Bornholmske højskolefamilier

Familien Funch,
Baunegård, Aaker
Indledende oplysninger
Forældrene til de fire elever var Carl Mathias Funch og Britta Caroline Schiellerup. Han var fra Pilegård i Pedersker, født 29/1 1879 og elev på højskolen 1894-95. Hun var købmandsdatter fra København. Hun opholdt sig i nogen tid i Pedersker Præstegård, hvor en ældre søster var præstekone, antagelig for at støtte søsteren efter en fødsel. Han var samtidig gårdkarl i Præstegården, og det førte til ægteskab mellem dem.
Carl Mathias Funch overtog omkring 1900 ejendommen "Solvang" lige i nærheden af højskolen, og her blev de ældste af børnene født. I 1909 solgte de ejendommen til Johannes Jensen, som var landbrugskandidat og blev lærer på højskolen. I stedet købte de Baunegård, Åker, også ret nær højskolen, og den ejede de indtil 1936. Som det fremgår blev to sønner og to døtre elever på højskolen. En anden datter var i nogle år kokkepige på skolen.
Knud Schiellerup Funch, født 11/4 1903
- elev 1920-21

Knud Schiellerup Funch blev gårdbestyrer på Holmegård, Nyker indtil 1946, hvor ejerinden tidligt var blevet enke; derefter bosat i Aakirkeby, hvor han var mejeriarbejder på A/M Brodal, gift med Ingeborg Hald Sonne.

Arne Schiellerup Funch, født 12/4 1907
- elev 1924-25

Arne Schiellerup Funch blev gift med Magda Ipsen fra Langedebygård (7. vdg.), Bodilsker, født 21/9 1910. De boede først på ejendommen Pilegård i Aaker, men overtog 1948 hendes fødegård, Langedebygård. En søn Ole Schiellerup Funch blev elev på højskolen.

Søn elev:

Ole Schiellerup Funch, født 9/7 1937 - elev 1955-45

Margrethe (Grethe) Schiellerup Funch
- elev 1928

Margrethe (Grethe) Schiellerup Funch, født ??. var i mange år sygeplejerske på Aakirkeby Sygehus, til sidst som oversygeplejerske.

Inger Schiellerup Funch - elev 1929

Inger Schiellerup Funch, født 7/8 1910 blev gift med Knud Villy Andersen, født 1/10 1912, søn af murer Andersen, Almindingen, og elev på højskolen 1930-31. De overtog 1937 Tornegård i Østerlars, som var blevet udstykket til flere mindre landbrug. En søn, Knud Andersen, var elev 1958-59, og var senere i nogle år formand for elevforeningen.

Søn elev:

Knud Andersen, født 4/9 1039 - elev 1958-592. generation - Langedebygård, Bodilsker

Ole Schiellerup Funch, født 9/7 1937 -
elev 1955-45

Ole Schiellerup Funch overtog i 1965 gården efter forældrene, blev i 1967 gift med Jytte, f. Andersen. Han var en del engageret i forskelligt organisationsarbejde. I 1992 fik han imidlertid Parkinsons syge, hvilket medførte, at de året efter afhændede gården og flyttede til Nexø. Han døde den 5/1 2003, 65 år.2. generation - Tornegård, Østerlars

Knud Andersen, født 4/9 1939 - elev 1958-59

Knud Andersen overtog på et tidspunkt gården, men den var tidligere udstykket, så den reelt var et gennemsnitligt avlsbrug, som ikke længere var bæredygtigt alene. Derfor blev den afhændet, og han fandt nye muligheder et andet sted. Han fik imidlertid læukemi og døde som 57-årig 3/4 1997.
Efter den tidligere formand, Knud Kofoeds død blev han formand for Elevforeningen, dvs. foreningen af tidligere højskoleelever. Den var hans "hjertebarn", selvom den var hensygnende. Efter hans død blev den opløst.
Knud Andersen var den eneste elev på dette hold, der var fra den tidligere højskolebevægelse og i lige linje den sidste. Fire år senere var der dog éndnu en, der blev elev, Ruth Funch Lund fra Bakkegård i Pedersker, som i øvrigt var hans halvkusine, men så var det endeligt slut. Hun blev gift med en søn af en indvandret tysk fiskeskipper, Peter M. Prüssing, og bosat i Melsted.Kilder: LB. 149 & 378; C. M. Funch-stamtavle; meddelelse fra K. V. Andersen. Vedr. Ole Funcn:: bornholmere.dk; KB; notits i Bhs.Td. 7/1 2003.Baunegård, Aaker 1949
De sort-hvide billeder er hentet fra KB - Danmarls set fra Luften.
Langedebygård. 7. vornedegård 1949
Tornegåtd, Østerlars 1944 Tornegård, Østerlars som den tager sig ud 2023


SAMs højskolehistoriske Arkiv