Bornholmske højskolefamilier

Familien Dam
"Bakken", Nyby, Aakirkeby
Indledende oplysninger:
Forældrene til eleverne var Markus Ludvig Dam og Bertha Marie, f. Pedersen, og ejendommen var markjord 268, kaldet "Bakken", Nyby, Aakirkeby. (Og altså den ejendom, der senere blev til hotel "Dams på Bakken", nu ferielejligheder).
Markus Dam var fra 14. slg. Ladegård, som ligger et par km syd for Aakirkeby. Bertha Dam var datter af en avlsbruger i det lokale område i Nyby. De fik ni børn, hvoraf de yngste var to tvillingpiger. Men de mistede den ene efter syv måneder. De resterende otte klarede sig, og flere opnåede en ret høj alder.
Markus Dam havde en bror og søster, Kristian Peter Dam og Hansine Dam, som havde været elever på Vallekilde Højskole. Søsteren, Hansine Dam, fik en vis betydning for en af børnene, Marie Dam. Broren blev ejer af Kæmpegård i Vestermarie (den ved Læsåen), og derfra kom også et par elever til højskolen (se nedenfor).
Christian Dam, født 4/7 1876 -
elev 1893-04.
På det samme hold var også Filip Dam
fra Kæmpegård i Vestermarie, som altså
var hans fætter.

Christian Dam forblev ugift. Han blev 1916 ejer af Værmelandsgård, Aaker, som han drev til 1946, hvor en bestyrer overtog driften. Det var Johannes Theodor Bramming, som var fra Skibet i nærhden af Vejle, født 24/3 1914, og i nogle år havde været avlsbruger i Østerlars. Han var gift med Christian Dams broderdatter, Inger Elisabeth Dam, f. 26/2 1912 fra Hullegård i Østerlars, (se nedenfor). Bramming blev ejer omkring 1950.

Marie Dam, født 9/9 1886 -
elev 1902 (15 år) og 1904 (17 år)

Marie Dam fik sammen med sin ældre søster, Caroline; et midlertidigt ophold på Egeskovsgård i Aaker, hvor en søster til hendes far, Hansine Dam, som 1873 havde været elev på Vallekilde Højskole, boede i et barnløst ægteskab med Anton Peter Larsen. Han døde imidlertid tidligt, og for Marie blev det et mere varigt forhold til plejemoderen. Efter at denne var blevet enke fulgte Marie med hende til Aakirkeby, og efterhånden blev hun betegnet som husbestyrerinde. Der blev dog mulighed for endnu et ophold på højskolen i 1904.
I 1928 blev Marie Dam imidlertid som 42-årig gift med 49-årige Anton Peter Kjeldsen, som stammede fra Aaker og var læreruddannet. Han havde i nogen tid før været i USA, men var vendt hjem og var blevet højskolelærer på Kerteminde Højskole. De nygifte flyttede derover, men Hansine Dam fulgte med og tilbragte sine sidste år derovre. Hun døde 1931.
Anton Kjeldsen fortsatte formodentlig som lærer på højskolen til sin pensionering og døde 5/5 1966, 86 år. Marie levede knap 12 år mere og døde 27/1 1978, 91 år.

Mathias Peter Dam, født 10/3 1878 -
elev 1902-03 (24 år).

Mathias Dam overtog 1914 en ejendom i Bygaden, matr. nr. 34, gift med Emilie Nielsen, født 3/11 1895 i Rønne. En datter, Bertha Dam, f. 10/10 1923, var elev på højskolen 1940. De havde ejendommen til begyndelsen af 1950erne, hvorefter de flyttede til Nygade 25. Datteren nævnes omkring denne tid som sygeplejerske; senere i mange år som hjemmesygeplejerske i Rønne.

Caroline Dam, født 18/12 1881 -
elev 1909 (27 år).

Caroline Dam var efter højskoleopholdet i nogle år tjenestepige i højskolens køkken. Senere blev hun husbestyrerinde for sin broder, Marcus Dam, på ejendommen Stengade 35, Aakirkeby. Det var hun helt til hans død i maj 1961, hvorefter hun overtog den i nogen tid. Til sidst boede hun til leje i et hus i Sandkås, Olsker. Hun døde 14/9 1968, 86 år.

Markus Dam, født 8/1 1885 -
elev 1909-10 (26 år)

Markus Dam overtog senere et lille avlsbrug, matr. nr. 35, i Stengade, Aakirkeby, med sin søster, Caroline Dam, som husbestyrerinde. Hun havde som nævnt ovenfor været elev på højskolen 1909 og været medhjælper i skolens køkken i nogle år.
Han havde ejendommen helt til sin død 25/5 1961, 76 år,
Som nævnt i indledningen var der otte børn i alt, hvoraf de tre altså ikke blev elever på højskolen. Men de kan have været på andre højskoler.
Den ældste af dem alle var Andreas Dam, født 28/1 1874. Han blev gårdejer på Hullegård i Østerlars, gift med Jensine Vilhelmine Christine Andreasen, fra en landejendom ved Spidlegård i Aaker, født 22/11 1875 og elev på højskolen 1897. De fik fire døtre, hvoraf de to yngste blev elever på højskolen. Den yngste, Inger Elisabeth, blev som omtalt ovenfor, gift med Johannes Theodor Bramming og fra 1946 bosat på Værmelandsgård. Den anden, Helga Vilhelmine, blev gift med Holger Madsen fra Bakkegård i samme sogn og bosat på hendes fødegård, Hullegård.

De to sidste af søskendeflokken var Ludvig Dam, f. 17/8 1880, og Hansine Dam, f. 13/9 1889 (den tvilling, der klarede sig). Begge forblev ugifte. Ludvig Dam overtog 1917 ejendommen efter forældrene og havde søsteren som husbestyrerinde. De boede der indtil hendes død i 1965, hvorefter han flyttede til en kommunal bolig.

Kilder: LB. side ; bornholmere.dk; Bornholms Vejviser; KB & FT; Elevforeningens medlemslister.SAMs højskolehistoriske Arkiv