Bornholmske højskolefamilier

Familien Aabye Dam,
Smørengegård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Faderen til 1. generation hed Anker Andreas Dam, født 7/12 1834 på Bækkegård i Sose, Vestermarie. Han drog i 1854 som 19-årig sammen med en del andre unge bornholmere til Australien for at grave guld.
Otte år senere vendte han tilbage, måske som den eneste af den oprindelige flok, det var gået nogenlunde godt for. Han havde i hvert fald, så han kunne komme hjem og også købe sig en gård. Det blev 11. slg. Smørengegård, Vestermarie, som han erhvervede 1865.
Han blev gift med Jørgine Cathrine Engell fra Hjulmagergård i Åker, født 15/11 1845. De fik 10 børn, 5 sønner og 5 døtre. Den ældste af flokken, Anna Marie Dam, var elev på Vallekilde højskole 1887. Af de andre blev fire sønner og én datter elever på Bornholms Højskole.
Anker og Jørgine Dam boede på gården til 1912, da den blev overtaget af den ældste søn, Georg Hermann Dam. Anker Andreas Dam levede sine sidste mange år hos datteren Jenny og svigersønnen, Mathias Schou, på "Ankerhus" ved Lobbæk. Datteren havde navngivet ejendommen efter faderen. Han døde den 16. januar 1928.
1. generation - børn af Anker Andreas Dam:

Georg Hermann Dam, f. 25/11 1875 -
elev 1894-95

Georg Hermann Dam overtog som nævnt fødegården efter faderen i 1912. Han blev gift året efter med Agnethe Nielsen, født 31/10 1890, fra Vejdemannegård - nu Skovlundegård - i Østermarie. Hun havde ikke været elev på højskolen, men to ældre søskende havde været det og en yngre søster blev det senere.
De havde gården til 1947, da den blev overtaget af den ældste søn, Niels Anker Aabye Dam. De boede derefter i ca. 10 år på et husmandssted, "Ekko", i nærheden af gården, hvorefter de flyttede til hendes hjemsogn, Østermarie.

William Christian Dam, født 4/2 1878 -
elev 1897-98

William Christian Dam overtog 1911 Maegård i Rutsker, blev gift med Martine Karoline, f. Hansen. De havde gården til 1943, hvor den blev overtaget af en søn, Helge Anker Dam. Derefter boede de nogle år på et husmandssted udstykket fra præstegården, og senere igen flyttede de til Allinge.

Aksel Severin Dam, født 7/10 1882 -
elev 1902-03

Aksel Severin Dam overtog 1909 Smedegård i Nylars, blev gift med Hedvig, født Bach 3/11 1890 i Åkirkeby.
De fik seks børn, hvoraf de fem blev elever på højskolen (se Smedegård, Vestermarie). Aksel Dam betragtedes som en foregangsmand ved landbruget, især med hensyn til indførelse af nye maskiner. Han drev gården til begyndelsen af 1950erne, hvorefter den blev overtaget af en datter og svigersøn, Gudrun og Erling Jørgensen, som boede der endnu i 1990. Hun var elev på højskolen 1945.

Børn elever:

Tove Margrethr Dam, f. 24/8 1920 - elev 1937

Ulrich Bach Dam, f. 3/12 1924 - elev 1939-40

Rigmor Marie Dam, f. 20/5 1923 - elev 1941

Gudrun Hedvig Dam, f. 23/5 1927 - elev 1945

Kirsten Alice Dam, f. 1/2 1929 - elev 1947


Se nærmere under Familien Dam, Smedegård, Nylars

Jenny Dam, født 17/12 1884 - elev 1904

Jenny Dam blev gift med en enkemand med tre børn, Mathias Schou, og bosat på et husmandssted ved Lobbæk. Det gav hun navnet "Ankerhus" efter sin fader. Den afdøde moder var hendes nærmeste veninde, og det fortælles, at hun på sit dødsleje havde bedt Jenny om at tage sig af børnene. Det lovede hun, og det blev rent "praktisk" ordnet ved, at hun giftede sig med manden.
De tre børn blev senere elever på højskolen. Math. Schou døde omk. 1947, hvorefter Jenny Schou slog sig ned i Vestergade 9 i Hasle sammen med en ugift søster, Emma Dam.

Emmanuel Dam, født 1888 -
elev 1908-09

Emmanuel Dam overtog 1918 Kåsbygård i Rutsker, blev gift med Jenny Marie, født Kofoed. De havde gården til 1947, da den blev overtaget af en datter og svigersøn, Karen Elisabeth og Poul Andersen. De havde den dog kun til 1952, da den blev solgt til mejerist Erik Kofoed Olsen.
Emmanuel Dam og hans kone slog sig ned på husmandsstedet "Søvang" i Bæla, hvor de boede en del år.2. generation - børn af Georg Hermann Dam:

Niels Anker Aabye Dam, f. 19/6 1915 -
elev 1934-35

Niels Anker Aabye Dam var nogle år efter opholdet på Bornholms Højskole elev på Tune Landbrugsskole og nogle år senere igen, 1942-43, elev på Askov Højskole. Sidstnævnte sted traf han sin senere kone Esther, født Eriksen 27/6 1917 i Halk, Sønderjylland. De overtog Smørengegård 1947 og drev den til slutningen af 1970-erne, da den blev overtaget af en søn, Erling Aabye Dam. De flyttede derefter til et hus lidt vest for Åkirkeby.
Niels Anker Aaby Dam var ivrig violinspiller og optrådte ofte i en kavrtet ved forskellige arrangementer. Esther Aabye Dam var i mange år medlem af højskolens bestyrelse, ligesom hun i mange år var formand for Grænseforeningen-Sønderjysk Forening på Bornholm.

Anna Elise Dam, født 8/4 1920 - elev 1940

Anna Elise Dam blev gift med Poul Anker Andersen fra Tingstedgård, Vestermarie, født 17/3 1925 og elev på højskolen 1942-43. De blev bosat på Skovgård i Poulsker fra omk. 1954. Han døde i 1988, 63 år; hun blev boende på gården nogle år mere. Til sidst bosat i Rønne, hvor hun døde 21/4 2012, 92 år.

Lillian Marie Dam, født 5/3 1922 - elev 1940

Lillian Marie Dam blev gift med Erik Nikolaj Kofoed fra Hundshalegård i Åker, født 22/3 1916 og elev på højskolen 1936-37, og blev bosat samme sted 1945. De drev gården til hans død i 1978. Hun flyttede derefter til Åkirkeby og senere igen til Kalbyvej.Kilder: LB s. 139, 263, 309, 322, 341, Koefoed I s. 50, Jochum. s. 49, artikel i Bornholms Tidende den 15/10 1988, Bornholms Vejviser, meddelelser fra Niels Anker Aabye Dam; ejendomsregister.


SAMs højskolehistoriske Arkiv