Bornholmske højskolefamilier

Familien Dam,
Blæsbjerggård, Nyker
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenstående elever var Villiam Kristian Dam, født 2/5 1866, og Thora Mariane Elenmine, født Kofoed, den 28/11 1869. Han var fra 29. slg. Bækkegård i Vestermarie og var elev på højskolen i Østermarie 1883-84. Hun var født på gården. Han overtog gården i begyndelsen af 1893 og blev den 12/5 gift med datteren. Af deres otte børn, fire sønner og fire døtre blev én datter og tre sønner elever på Bornholms Højskole.
De havde gården til 1920, da de solgte den og flyttede til husmandsstedet Spagersminde ved Lobbæk, som sønnen Aksel senere overtog. Denne tidlige flytning skyldtes sandsynligvis sygdom, for Villiam Dam døde allerede fem år efter, den 20/11 2925, 59 år. Thora Kofoed døde 1949 på Balka.
Aksel Christian Kofoed Dam, født 16/3 1894 -
elev1013-14

Aksel Christian Kofoed Dam blev bestyrer og senere ejer af husmandsstedet Spagersminde i Nylars, som forældrene i 1920 havde overtaget.

Agnes Marie Dam, født 1/112 1895 - elev 1914

Agnes Marie Dam blev gift med Jens Larsen fra Gadebygård, Bodilsker, født 14/4 1890, og bosat på ejendommen Skovly, Bodilsker.

Thorvald Villiam Kofoed Dam, født 3/9 1900 -
elev 1919-20

Thorvald Villiam Kofoed Dam overtog 1929 10. slg. Gamlevældegård i Østerlars, gift med Dagmar Cecilie Marcher, født 31/12 1907, fra Naskegård i Ibsker.

Ejnar Andreas Dam, født 15/10 1902 -
elev 1922-23

Ejnar Andreas Dam var født på Blæsbjerggård, men inden han blev elev på højskolen var familien flyttet til Spagersminde i Nylars, der som nævnt ovenfor senere blev overtaget af hans bror, Aksel Christian.
Ejnar Andreas Dam overtog 1931 Gadebygård (9. slg.) i Bodilsker, gift med Elin Hansen fra St. Duegård, Aaker, født 18/6 1906 og elev på højskolen 1924. To sønner blev senere elever på højskolen; den ene Niels Ejnar Dam, overtog senere gården.

Sønner elever:

Henning Dam, født 7/3 1933 - elev 1952-53.

Niels Ejnar Dam, født 6/11 1935 - elev 1957-582. generation - Gadebygård, Bodilsker

Henning Dam, født 7/3 1933 - elev 1952-53

Henning Dam var efter højskoleopholdet forskellige steder i landet, i nogen tid således pedel på Kalø Landboskole, senere medhjælper på en af landbrugets forsøgsgårde. En tid også hjemme på gården. Af herbredsgrunde blev han senere igen vicevært på en ejendom i hovedstadsområdet. Han døde i Rødovre 3/5 2007.
Kilder: meddelelse fra hans mor, Elin Dam; bornholmere.dk; personligt kendskab.

Niels Ejnar Dam, født 6/11 1935 - elev 1957-58

Niels Ejnar Dam overtog 1964 fødegården, 9 slg. Gadebygård efter forældrene.Supplerende oplysninger:
Som det fremgår i indledningen var de i alt otte søskende på Blæsbjerggård. De andre var følgende:
Ellen Hansine Dam, født 3/4 1898. Hun blev gift med Hans Frederik Hansen fra ejendommen Lindholm i Bodilsker, født 17/9 1894, og elev på højskolen 1913-14. De boede 7 år på Sdr. Bjergegård, Bodilsker, og derefter 20 år på ejendommen Slamrahøj. Begge steder tæt ved søsteren på Skokly. Han var i en del år sognerådsformand, hvad hans far også havde været. De havde ejendommen til 1947, da en søn overtog den, og de flyttede til Balka.
Jens Peter Kofoed Dam, født 23/1 1905. Han blev gift med Gerda Bendtsen, født 9/8 1906 fra 10. slg. Smørengegård i Vestermarie og elev på højskolen 1924. De boede først på ejendommen Vasahøj, Ibsker, 1932-44. Derefter på Svanegård, Svaneke indtil omkr. 1965. Vasahøj blev overtaget af en søster og svoger til hende.
Svanegård blev overtaget af den ældste søn, Svend Gunnar Kofoed Dam, som blev en fremtrædende skikkelse i Nexø kommunes kommunalbestyrelse og en tid borgmester.
Agnete Kristine Dam, født 20/2 1908. Der er ikke fundet nærmere oplysninger om hende.
Karen Margrethe Dam, født 2/1 1911. Hun blev 1937 gift med Poul Sode Frigaard, født 5/1 1897, fra nabogården Frigård i Nyker og elev på højskolen 1016-17, men da var hendes familie forlængst flyttet til Spagersminde. Han havde forpagtet Frigård fra omkring 1930 af sin far, men overtog den som ejer i 1937. De havde gården til 1967, da den blev overtaget af deres ældste søn, Mogens Dam Frigaard.


Kilder: LB. side 166-167, 169, 172, 248 og 364; Bhs.Vejviser; Juul-sl. side 78 ff: bornholmere.dk; Kures gårdlister.
Blæsbjerggård 1949.
Alle billederne her er hentet fra KB-Danmarks set fra Luften.
Spagersminde 1964 - ved landevejen mod Rønne lige vest for Lobbæk.
Gamlevældegård (10. slg.), Østerlars 1955 Gadebygård (9. slg.), Bodilsker 1846.


SAMs højskolehistoriske Arkiv