Bornholmske højskolefamilier

Familien Dam,
Smedegård, Nylars
Indledende oplysninger
Forældrene hed Aksel Severin Dam og Hedvig, f. Bach. Han stammede fra Smørengegård, Vestermarie, f. 7/10 1882 og var elev på højskolen 1902-03. Hun stammede fra Åkirkeby, f. 3/11 1890. Han overtog gården 1909 og blev først gift senere. De drev gården indtil begyndelsen af 1950erne, da den blev overtaget af datteren Gudrun og hendes mand, Erling Jørgensen.
Tove Margrethe Dam, f. 24/8 1920 - elev 1937

Tove Margrethe Dam blev gift med Jens Erhard Sørensen fra Jylland, f. 8/1 1919, elev på Rønshoved Højskole 1943-44 og på Asmildkloster Landbrugsskole 1944-45. De blev 1948 bosat på ejendommen "Godthåb" i Strøby, Åkirkeby. Der boede de til omk. 1965, da de overtog Høgegård i Åker, hvor de boede indtil slutningen af 1980erne. Derefter flyttede de til Åkirkeby.

Rigmor Marie Dam, f. 20/1923 - elev 1941

Rigmor Marie Dam blev gift med Peter Rudolf Madsen, som i mange år havde el-installatørforretning i Kle- mensker, fra midten af 1960erne og indtil slutningen af 1980erne.

Ulrich Bach Dam, f. 3/12 1924 -
elev 1939-40 og 1944-45

Ulrich Bach Dam blev omk. 1950 bestyrer af St. Dalby- gård i Vestermarie, som faderen havde købt til ham. Ca. 10 år senere overtog ham den som ejendom, og han bor der fortsat (1990), gift med Elisabeth Dam.

Gudrun Hedvig Dam, f. 23/5 1927 - elev 1945

Gudrun Hedvig Dam blev gift med Erling Jørgensen, og de overtog Smedegård i begyndelsen af 1950erne. De bor fortsat på gården.

Kirsten Alice Dam, f. 1/2 1929 - elev 1947

Kirsten Alice Dam blev uddannet som økonoma, er gift og bosat i København.


Kilder: LB s. 164, 263, Bornholms Vejviser, meddelelser fra Niels Anker Aabye Dam, tidl. SmørengegårdSAMs højskolehistoriske Arkiv