Bornholmske højskolefamilier

Familien Blem,
Engegård, Nylars
Indledende oplysninger
Faren til 1. generation var den navnkundige Markus Peter Blem, gårdejer, folketingsmand i 28 år, kreditforeningsdirektør. Han stammede fra Værmelandsgård i Aaker (se omtale af familien dér) og er blevet betegnet som "en af de største politiske skikkelser, Bornholm har fostret". Han var en af de første bornholmere, der tog på højskole, engang i 1860erne på Hindholm Højskole på Sjælland, og i 1870 på højskolen i Østermarie, og som det fremgår, nåede han også at sende sin ældste søn, Ludvig Blem, på denne højskole. Efter at den blev nedlagt, blev han desuden en drivende kraft ved oprettelsen af den nye højskole ved Ekkodalen, og seks af hans i alt otte børn blev i de følgende år elever på denne.
Hans kone, Julie f. Larsen, som var fra Egeskovsgår i Aaker, født 27/12 1851, var i sommeren 1869 elev på Grundtvigs Højskole "Marielyst". De blev gift 1874, året efter, at Markus Blem havde erhvervet Engegård i Nylars.
1. generation: børn af
Julie og Markus Peter Blem

Ludvig Georg Blem, født 5/1 1875 -
elev på højskolen i Østermarie 1889-90

Ludvig Georg Blem blev 10/1 1905 gift med Helga Gusta Johanne Volf, født 8/7 1878, som var adoptivdatter på ejendommen Dons Mølle i Sønderjylland, og de overtog denne ejendom. De fik tre døtre og én søn. En af døtrene, Johanne Blem blev 1926 elev på højskolen.

Sigrid Marie Blem, født 28/5 1877 - elev 1894

Sigrid Marie Blem blev foruden højskoleopholdet på skolen i ca. to år mere på det såkaldt udvidede kursus. Derefter hedder det sig, at hun underviste sine yngre brødre og nogle nabobørn hjemme på gården. Hun blev senere gift med Ludvig Kofoed, St. Bukkegård, Aaker, elev vinteren før, og bosat dér. Deres seks børn blev alle elever på højskolen. Men hun døde i en tidlig alder.

Børn elever:

Gunhild Blem Kofoed, født 19/1 1902 - elev 1919

Ejvind Blem Kofoed, født 22/2 1903 - elev 1920-21

Edel Blem Kofoed, født 23/7 1905 - elev 1925

Margrethe Blem Kofoed, født 9/9 1908 - elev 1926

Julie Blem Kofoed, født 9/3 1910 - elev 1928

Ingeborg Blem Kofoed, født 10/4 1912 - elev 1930

Harald Larsen Blem, født 18/1 1879 -
elev 1893-94

Harald Larsen Blem blev 1904 ejer af Soldatergård, Aaker, gift året efter med Margrethe Kristine Jensen, født 3/3 1884, fra Tornegård i Nylars. En datter og en søn blev elever på højskolen. De havde gården til omkr. 1942, da en anden datter og svigersøn overtog den, først i fopagtning, senere som ejer.

Børn elever:

Ingrid Dorthea Blem, født 12/8 1907 - elev 1925

Markus Peter Blem, født 16/9 1908 - elev 1924-25

Anna Kirstine Blem, født 9/5 1880 - elev 1898

Anna Kirstine Blem blev gift med Johan Peter Grønbech fra ejendommen Vassebæk i Rø, født 29/12 1881 og elev på højskolen 1898-99. De overtog 1903 St. Myregård i Nylars. To døtre og en søn blev elever på højskolen. Sønnen overtog senere gården.

Børn elever:

Ellen Julie Blem Grønbech, født 6/12 1907 - elev 1925

Marie Elisabeth Blem Grønbech, født 6/12 1907 - elev 1926

Johan Blem Grønbech, født 10/6 1913 - elev 1931-32

Ingeborg Margrethe Blem, født 9/8 1883 -
elev 1900

Ingeborg Blem var svagelig og boede hele tiden hos forældrene, først på gården og senere i København.

Ejner Blem, født 26/6 1886 -
elev 1900-01 jan. marts - 3 mdr.

Ejner Blem blev senere ejer af ejendommen "Aldersro" i Olsker (tæt ved Allinge), gift 1918 med Anna Marie Jensen, født 21/5 1888, fra Allinge. De havde ejendommen til omkr. 1952, da en søn overtog den.

Markus Blem, født 18/4 1889 -
elev 1905-06

Markus Blem blev 1913 gift med Helvig Elisabeth Kofoed fra St. Munkegård i Aaker, født 10/12 1890 og elev på højskolen 1909. De overtog formodentlig samme år hans fødegård, Engegård, som de havde til 1944, da en søn, Marcus Koefoed Blem, overtog den. Se nedenfor.


2. generation:

Markus Koefoed Blem, født 5/5 1922 -
elev 1939-40

Marcus Kofoed Blem overtog 1944 fødegården efter forældrene. Han blev gift med Ellen Margrethe Ipsen fra Sdr. Dyndebygård i Poulsker, født 10/3 1922 og elev på højskolen 1940. De boede på gården til omkr. 1990.


Kilder: LB. 146-147, 258, 260 & 271; Jochum. side 34 ff., Bendix. 39-41; Grønbech-sl.Lauegd. 70; JpB. 48, 52 & 54.


SAMs højskolehistoriske Arkiv