Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Ahlegård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Forældrene hed Jørgen Peter Hansen og Rebekka Juliane f. Larsen, kaldet Julie. Han var født 11/11 1858 på 39. slg. Stensgård i Aaker, men senere flyttede familien til 1. vdg. Myrebygård i Vestermarie og senere igen til 55. slg. Gallingegård i samme sogn. Derfra han kom på højskolen i Østermarie.
Jørgen Peter Hansen blev den 17/4 1883 gift med Juliane (Julie) Rebekka Larsen fra Strangegård i Klemensker, født den 31/12 1857, elev på Vallekilde Højskole 1877, og i 1882 enten elev eller tjenestepige på Højskolen i Østermarie. Brylluppet var i øvrigt dobbeltbryllup, idet hendes yngre søster, Laura Larsen, samtidig blev gift med August Kristensen, søn af sognepræsten i Rønne, F. V. Christensen.
De boede først på en ejendom i Hasle, matr. nr. 55. Senere flyttede de til 54. slg. Ahlegård i Vestermarie, som er nabogård til hans sidste hjemsted og også nær hendes hjemegn. De havde gården til 1916, hvorefter de boede i Jernbanegade i Aakirkeby. De nedenfor nævnte fire sønner og én datter blev i tiden løb elever på Højskolen ved Ekkodalen.
Kristian Hansen, født 29/12 1883 -
elev 1901-02

Kristian Hansen havde en lille ejendom i Strøby syd for Åkirkeby.

Hans Peter Hansen, født 9/3 1885 -
elev 1903-04

Hans Peter Hansen blev gift med ejerinden af en tændstikfabrik, formentlig enke efter en tidligere ejer.

Thor Hansen, født 18/11 1887 -
elev 1906-07

Thor Hansen blev gift med en gårdmandsenke på en gård i nærheden af Kalundborg på Sjælland

Axel Hansen, født 25/10 1889 -
elev 1908-09

Axel Hansen blev gift og bosat i Rønne som mælkehandler.

Agnes Eleonora Hansen, født 20/12 1891 -
elev 1911

Agnes Hansen blev gift med en arbejdsmand i København. Hun blev imidlertid syg og døde ret tidligt.


Der var 9 børn i alt, 6 drenge og 3 piger, hvoraf de ovenfor omtalte er de ældste.

Kilder: LB s. 350-351; Koefoed II s. 52; Jochum s. 76-77; elevliste fra Vallekilde Højskole; Kures gårdreg.; meddelelser fra Laura Larsen, Nexø.SAMs højskolehistoriske Arkiv