla Pedersen, loftsgård.>
Dammegård, Østerlars i 1968.
Alle billederne, undtagen farvebilledet af Loftsgård, er hentet fra KB-Danmark set fra Luften.
Østerskovgård, Låsby sogn, hvor Ellen Baastrup stammede fra. Gården er nu en slags feriehotel.
Højagre Mølle. Loftsgård som den tog sig ud på afstand nogle år før lynbranden i 1979.
Bondegård i Rø. Thorupgård i Klemensker.

SAMs højskolehistoriske Arkiv