Bornholmske højskolefamilier

Familien Blem,
Værmelandsgård, Aaker
Indledende oplysninger
Ane Kathrine Blem, født 25/4 1845 -
elev på Vallekilde Højskole 1870

Ane Kathrine Blem lærte senere mejeri på Havarti-gården i Øverød. I 1872 blev hun gift med Bærild Hansen Dam, født 26/2 1843, fra Dammegård i Østerlars, hvor de først boede. Derefter flyttede de til Lillegård i Nyker.
Bærild Dam var i vinteren 1866-67 elev på Hindholm Højskole. Han var i en årrække medlem af Nyker sogneråd og i en del år dets formand.
De fik kun ét barn, datteren Anna Dam, født 15/6 1878. Hun var 1895 elev på Bornholms Højskole og deltog også i nogen tid i det såkaldt udvidede kursus.
Hun blev gift med Martin Jørgen Kofoed fra Ll. Bakkegård i Olsker og fik syv børn, hvoraf den ældste og den yngste blev elever på Bornholms Højskole, mens de andre blev elever på andre højskoler.

Markus Peter Blem, født 8/3 1848 -
elev på Hindholm Højskole 1866-67
og på Højskolen i Østermarie 1870-71

Markus Peter Blem blev senere ejer af Engegård i Nylars, gift med Julie Larsen fra Egeskovsgård, Aaker. De fik otte børn, hvoraf den ældste, blev elev på højskolen i Østermarie og de seks yngste blev elever på højskolen ved Ekkodalen.
Markus Blem var med i meget organisationsarbejde og var folketingsmand i 28 år. Han er blevet betegnet som en af de største politiske skikkelser, som Bornholm har fostret, og der kan læses om ham mange forskellige steder.
Børn elever:
Ludvig Georg Blem
Sigrid Marie Blem
Harald Larsen Blem
Anna Kristine Blem
Ingeborg Margrethe Blem
Ejner Blem
Markus Blem

Jokum Peter Blem, født 26/6 1851 -
elev på Hindholm Højskole vinteren 1868-69,
efter jul 1873 på Højskolen i Østermarie,
og efter jul 1877 på Vallekilde Højskole

Jokum Peter Blem overtog 1886 fødegården, gift med Andrea Karoline Andersen fra nabogården, Hullegård, Aaker, født 28/10 1845 og elev på højskolen i Østermarie 1880. De fik ingen børn, men han drev i mange år en form for landbrugsskole på gården.

Herman Olaus Blem, født 10/5 1855 -
elev på Vallekilde Højskole 1872-73
og på Høng Højskole 1875-76

Herman Olaus Blem kom i lære som hjulmager i Aakirkeby, men blev senere uddannet maskinarbejder på Sjælland. Han blev senere ejer af et jernstøberi i Rønne, der blev til Bornholms Maskinfabrik i Østergade. Han blev gift med Frida Marie Sofie Müller fra Vallensgård i Aaker, født 6/3 1857 og elev på Vallekilde Højskole 1873. De fik to døtre, hvoraf den ene blev elev på Bornholms Højskole.

Oline Elisabeth Blem, født 9/8 1858 -
elev på Vallekilde Højskole 1875 og igen 1878

Oline Blem blev 1886 gift med Karl Georg Bernhar Bidstrup, født 12/8 1858, og som var fabriksbestyrer på Nordre Støberi i Rønne.

Jørgen Andreas Blem, født 19/1 1864 -
elev på Højskolen i Østermarie 1881
og efter jul 1890 på Mellerup Højskole

Jørgen Andreas Blem overtog på et tidspunkt Smørbygård i Knudsker, gift 1896 med Kristine Frederiksen fra Stokkemark, Lolland. De fik en datter, Anna Blem, som 1914 blev elev på højskolen. Hun blev gift med Knud Jensen fra Tornbygård i Klemensker, og de overtog Smørbygård. En søn, Jens Erik Blem Jensen, blev elev på højskole 1944-45.
SAMs højskolehistoriske Arkiv