Bornholmske højskolefamilier

Familierne Larsen, Anker og Tolstrup, Strangegård,
Klemensker
Indledende oplysninger
Forældrene til første generation var Lars Mouritsen og Ane Kathrine, født Schou. Han var fra Skovgård i Bodilsker, født 25/5 1822, og uvist af hvilken grund hed han altså Mouritsen til efternavn, mens hans søskende hed Pedersen. Hun var fra gården "I Skoven" i samme sogn, født 6/1 1821. De blev gift 25/4 1845, og boede først på en udbyggerejendom fra Vallensgård i Aaker sogn, men det er uvist hvilken. Her blev de første tre af deres børn født, hvoraf den ældste dog kun blev én dag gammel. I 1851 flyttede de til Bobbegård lidt sydligere i samme sogn, og her blev de sidste fire børn født, så det blev til i alt seks levende. Efter den gamle navneskik fik de alle Larsen som efternavn. I 1866 flyttede de igen; denne gang til den betydeligt større Stangegård (senere Strangegård) i Klemensker, og det blev herfra deres børn kom på højskole, især på Vallekilde Højskole. For Lars Mouritsen blev det kun få år på Stangegård. Han døde 16/8 1872, kun 50 år gammel. Konen førte gården videre i nogle år, men så døde hun også den 14/12 1877, knap 57 år gammel. Gården blev 1879 overtaget af den yngste søn, Hans Anker Larsen.
1. generation:

Børn af Lars Mouritsen og Ane Kathrine f. Schou

Martha Margrethe Larsen, født 22/5 1847 -
elev på Vallekilde Højskole 1870

Martha Margrethe Larsen blev 5/11 1880 gift med Ludvig Peter Olsen, født 30/1 1849, fra St. Hollændergård i Olsker, og de blev bosat samme sted. De fik to sønner, som begge blev elever på højskolen. Den ene søns kone og to sønner blev også elever.

Sønner elever:

Lars Peter Olsen, født 22/9 1882 - elev 1899-1900

Julius August Olsen, født 3/1 1885 - elev 1901-02

Thor Julius Larsen, født 25/12 1849 -
elev på højskolen på Pæregård, Østerlars 1868 eller 1869 og på Vallekilde Højskole 1877-78

Thor Julius Larsen emigrerede 1879 til Amerika - efter sigende for at tjene penge. Omkring 10 år senere vendte han hjem og blev gift med Emma Petrea Hansen fra Sdr. Kirkebogård, Klemensker, og de blev året efter bosat på ejendommen "Fælleshaab" i Rønne Vang. De fik en søn og tre døtre. Alle tre døtre blev elever på Bornholms Højskole.

Døtre elever:

Mine Larsen, født12/3 1892 - elev 1912

Rigmor Larsen, født 3/1 1896 - elev 1915

Laura Margrethe Larsen, født 10/6 1901 - elev 1922

Hans Anker Larsen, født 17/4 1852 -
blev som den første af sine søskende elev på Vallekilde Højskole 1869-70 og igen 1876-77

Hans Anker Larsen overtog efter begge sine forældres ret tidlige død fødegården som 27 årig i 1879. Han blev 1888 gift med Ane Sofie Pedersen, født 21/10 1861, fra Svansbjerg på Sjælland. De fik ni børn, hvoraf to døde som små. De andre syv blev alle elever på Bornholms Højskole.

Børn Elever:

Kathrine Anker, 11/3 1889 - elev 1907

Bodil Anker, født 7/7 1892 -elev 1908

Helga Anker, født 13/6 1894 - elev 1911

Agnethe Anker, født 1/7 1897 - elev 1915

Gunnar Anker, født 4/5 1898 - elev 1916-17

Poul Anker, født 10/12 1900 - elev 1918-19

Sofie Anker, født 11/7 1907 - elev 1925

Se nærmere omtale nedenfor

Kathrine Johanne Larsen, født 28/2 1855 -
elev på Vallekilde Højskole 1874

Kathrine Johanne Larsen blev 29/9 1880 gift med gårdejer Iver Thomsen Kjems, Mejlbygård, Lintrup, Sønderjylland, født 11/9 1850. De fik to døtre og en søn, men allerede 21/6 1890 døde faderen. Hun vendte senere tilbage til Bornholm med børnene og bosatte sig i Nexø. Begge døtre blev elever på Bornholms Højskole.

Døtre elever:

Laura Astrid Kjems, født 6/3 1884 - elev 1903

Frida Kjems, født 19/4 1886 - elev 1909

Rebekka Juliane Larsen, født 31/12 1857 -
elev på Vallekilde Højskole 1877
og muligvis på højskolen i Østermarie 1882

Rebekka Juliane Larsen - kaldet Julie - figurerer i Karen Jensens poesibog fra højskolen i Østermarie i sommeren 1882 (se omtale andetsteds på denne hjemmeside) og har derfor været elev eller eventuelt været i tjeneste, f. eks. som kokkepige.
Hun blev året efter, 17/4 1883, gift med Jørgen Peter Hansen fra Gallingegård i Vestermarie, født 11/11 1858 og elev på højskolen i Østermarie 1879-80. Det var i øvrigt dobbetbryllup, idet hendes yngre søster, Laura, blev gift på samme dag (se nedenfor). Julie og Jørgen Peter Hansen boede først på en ejendom i Hasle Vang og senere på hans fødegård, Gallingegård, og fra omkring 1900 på nabogården Ahlegård, begge Vestermarie. De fik syv børn, fem sønner og to døtre. Fire af sønnerne og én datter blev elever på Bornholms Højskole.

Børn elever:

Christian Hansen, født 29/12 1883 - elev 1901-02

Hans Peter Hansen, født 9/3 1885 - elev 1903-04

Thor Hansen, født 18/11 1887 - elev 1906-07

Axel Hansen, født 25/10 1889 - elev 1908-09

Agnes Eleonora Hansen, født 20/12 1891 - elev 1911

Se nærmere under Familien Hansen, Ahlegård.

Laura Anine Larsen, født 15/11 1860 -
muligvis elev på højskolen i Østermarie

Laura Anine Larsen nåede ikke at komme på Vallekilde Højskole inden moderens død, men det er overvejende sandsynligt, at hun har været elev på højskolen i Østermarie. Som nævnt ovenfor holdt hun bryllup samme dag som sin søster, den 17/4 1883. Brudgommen var cand. theol. og højskolelærer Poul Kristian August Kristensen, født 13/8 1854. Han var søn af den grundtvigsksindede sognepræst i Rønne, F. V. Christensen, som også forrettede vielserne. Det foregik i Østermarie Kirke, fordi begge søstre angives at have opholdt sig på højskolen. Det kunne tyde på, at de begge havde været i tjeneste under vinterskolen, og efter dens afslutning så har holdt bryllup.
August Kristensen var lærer på Stenum Højskole i Vendsyssel (senere flyttet til Vrå), men allerede i 1884 blev han kapellan i Tårs/Ugilt også i Vendsyssel. I 1896 blev han sognepræst i Vrejlev i nærheden, men flyttede i 1900 til Øster Tørslev lidt nord for Randers. I årene derefter kom der seks elever fra denne landsby til Bornholms Højskole, hvilket utvivlsomt har forbindelse med, at begge ægtefæller havde forbindelser til Bornholm. En af disse elever var deres egen datter. Af de andre var tre søskende, og det fik for den enes vedkommende videre følger for familien.
De seks elever var følgende:

Karen M. Holm, født 12/4 1878 - elev 1900

Anna Sofie Tolstrup, født 1891 - elev 1910

Laurs Alfred Tolstrup (Laursen), født 19/11 1889 -

elev 1910-11

Ingeborg Christensen, født 2/3 1888 - elev 1912

Johanne Als, født 1893 - elev 1913

Søren Peter Tolstrup (Laursen), født 14/11 1894 -

elev 1914-152. generation: Strangegård, Klemensker:

Børn af Ane Sofie og Hans Anker:

Kathrine Anker, 11/3 1889 - elev 1907
elev 1907.

Kathrine Anker blev gift med Poul Kofoed fra Skovgård i Bodilsker, født 23/10 1886 og elev på højskolen 1911-12 som én af ialt 9 søskende, og som i øvrigt var hendes halvfætter. De overtog hans fødegård 1914, som de havde til 1931. Fra 1933 boede de på Kannikegård i Klemensker. De fik 8 børn hvoraf de 4 blev elever på højskolen.

Børn elever:

Knud Anker Kofoed, født 2/9 1919 - elev 1938-39

Ebba Agnethe Kofoed, født 22/2 1921 - elev 1940

Elna Marie Kofoed, født 13/8 1922 - elev 1941

Folmer Kofoed, født 5/2 1926 - elev 1944-45

Se nærmere under Familien Kofoed, Skovgård, Bodilsker

Bodil Anker, født 7/7 1892 - elev 1908
elev 1909

Bodil Anker blev 1915 gift med Laurs Alfred Tolstrup Laursen, som stammede fra Øster Tørslev i nærheden af Randers, født 19/11 1889 og elev på højskolen 1910-11. De overtog først Strangegård i forpagtning, overtog den som ejendom i 1925. To sønner og to døtre blev senere elever på højskolen som 3. generation. Se nærmere nedenfor.

Sønner og døtre elever:

Aage Tolstrup, født 2/4 1916 - elev 1932-33

Marie Tolstrup, født 11/8 1919 - elev 1937

Else Tolstrup, født 28/10 1923 - elev 1941

Hans Anker Tolstrup, født 28/5 1925 - elev 1944-45

Se nærmere nedenfor.

Helga Anker, født 13/6 1894 - elev 1911

Helga Anker oprettede og drev sammen med sin yngre søster, Sofie Anker, en kunsthandel, "Vævestuen", først i Aakirkeby, senere i Rønne, men hun døde allerede i 1942, 48 år gammel. Søsteren førte forretningen videre i mange år

Agnethe Anker, født 1/7 1897 - elev 1915

Agnethe Anker døde som ung den 29/8 1917, 20 år gammel.

Gunnar Anker, født 4/5 1898 - elev 1916-17

Gunnar Anker blev 1925 gift med Ketty Sønderskov Pedersen, født 9/11 1902, datter af urmager Pedersen, Ferritslev på Fyn. elev på Bornholms Højskole 1922. De blev først bosat på ejendommen Egelund i den østlige del af Aaker sogn, men omkr. midten af 1930erne flyttede de til Østerlars station, hvor han blev ansat ved jernbanen, og hun blev stationsekspedient. Han betegnes dels som arbejdsmand, dels som baneformand. Der var de til pensioneringen.

Poul Anker, født 10/12 1900 - elev 1918-19

Poul Anker var fra begyndelsen af 1930erne mælkehandler og senere købmand i Nexø, gift med Margrethe Mathea Ipsen fra Bagergård i Aaker, født 22/8 1903. De havde først adressen Torvet 10, senere som købmand Bryggeristræde 12. Ved FT 1940 havde de to døtre, Bodil og Ellen Margrethe Anker.

Sofie Anker, født 11/7 1907 - elev 1925

Sofie Anker oprettede som nævnt ovenfor sammen med søsteren, Helga Anker, en forretning i kunsthåndværk i Aakirkeby, som de senere flyttede til Rønne. Søsteren døde imidlertid tidligt, men Sofie Anker førte forretningen, kaldet Vævestuen, videre i mange år frem. I sin høje alderdom boede hun på Kapelvej og leverede telefonisk en del oplysninger om familien.3. generation:

Børn af Bodil og Laurs Tolstrup Laursen.
Den sidste del af efternavnet, Laursen, forsvandt efterhånden.

Aage Tolstrup Laursen, født 2/4 1916 -
elev 1932-33

Aage Tolstrup figurerer i 1952 som bestyrer på Blemmegård, Nylars. I 1955 nævnes han som forvalter på fødegården, som han senere overtog som ejer. Han og hans kone, Ulla, havde gården til 1994, hvorefter jorden blev solgt fra, og bygningerne blev erhvervet til anden side og brugt til andre formål. Stuehuset blev til butik for kunsthåndværk, kaldet Kræmmerhuset. Den ret enestående have hører dertil.

Marie Tholstrup Laursen, født 11/8 1919 -
elev 1937

Marie Tolstrup blev gift med Gunnar Hansen fra Skovgård, Aaker, født 22/8 1919, og de overtog gården efter hans forældre i 1945. De havde den til 1984, da en søn overtog den.

Else Tolstrup, født 28/10 1923 -
elev 1941

Else Tolstrup blev gift med Knud Kofoed Hansen, født 24/4 1915, fra Stensgård, Vestermarie, og elev på Askov Højskole 1932-33. De overtog 1944 hans fødegård. Else Tolstrup døde allerede 1965, 41 år gammel. Han drev gården videre i mange år - havde den endnu i 1993.

Hans Anker Tolstrup, født 28/5 1925 -
elev 1944-45

Hans Anker Tolstrup overtog omkr. 1954 ejendommen Fredebo i nærheden af fødegården, gift med Ady Vivelund Christoffersen, datter af mejeribestyrer Hans Frederik Christoffersen, AM "Bjørnedal". De havde endnu ejendommen i 1967. Senere flyttede de til hendes forældres hus, Lindebo, i Klemensker by, og han blev ansat ved amtsvejvæsenet.2. generation: St. Hollændergård, Olsker

Sønner af Martha Margrethe Larsen og Ludvig Peter Olsen.

Lars Peter Olsen, født 22/9 1882 -
elev 1899-1900

Lars Peter Olsen blev omkr. 1909 ejer af Kildesgård i Olsker på ca. 42 ha, gift med Albine Pedersen, som var fra Allinge. Efter knap 20 år solgte han imidlertid gården til Udstykningsforeningen, som udstykkede godt halvdelen af jorden til fire mindre landbrug på ca. seks ha hver. Han ser derefter ud til at have ernæret sig som arbejdsmand.

Julius August Olsen, født 3/1 1885 -
elev 1901-02

Julius August Olsen overtog 1910 fødegården, St. Hollændergård, gift med Kristine Karoline Olsen fra Lynggård i Rø, f. 15/2 1887 og elev på højskolen 1906 . To sønner blev elever på højskolen. Den ene, Arne Olsen, overtog senere gården.

Sønner elever:

Arne Olsen, født 4/8 1916 - elev 1933-34

Olau Olsen, født 31/3 1920 - elev 1938-392. generation: "Fælleshaab", Rønne

Døtre af Thor Julius Larsen og Emma Petrea Hansen:

Mine Larsen, født12/3 1892 - elev 1912

Mine Larsen blev senere gift med Niels Kure fra Granegård i Nyker, født 1889 og elev på højskolen 1909-10, og de overtog denne gård omk. 1916. En søn blev elev på højskolen.

Søn elev:

Vagn Kure, født 21/2 1918 - elev 1938-39

Rigmor Larsen, født 3/1 1896 - elev 1915

Rigmor Larsen blev gift med Jakob Madsen fra Sjælland, og de blev gårdmandsfolk på Holmegård i Kundby på Sjælland.

Laura Margrethe Larsen, født 10/6 1901 -
elev 1922

Laura Margrethe Larsen blev husbestyrerinde i meget af sin aktive tid: for Kofoed Gadegård, Poulsker, i 21 år, for H. P. Olsen, Sandegård, Knudsker, i 14 år.2. generation: Kjems, Nexø.

Døtre af Kathrine Kjems, Nexø:

Laura Astrid Kjems, født 6/3 1884 - elev 1903

Laura Astrid Kjems blev gift med malermester Julius Antoni Falch, født 16/2 1878, og de blev bosat i Pedersker stationsby.

Frida Kjems, født 19/4 1886 - elev 1909

Frida Kjems angives at have været massøse i København.3. generation, St. Hollændergård, Olsker

Sønner af Julius August Olsen

Arne Olsen, født 4/8 1916 - elev 1933-34

Arne Olsen blev gift med Ruth Elisabeth Ingvorsen, født 4/9 1921 og elev på højskolen 1941, fra ejendommen Egevang i Østerlars. De boede først på Bakkegård, Rutsker fra 1946 til omk. 1960; derefter på hans fødegård, St. Hollændergård.

Olau Olsen, født 31/3 1920 - elev 1938-39

Olau Olsen angives at have været hjemme på gården indtil omkring 1960; de seneste år figurerer han som forpagter, men efter farens død 1960 blev den overtaget af broderen, Arne Olsen. Olau Olsen blev derefter arbejdsmand, bosat i den tidligere Humledal Station, hvor forældrene også havde boet. Han blev gift samme år med en kvinde ved navn Grethe. I 1969 flyttede de til Sjælland og havde forskelligt arbejde derovre, men vendte tilbage som pensionister i 1985. Det er ikke lykkedes at identificere hans kone nærmere. Han døde 3/11 1998 i Klemensker.
Kilde specielt for ham: Mindeord i Bhs. Td. 5/11 1998.3. generation: Granegård, Nyker:

Søn af Niels Kure og Mine Larsen

Vagn Kure, født 21/2 1918 - elev 1938-39

Vagn Kure blev utvivlsomt uddannet kontrolassistent på højskolen, og som sådan virkede han i en del år. I 1953 erhvervede han ejendommen Hedebo i Studeby, Østerlars, og samme år gift med Ulla Olsen, født 24/9 1933, fra Hullegård i Østermarie. I 1956 flyttede de til det langt mindre husmandssted Hedevang i Åløse, Østermarie, men i 1965 overtog de Hentregård, også i Østermarie, som de ser ud til at have haft helt til 1996. Sideløbende med landbruget havde han i mange år en administrativ stilling inden for kontrolarbejdet.Kilder: LB. s. 167, 216 & 227: Jochum. 76-77; Jul p. Bornh. 1942; meddelelser fra Sofie Anker, Rønne og Laura Larsen, Nexø; Bhs. Vejviser; gravmæler på Klemens kirkegård.


SAMs højskolehistoriske Arkiv