Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Bækkegård, Østerlars
Indledende oplysninger
Forældrene hed Oluf Andreas Hansen og Sofie f. Hjorth. Han stammede fra St. Risegård i Østermarie, f. 29/7 1866, hun fra Hjortegård, Østermarie, f. 11/1 1869, og de blev gift 1895.
St. Risegård er udgangspunkt for en af de store "højskolefamilier". Tre yngre brødre til ham var således elever på nogle af de første hold på højskolen ved Ekkodalen, og Oluf A. Hansen har sandsynligvis også selv været på højskole, i Østermarie eller andetsteds. (Se i øvrigt St. Risegård). Også på Hjortegård har man kendt til højskolen, omend kun en enkelt derfra senere blev elev.
Oluf og Sofie Hansen boede på Bækkegård til 1936, da den blev overtaget af den yngste søn, Hakon Hjorth Hansen. Siden boede de i Østerlars by. Han døde 1940, hun i 1941.
Asta Marie Hansen, født 1/5 1896 - elev 1914

Asta Marie Hansen blev gift med Conrad Carl Kofoed fra Brogård i Pedersker, f. 26/11 1894 og elev på højskolen 1912-13. De overtog 17. slg. Randkløvegård i Østermarie. De fik to sønner, som begge senere blev elever. De overtog gården 1920 og boede på den til engang i 1970-erne, hvorefter den blev overtaget af den yngste søn, Svend Erik Kofoed.

Sønner elever:

Mogens Henning Kofoed, født 7/4 1922 - elev 1940-41

Svend Erik Kofoed, født 20/8 1923 - elev 1941-42

Rigmor Hansen, født 22/7 1897 - elev 1915

Rigmor Hansen blev 1918 gift med Jørgen Andersen fra Dammegård i samme sogn, f. 25/3 1893 og elev på højskolen 1913-14 som én af i alt ti søskende. De blev bosat samme sted, og fik to sønner, hvoraf den yngste, Arne Andersen, senere også blev elev på højskolen. De boede på gården til slutningen af 1950-erne, da den blev overtaget af førnævnte søn, de første år i forpagtning og senere som ejer.

Søn elev:

Arne Andersen, født 29/5 1924 - elev 1940-41

Gunhild Hansen, født 2/7 1901 - elev 1918

Gunhild Hansen blev gift med Kay Maegaard fra Maegård i Olsker, f. 11/4 1901 og elev på højskolen 1918-19.
De overtog hans fødegård, Maegård, og boede der nogle år, men først i 1930-erne kom den over på helt andre hænder. 1930-ernes økonomiske krise er formentlig forklaringen i dette som i andre tilfælde. Senere blev han husmand og vejmand i Østerlars; senere igen nøjedes han med vejmandsjobbet alene. Han døde 11/2 1951, kun knap 51 år. Enken boede i huset nogle år mere.

Ejnar Christian Hjorth Hansen, født 15/8 1902 -
elev 1919-20

Ejnar Christian Hjorth Hansen blev 20/12 1929 gift med Elisabeth Kristine Kjøller fra 18. slg. Strandbygård, Østerlars, f. 10/7 1907. De overtog Pindeløkkegård i Vestermarie og boede der ca. 10 år. Fra omk. 1940 slog de sig ned i Rønne, hvor han i mange år ernærede sig som vognmand. Han nævnes også som taksator i M.L.U. Han døde 24/12 1963, kun 61 år gammel.

Hakon Hjorth Hansen, født 22/4 1907 -
elev 1925-26

Hakon Hjorth Hansen overtog 1936 fødegården efter forældrene; gift samme år med Eva Skovgaard Sonne fra Brændesgård i Ibsker, f. 20/3 1911. De havde gården endnu i 1967.


Kilder: LB s. 368, 377, 387, Kristian Hansen: Stamtavle over familien Hansen fra St. Risegård, Bornholms Vejviser, Jul på Bornholm 1964, V. Svendsen: Østerlarsker Slægter s. 41SAMs højskolehistoriske Arkiv