Bornholmske højskolefamilier

Familien Funch,
Pilegård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene til de omtalte elever af første generation var Ole Hansen Funch, født 12/1 1830 i Pedersker. Han var først gift med Ane Margrethe, født Jensen den 16/2 1838. Hun var født på Pilegård, han et andet sted i sognet. De blev gift 1856, og det angives, at de samme år overtog gården efter hendes forældre, selvom de boede sammen med dem i flere år derefter.
De blev forældre til tre døtre og én søn, hvoraf den ældste datter og sønnen blev elever på højskolen i Østermarie.
Ane Margrethe Funch døde imidlertid 8/7 1867. Et par år senere, 26/11 1869, blev Ole Hansen Funch gift igen med Line Marie Andersen, født 12/10 1847, fra nabosognet Poulsker, og de fik tre børn mere, to sønner og én datter. Den yngste søn og datteren blev elever på et par af de første hold på Højskolen ved Ekkodalen.
1.generation:

De to første: børn af Ole Hansen Funch og Ane Margrethe, født Jensen;
de to næste: børn af Ole Hansen Funch og Line Marie, født Andersen:

Hansine Funch, født 12/11 1858 -
elev på højskolen i Østermarie 1882

Hansine Funch var som angivet elev på højskolen i Østermarie i 1882 i brødrene Bøgeskovs tid. Det ved vi fra en mindebog, som ejedes af en pige fra Stevns på Sjælland, Karen Elisabeth Jensen, som også var elev og som senere blev gift Rasmussen og frue på Hoppegård i Østermarie. I bogen har Hansine skrevet følgende:

Atter vi skilles og hver sin vej

i verden vi snart betræde, bort fra hverandre

vi gå dog ej, i mindet vi følges med glæde

Lev vel kære Karen, og når du kommer

hjem så skriv til mig, og husk hvad

du har lovet når jeg kommer hen at

besøge dig.

Hansine Funk, Pilegård Pedersker.

Nogle år efter højskoleopholdet var hun tjenestepige hos Johan Bøgeskov på Gadebygård, Østermarie. Hun blev senere gift med Georg Henriksen, født 25/2 1869 og elev på Højskolen ved Ekkodalen 1894-95. Han var søn af mølleren i Smørenge, og de blev bosat som husmandsfolk på ejendommen "Lykkebo" i Myreby, Vestermarie.
En søn og plejedatter blev senere elever:

Olaf Henriksen, født 18/3 1902 - elev 1921-22

Ellen Henriksen, født 1906 - elev 1924

Janus Funch, født 9/8 1863 -
elev på højskolen i Østermarie 1882-83

Janus Funch var som angivet elev vinteren efter sin søster, og også det ved vi fra en mindebog ejet af Kristian Rasmussen, som ovennævnte Karen Elisabeth Jensen blev gift med, og som altså senere blev ejer af Hoppegård. I mindebogen citerer Janus Funch sidste vers af "Altid frejdig når du går" og fortsætter så:

Nu skal du have tak for

denne tid vi har været sammen

her i dette kære hjem og har

haft så mange glade dage.

Der for beder jeg dig, om ikke

at glemme din gode ven.

Janus Funk

Pilegård

Pedersker

pr. Åkirkeby.

Janus Funch blev senere mejeribestyrer og senere gårdejer et andet sted i landet.

Carl Mathias Funch, født 29/1 1873 -
elev 1894-95

Carl Mathias Funch overtog omkring 1900 ejendommen "Solvang" lige i nærheden af højskolen. Han blev gift med Brita Caroline Schiellerup, købmandsdatter fra København. Hun opholdt sig i nogen tid i Pedersker Præstegård, hvor en ældre søster var præstekone, antagelig for at støtte søsteren efter en fødsel. Carl Mathias Funch var samtidig gårdkarl i Præstegården, og det førte til ægteskab mellem dem.
I 1909 solgte de ejendommen til Johannes Jensen, som var landbrugskandidat og blev lærer på højskolen. I stedet købte de Baunegård, Åker, også ret nær højskolen, og den ejede de indtil 1936. To sønner og to døtre var senere elever, og en anden datter var i nogle år kokkepige på højskolen. Carl M. Funch døde i 1958.

Børn elever:

Knud Schiellerup Funch, født 11/4 1903 - elev 1920-21

Arne Schiellerup Funch, født 12/4 1907 - elev 1924-25

Margrethe Funch, født 1909 - elev 1928

Inger Schiellerup Funch, født 7/6 1910 - elev 1929

Se nærmere under Familien Funch, Baunegård, Aaker.

Anne Margrethe Funch, født 26/2 1875 -
elev 1895

Anne Margrethe Funch blev gårdmandskone på Sjællend, på en gård, der hed "Enggården" i nærheden af Holbæk.


Forældrene til 2. generation var Marius Andreas Funch og Kristine Amanda, født Olsen. Han var den ældste af faderens tre børn med sin anden kone. Han var født 28/2 1871, og han kan have været elev på højskolen i Østermarie, men vi har ingen sikker viden om det.
Kristine Amanda Olsen var født 27/5 1878 og var fra et parcelliststed i Kællingeby. De boede på gården til 1930, da den blev overtaget af den ældste søn. Aage Didrik Funch.


2. generation:

Børn af Marius Andreas og Kristine Amanda Funch

Aage Didrik Funch, født 14/11 1900 -
elev 1917-18

Aage Didrik Funch overtog som nævnt fødegården efter forældrene i 1930. Han blev gift med Margrethe Augusta Pedersen, født 15/8 1903, datter af smedemester Janus Oluf Pedersen, Samsingsbro, Klemensker. Hun var elev på højskolen 1925.
De boede på gården til omkring 1960, da den blev overtaget af en søn, Børge Funch.
Aage Funch var i 20 år, 1946-66, medlem af Pedersker sogneråd, og han var også i nogle år formand for andelsmejeriet. Han døde kort før jul 1984.
Ovennævnte søn og en datter blev elever på højskolen:

Børge Funch, født 3/9 1931 - elev 1950-51

Gunhild Kirstine Funch, født 18/8 1933 - elev 1952

Se nærmere nedenfor.

Ejnar Christian Funch, født 30/6 1902 -
elev 1921-22

Ejnar Christian Funch overtog 1928 Klintgård (18. slg) i Vestermarie. Han blev gift med Anine Sode fra Dyndegård i Nyker. De boede på gården til omkring 1970, da den blev overtaget af en søn, Ejvind Sode Funch. Han var elev på højskolen 1951-52.

Helga Marie Funch, født 6/2 1911 -
elev 1929

Helga Marie Funch blev gift med Gunnar Christian Müller fra Hyldebrandsgård i Nylars, født 23/12 1908 og elev på højskolen 1927-28. De overtog 1938 Ågård i Vestermarie, hvor de boede indtil midten af 1960-erne. Derefter flyttede de til en mindre landejendom på godt 7 ha lidt vest for Vestermarie by, hvor de boede til begyndelsen af 1980erne.

Svend Erik Funch, født 6/2 1911 -
elev 1932-33

Svend Erik Funch overtog 1943 en landejendom på godt 7 ha i Myreby, Vestermarie, og boede der indtil begyndelsen af 1980erne. Den har adressen: Skørrebrovej 5. Hans kone hed Magda Funch.

Bodil Agnethe Funch, født 17/3 1912 -
elev 1931

Bodil Agnethe Funch blev gift med den 18 år ældre Johannes Herman Lund fra Bakkegård, Pedersker, og bosat samme sted. Han var født 23/5 1894 og elev på højskolen 1913-14. To døtre var senere elever, den sidste så sent som i 1963 som den absolut sidste fra de gamle "højskolefamilier".
De boede på gården indtil midten af 1960erne, hvorefter de flyttede til Pedersker by.

Døtre elever:

Agnete Funch Lund, født 2/8 1936 - elev 1954

Ruth Funch Lund, født 14/4 1942 - elev 1963-643. generation:

Børn af Aage og Margrethe Funch

Børge Funch, født 18/8 1933 -
elev 1950-51

Børge Funch overtog omkring 1960 gården efter forældrene. Han blev gift med Else Margrethe Munch fra LI. Loftsgård, Åker, født 30/4 1930 og elev på højskolen 1948. De boede fortsat på gården i 1990.

Gunhild Kristine Funch, født 18/8 1933 -
elev 1952
(tvillingsøster til Børge Funch)

Gunhild Kristine Funch blev gift med Kai Aage Pedersen fra Holeby på Lolland, født 21/7 1932 og elev på højskolen 1951-52. De blev omkring 1960 bosat på Tornegård, Pedersker, hvor det meste af jorden dog senere blev solgt fra. Han arbejdede derefter på PL-beton i Muleby, men i slutningen af 1980erne blev han syg og døde 22/5 1988, 56 år gammel. Hun blev boende på gården; senere i Pedersker by. I gårdens have er der i øvrigt en fredet oldtidshøj.


Kilder:
LB s. 285-286, 287, 288, 339, 343-345; Kures gårdlister; Slægten Larsen fra Vestermarie s. 25; Østerlarsker Slægter s. 34; Bornholmske Samlinger, II række, bind 12 s. 217-224; Jul på Bornholm 1955 s. 47, 1958 s. 45, 1985 s. 46; stamtavle over Carl Mathias Funchs gren af familien; meddelelser fra Ejnar Funch, tidl. Klintgård, Vestermarie, Arne Funch, tidl. Langedebygård, Bodilsker og Olaf Henriksen, tidl. Lykkebo, Vestermarie; Bornholms Vejviser; Vejviser over Aakirkeby Kommune (efter 1970).


SAMs højskolehistoriske Arkiv