Bornholmske højskolefamilier

Familien Dahl,
Nørregård, Vestermarie
Indledende oplysninger
I 1852 beboedes gården af Lars Peter Dahl, som blev bedstefader til 1. generation. Han stammede fra 1. vdg. Myebygård, Vestermarie og giftede sig til Nørregård, idet han blev gift med ejeren, Frederik Hansens datter Anne Dorthea Frederksdatter. Med hende fik han seks børn inden hun døde 1837, 36 år gammel. Hvem hans anden kone var, meddeles ikke, men i det ægteskab havde han sønnen Andreas Peter Larsen Dahl, f. 5/7 1838, som senere overtog gården. Han blev gift med Anine Kirstine Hansen fra Hakkeledgård i samme sogn, f. 30/11 1848. De overtog gården 1867 og fik 11 børn. Heraf er nedennævnte tre af 1. generation nr. 5, 7 og 8
1. generation:

Petra Frederikke Dahl, f. 26/6 1876 - elev 1894

Petra Frederikke Dahl blev gift med Magnus Hermann Sonne fra nabogården Plommegård og bosat samme sted. Han var født 21/10 1861 og altså 15 år ældre end hende De fik tre børn, der alle blev elever på højskolen. Han døde i 1938. Hun førte gården videre indtil 1946, da den blev overtaget af den yngste søn, Hans Otto Sonne. Hun flyttede derefter til Rønne sammen med datteren Margith Sonne, der er ugift. Petra Dahl døde 29/8 1972.

Frederik Kristian Dahl,f. 15/5 1881 - elev 1904-05

Frederik Kristian Dahl overtog 1906 fødegården efter forældrene. Han blev gift med Martha Frederikke Cordua fra Vestergård i samme sogn, f. 15/12 1884. De fik 11 børn, hvoraf de syv altså blev elever på højskolen. Frederik Dahl var 1921-25 medlem af Vestermarie sogneråd. De havde gården indtil 194 6, da den blev overtaget af en af sønnerne, Jørgen Cordua Dahl. De boede derefter i Lobbæk. Han døde 13/8 1952

Ottomine Birgitte Dahl, f. 24/2 1884 - elev 1904

Ottomine Birgitte Dahl blev 1906 gift med Niels Thorvald Andreas Thorsen, f. 21/4 1878 og elev på højskolen 1905-06, altså som 27-årig. De blev bosat på ejendommen "Virkelyst" i Smørenge (8,4 ha), en parcel fra St. Smørengegård. De har formentlig overtaget den efter hans forældre. Han angives at stamme fra Arnager, men af elevprotokollen fremgår det, at forældrene må være flyttet til Vestermarie. De fik ni børn, hvoraf de fem blev elever på Bornholms Højskole.
Th. Thorsen var i to perioder, 1929-37, medlem af Vestermarie sogneråd, valgt af Det radikale Venstre.
De havde ejendommen til omk. 1950, hvor den blev overtaget af en af sønnerne, Poul Dahl Thorsen. Derefter flyttede de til "Solhytten" i Lobbæk. Hun døde den 17/7 1963; han døde den 10/9 1966.2. generation:

Else Cordua Dahl, f. 3/4 1907 - elev 1925

Else Cordua Dahl blev 1927 gift med Thorkild Frederik Skovgaard fra "Søholm", Vestermarie, og bosat samme sted. Han var født 17/4 1901 og var elev på højskolen 1919-20. Ejendommen, som var på godt 18 ha, var udstykket fra Skovgård af faderen, Rudolf Skovgård, efter sigende fordi han var mere tilpas med en mindre bedrift end den store gård. Faderen havde været både sandemand og sognerådsformand, og begge hverv gik i arv til sønnen. Thorkild Skovgaard var sandemand fra sidst i 1920-erne til midt i 1940-erne, og i 1937 blev han indvalgt i sognerådet og snart efter dettes formand, en post, han bevarede til han gik af i 1966. De boede på ejendommen helt til deres høje alderdom i 1980-erne.

Henning Cordua Dahl, f. 11/3 1909 - elev 1927-28

Henning Cordua Dahl blev 1933 gift med Magda Marie Jensen, f. 18/9 1910 på Elleskovsgård i Østerlars, elev på højskolen 1931. Gården blev 1922 overtaget af en ældre søster og svoger, Ella Hansine og Aage Carl Cordua, og forældrene flyttede til "Ny Elleskov", en udstykningsejendom fra gården på ca. 10 ha. I 1927 brændte gården imidlertid, hvorefter den blev solgt til udstykning i yderligere seks mindre ejendomme. I 1938 overtog Henning og Magda Dahl "Ny Elleskov" efter hendes forældre. De fik fem børn, hvoraf de to ældste, Ejvind og Henning Dahl, senere blev elever på højskolen. Henning Cordua Dahl døde 11/5 1987. Magda Dahl bor nu i Gudhjem (1990).

Bodil Cordua Dahl, f. 6/1 1911 - elev 1930

Bodil Cordua Dahl blev 1935 gift med Aksel Hansen fra ejendommen "Aspesbakke" i Bodilsker og bosat samme sted. Han var født 14/2 1908 og var elev på højskolen 1926-27. Tre søstre til ham var også elever. De boede på ejendommen til midten af 1960erne, hvor den blev overtaget af en datter og svigersøn, Inger og Hans Jessen. Senere flyttede de til Bredgade 24 i Nexø. De var gennem alle årene helt til deres død nogle af de mest trofaste gæster ved møder og andre arran gementer på højskolen.

Jørgen Cordua Dahl, f. 9/5 1917 - elev 1936-37

Jørgen Cordua Dahl overtog 1946 fødegården efter forældrene. Han blev et par år før gift med Elise Olsen fra Fløjlegård i Rø, f. 27/4 1917 og elev på højskolen 1933. De boede på gården til midten af 1980erne, hvor den blev overtaget af en søn, Knud Gunnar Dahl. De flyttede derefter til Nylars by.

Thomas Cordua Dahl, f. 13/10 1918 - elev 1938-39

Thomas Cordua Dahl har siden slutningen af 1950-erne haft fast bopæl på "Lillebo", Kildevej 2, Lobbæk, og har ernæret sig som arbejdsmand. Han blev i 1964 gift med en kvinde fra Grønland, Regine Kathrine Kristiane Elisabeth Poulsen, f. 18/1 1921 i Kongerdluarssuk, Sukkertoppen.

Camilla Cordua Dahl, f. 7/3 1920 - elev 1940

Camilla Cordua Dahl blev 1947 gift med Poul Erik Mortensen fra Østerlars, skilt igen og 1953 gift igen med Svend Aage Neergaard Hansen fra Øster Starup i nærheden af Kolding.

Rigmor Cordua Dahl, f. 22/6 1925 - elev 194 5

Rigmor Cordua Dahl blev 1948 gift med Poul Anker Engell Hermansen fra Fredensborg, Klemensker, f. 10/4 1921. Han blev bestyrer af landbruget til Hotel "Helligdommen" i Rø fra 1948, men få år senere overtog de ejendommen "Markhøj" i Vestermarie, en udstyk- ningsejendom fra Ahlegård på godt 6 ha. Senere blev navnet ændret til "Birkhøj" og der bor de endnu (1990)Tilføjelse: Nr. 6 af 1. generation fra Nørregård, Ludvig Anton Dahl, f. 19/1 1879, blev gift med Emilie Kirstine Hansen fra Palmegård, f. 13/3 1884 og elev på højskolen 1901. Han var snedker og blev selvstændig mester bosat på Karensminde. De fik syv børn, hvoraf tre blev elever på højskolen. Han døde imidlertid allerede i 1924, kun 45 år gammel. (Se Karensminde ) .

Kilder: LB s. 332, 342, 349, 373, Stamtavle over SLÆGTEN DAHL fra Nørregård i Vestermarie, Bornholms Vejviser.


SAMs højskolehistoriske Arkiv