Bornholmske højskolefamilier

Familien Brandt,
Kjællingebygård, Pedersker
Indledende oplysninger
Hans Peter Brandt var 3. generation af familien på gården. Hans forældre hed Kristian Peter Brandt og Karen Kirstine f. Michelsen fra Klintebygård i Ibsker.
1. generation:

Hans Peter Brandt, født 7/8 1853 -
elev på højskolen i Østermarie 1872-73.

At Hans Peter Brandt var elev på højskolen i Østermarie, ved vi fra en kammerats erindringsbog, hvori han har skrevet:

Når du i Livet vandrer

så glem ej din Ven

        H.P.Brandt 19 A.

        Hjortegård Peders

(Gården kaldtes tidligere Hjortegård)

Han har formentlig overtaget gården efter sin fader i forbindelse med indgåelsen af sit første ægteskab i 1879. Han blev første gang gift 28/11 1879 med Mine Margrethe Mortensen fra nabogården, Vestre Kællingebygård, født 29/6 1850, og de fik de tre ældste børn. Hun døde 30/6 1895. Derefter blev han anden gang 7/8 1897 gift med Karoline Margrethe Larsen fra Billegravsgård i samme sogn, født 9/5 1869, og de fik så tre børn mere.2. generation:

Kristian Brandt, født 19/8 1882 -
elev 1896-97

Kristian Brandt var i Amerika i to omgange og ind imellem tilbage i Danmark. Han var ugift og arbejdede som medhjælper i landbruget - havde aldrig sit eget.

Peder Brandt, født 13/8 1885 -
elev 1902-03

Peder Brandt blev 1915 gift med Margrethe Kathrine f. Nielsen fra Skræddergård, født 9/12 1885 og elev på højskolen 1904. De blev formodentlig samme år bosat på St. Engegård i Bodilsker og boede der indtil 1937. Så lagde han op, kun 52 år gammel. Efter sigende blev han, efter at have sat ret mange penge til i de dårlige år i 1930erne, så træt af at drive landbrug, at han solgte gården og flyttede til Nexø, hvor han levede som rentier resten af sin tid. Konen døde pludselig ca. 10 år senere. Han levede til omkring 1960.

Thorvald Brandt, født 27/6 1888 -
elev 1905-06

Thorvald Brandt overtog Østre Skovgård i Åker 1916 og boede der indtil omkring 1950. Derefter i Åkirkeby.

Børn af Hans Peter og Karoline Brandt

Hans Konrad Brandt, født 3/5 1898 -
elev 1916-17

Hans Konrad Brandt overtog St. Egebygård i Åker 1928, gift med Ellen Magdalene Nielsen fra Klintebygård i Ibsker, f. 16/1 1903 og elev på højskolen 1922. De boede på gården til omkring 1965. En datter, Kirsten Marie Brandt, var elev 1951.

Marie Margrethe Brandt, født 12/9 1900 -
elev 1918

Marie Margrethe Brandt blev gift med Carl Edvard Munch fra LI. Loftsgård i Åker og bosat samme sted. Han var født 29/1 1897 og elev på højskolen 1915-16. En datter, Else Margrethe Munch, og en søn, Arne Valdemar Munch, var senere også elever. Carl Edvard Munch døde allerede i midten af 1950erne. Konen drev gården videre i nogle år, hvorefter den blev overtaget af ovennævnte søn.

Jens Anker Brandt, født 10/1 1903 -
elev 1919-20

Jens Anker Brandt overtog som den yngste søn fædrenegården efter forældrene i 1928. Han blev gift med Esther E. Schou fra Julsgård i Bodilsker, f. 1907 og elev på højskolen 1925. De fik tre sønner, men i 1939 året efter den sidstes fødsel, døde hun kun 32 år gammel. Jens Anker Brandt bor stadig på gården (1990) med sønnen Hans Christian som forvalter.Kilder: LB s. 136, 151, 155, 281, Jochum s. 127-128. Bornholmske Samlinger 2. række bind 10, s. 125. Meddelelser fra Jens Anker Brandt, Kjællingebygård.


SAMs højskolehistoriske Arkiv