Bornholmske højskolefamilier

Familien Andersen
Tyskegård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Forældrene var Hans Frederik Andersen og Anna Engeline Christine f. Hansen. Hans Frederik Andersen var født 10/4 1865 på en landejendom, (matr. nr. 147) der i nyere tid fik adressen Smørengevej 17, lidt sydøst for Vestermarie By. Hans far, Søren Peter Andersen, som angives at være udbygger og snedker, havde kort tid før overtaget den efter sin far, Anders Hansen Møller. Ved FT 1890 har Hans Frederik Andersen angivet at være skomager.
Anna Engeline Christine Hansen var født 11/4 1870 på Tyskegård som den yngste af tre søskende. Hun havde to ældre brødre, Hans Andreas og Torvald Andreas, der var to og fire år ældre. Men den 19. august 1882 skete der det tragiske, at de begge druknede, da de sammen med en tredje ville bade i en mergelgrav nær ved gården, 14 0g 16 år gamle. To år efter døde så også deres far, Jeppe Andreas Hansen. Moderen, Elisabeth Engeline Hansen, førte gården videre med bestyrer i nogle år.
Hans Frederik og Anna Engeline blev gift 27/1 1891, og han er formodentlig blevet bestyrer eller har forpagtet gården, indtil de i 1895 overtog den som ejendom. De havde gården til 1938, da den blev overtaget af den yngste søn.
Hans Peter Andreas Andersen, født 4/12 1896 -
elev 1914-15

Hans Peter Andreas Andersen var medhjælper hjemme på gården, men døde i en ung alder den 29/1 1924, 27 år gammel.

Thorvald Frederik Andersen, født 16/4 1900 -
elev 1918-19

Thorvald Frederik Andersen forblev ugift. Han overtog 1926 den omtalte ejendom, hvor faderen var vokset op, og hvor bedsteforældrene og en farbror, Jens Peter Andersen, fortsat havde boet. Bedstemoren var død 1910 og bedstefaren i 1917, mens farbroren fortsatte med at bo hos nevøen som rentier indtil sin død i 1949. Thorvald Andersen boede endnu på ejendommen i 1962; senere boede han nogen tid som rentier hos sin bror Georg på sit fødehjem, Tyskegård.

Carl Christian Andersen, født 25/2 1903 -
elev 1921-22

Carl Christian Andersen overtog 1929 Uglegård i Nylars, gift samme år med Helga Margrethe Schou, født 3/4 1903, datter af avlsbruger Hans Andreas Schou i Aakirkeby.
De havde gården til omkr. 1960, hvorefter de flyttede til det lille husmandssted Landlyst, og han blev kommunekasserer.
Gården blev overtaget af sønnen Hans Schou Andersen. Han havde som dreng fået øgenavnet "Slau", fordi han havde svært ved at sige sit mellemnavn, Schou. På sine ældre dage gav han sig til at indhugge figurer fra sagn, eventyr og Bornholms historie i sten, som han så placerede i en lille skov nær ved gården. Det blev til "Slaus stene", som er blevet en lokal seværdighed.

Agnes Margrethe Andersen, født 31/7 1907 -
elev 1925

Agnes Margrethe Andersen blev 1934 gift med Holger Munch Kofoed fra ejendommen Skovly nær ved mejeriet Central i samme sogn, og de blev kort efter bosat på Østre Engegård i den østligste del af sognet. Gården var i øvrigt hans moders fødehjem. Den var i en del år blevet ejet og drevet af en morbror, som var ugift og dermed ingen arving havde. De boede endnu på gården i 1967.

Georg Søren Andersen, født 18/8 1910 -
elev 1930-31

Søren Georg Andersen overtog 1938 fødegården, Tyskegård, gift 1945 med Addy Madsen Folkmann, født 22/8 1915, fra ejendommen Fædresminde i samme sogn. De boede der endnu i 1985; senere i Vestermarie by.


Kilder: LB. 262, 353, 355 & 359; meddelelser fra Rigmor Kofoed, Nexø; bornholmere.dk; Kures gårdlister; Bhs. Vejviser; Bhs. Tidende 22/8 1882.SAMs højskolehistoriske Arkiv