Bornholmske højskolefamilier

Familien Funch,
St. Myregård, Olsker
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte elever var Diderik Julius Funch og Julie Mathea Karoline f. Klausen. Han var født på gården 1849; hun på Stenbygård i Rø 1857, men familien flyttede senere til Vævergård i Olsker. De blev gift 1876 og har formodentlig overtaget St. Myregård samme år. De havde den frem til 1916, da den blev overtaget af sønnen Julius (se nedenfor).
Børn af Diderik Julius Funch og Julie Mathea Caroline, født Clausen:

Karl Johannes Funch, født 2/5 1880 -
elev 1897-98

Karl Johannes Funch blev den 7/12 1906 gift med Hedvig Amalie Jensen, fra St. Hallegård i samme sogn, født 15/10 1883 og elev på højskolen 1902. De var først bosat på Skovgård i Rutsker, hvor deres første syv børn blev født. Omkring 1918 overtog de hendes fødegård, St. Hallegård, hvor de fik yderligere fem børn, i alt tolv. Af dem blev fire elever på højskolen.
Karl Johannes Funch var sandemand og medlem af sognerådet. De havde gården til 1948, da sønnen, Richard Funch overtog den.

Børn elever:

Randi Funch, født 5/9 1907 - elev 1926

Nancy Funch, født 13/9 1917 - elev 1941

Richard Funch, født 20/2 1921 - elev 1940-41

Hedvig Dorthea Funch, født 21/8 1924 - elev 1943Se nærmere under familien Funch, St. Hallegård

Peter Funch, født 1882 -
elev 1901-02

Peter Funch blev gift med Ellen Marie Andersen fra Dammegård, Østerlars, født 29/3 1896 og elev på højskolen 1915. De overtog Bondegård i Rø, formentlig omk. 1925, men allerede omk. 1930 døde han af spansk syge. Enken blev gift med hans yngre broder, Ludvig Clausen Funch, men i 1938 døde han også, men af kræft.

Julius Funch, født 20/11 1887 -
elev 1908-09

Julius Funch overtog 1916 fødegården, gift med Nanna Kathrine, født Hejgaard den 4/7 1895, fra Stødov på Helgenæs, Mols Herred, Randers Amt, elev på Roskilde Højskole 1915. De havde gården til omk. 1955, da en søn overtog den.

Charles Mathias Funch, født 10/3 1893 - elev 1912-13

Charles Mathias Funch overtog 1917 Lindesgård i samme sogn, gift med Marie Karoline Hansen fra Pilegaard i Rø, født 6/7 1896 og elev på højskolen 1914. Han var sognerådsformand i en række år. De havde gården til 1958, hvorefter den blev overtaget af Poul Hansen, som stammede fra Hjulmagergård i Aaker og var gift med et barnebarn af ovenfor omtalte Karl Johannes Funch, Signe Funch.

Ludvig Clausen Funch, født 16/8 1897 -
elev 1915-16

Ludvig Clausen Funch blev gift med enken efter sin egen broder, Ellen Marie, f. Andersen, og dermed blev han ejer af Bondegård i Rø. Broderen, Peter Funch, var død omkr. 1930 af spansk syge som 48-årig. Men Ludvig Clausen Funch blev heller ikke gammel. Han døde som nævnt ovenfor allerede i 1938 af kræft som 41-årig. Konen drev gården videre i nogle år, hvorefter den omk. 1950 blev overtaget af en nevø, Knud Arne Funch fra St. Hallegård, Olsker.


Kilder:
LB. side 267-268, 279 og 329; Stamtavle over St. Hallegårdsfamilien; Jul på Bornholm 1939 og 1954; meddelelse fra Orla Pedersen, tidl. Loftsgård, Østerlars; Bhs. Vejviser.SAMs højskolehistoriske Arkiv