Bornholmske højskolefamilier

Familien Bendtsen
Smørengegård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte elever var Hans Peter Bendtsen og Katrine Kofoed. Han var fra en ejendom på Højlyngen i Bodilsker, født 15/7 1874. Hun var fra Skovgård i samme sogn, født 10/9 1881 og elev på højskolen år 1900, som nr. 2 af en søskendeflok på ni, det næsthøjeste antal. De blev gift 2/8 1901 og bosat på 10. slg. Smørengegård, som han i forvejen havde erhvervet. De havde gården til 1943, da deres eneste søn overtog den.
Thora Agnethe Bendtsen, f. 22/8 1903 -
elev 1922

Thora Bendtsen var i en periode kokkepige på højskolen. Hun blev 3/11 1935 gift med Knud Thorvald Mattesen, søn af købmand Mattesen, Myreby, født 21/3 1905 og elev på højskolen 1931-32. De blev bosat på husmandsstedet Tuelyst på Bodelyngen, Vestermarie. Foruden landbruget ernærede han sig bl. a. med arbejde på Lobbæk Mejeri og som regnskabsfører. Han døde 6/10 1975, 70 år, mens hun levde til 20/1 1994 og blev 90 år.

Gerda Bendtsen, f. 9/8 1906 -
elev 1924

Gerda Bendtsen blev gift med Jens Peter Kofoed Dam fra Blæsbjerggård i Nyker, født 23/1 1905. De boede først på ejendommen Vasahøj, Ibsker, 1932-44. Derefter på Svanegård, Svaneke indtil omkr. 1965. Vasahøj blev overtaget af en søster og svoger. (Se nedenfor).
Svanegård blev overtaget af den ældste søn, Svend Gunnar Kofoed Dam, som blev en fremtrædende skikkelse i Nexø kommunes kommunalbestyrelse og en tid borgmester.

Inger Johanne Margrethe Bendtsen,
f. 13/11 1909 - elev 1927

Inger Johanne Margrethe Bendtsen blev gift med Gunnar Julius Hansen fra Munkegård i Ibsker, født 25/11 1907 og elev på højskolen 1924-25. De overtog 1933 Brogård i Nyker.

Sigrid Bendtsen, f. 1/8 1912 -
elev 1931

Sigrid Bendtsen blev gift med Ernst Ingemann Larsen, født 15/3 1919 og kontrolassistentelev på højskolen 1938, fra Kæmpegård, Vestermarie. De overtog 1944 ejendommen Vasahøj i Ibsker efter hendes søster og svoger. (Se omtale af Gerda Bendtsen ovenfor).

Ove Kofoed Bendtsen, f. 22/1 1918 -
elev 1936-37

Ove Kofoed Bendtsen overtog 1943 fødegården, gift med Ella Margrethe Haagensen fra Rønne, født 13/8 1924, datter af Axel Johannes Haagensen og Anna Camilla, f. Holm. De havde gården til omkr. 1965, hvorefter de flyttede til Gadegård i Knudsker, hvor de var lejere. (Den ejedes af Orla Kofoed, som var født på gården, men også havde Ladegård i Klemensker).

Asta Birgitte Bendtsen, f. 20/8 1922 -
elev 1940

Asta Birgitte Bendtsen blev gift med Arne Nielsen fra ejendommen Granholt, Nyker, f. 23/12 1921 og elev på højskolen 1941-42. De overtog 1946 Risemøllen i Olsker, hvortil der også hørte landbrug.Kilder: LB. 199, 246-247, 275, 337 & 341; oplysninger i diverse protokoller; Bhs. Vejviser.SAMs højskolehistoriske Arkiv