Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Brandsgård, Aaker
Indledende oplysninger
Faderen hed Hans Mathias Hansen, født i Ibsker 1/10 1856, men familien var senere flyttet til ejendommen "Dalsbakke" i Bodilsker. Moderen hed Margrethe Laurentie, f. Larsen på Døvregård i Bodilsker 3/4 1856. De blev gift den 10/10 1883 og boede først omkr. 15 år på hans hjem "Dalsbakke", hvor deres fem børn blev født. I 1898 overtog de Brandsgård i Åker, hvor de boede til 1924, da den blev overtaget af sønnen Hans Anker Hansen.
Kristian Hansen, født 10/11 1883 -
elev 1902-03

Kristian Hansen overtog omk. 1912 Egeskovsgård i Åker, gift med Sofie Kristine Jensen, f. 26/8 1890, fra Lynggård i samme sogn. Nogle år senere overtog de denne gård, hvor de boede til 1938, da den blev overtaget af en søn, Thor Egede Hansen. Han blev senere gift med Vera Jensen fra Glasergård i Østerlars, som var elev på højskolen 1940.

Anthon Hansen, født 13/12 1886 -
elev 1903-04

Anthon Hansen overtog omk. 1913 St. Egebygård i Åker, gift med Laura Margrethe Jensen fra Skovgård i samme sogn, f. 18/3 1886. Ca. 10 år efter overtog de hendes fødehjem Skovgård, hvor de boede indtil 1945, da den blev overtaget af sønnen Gunnar Hansen. Anthon Hansen var i fire perioder, 1937-54, medlem af Åker sogneråd og hele tiden dets formand. Efter sønnens overtagelse af gården boede de på en Kannikegårdsparcel ved Åkirkeby.

Agnes Margrethe Hansen, født 30/12 1889 -
elev 1908

Agnes Margrethe Hansen blev gift med Hans Peter Olsen fra Vassegård i Pedersker, f. 17/10 1889 og elev på højskolen 1909-10. De blev bosat samme sted 1915 og boede der til 1953, da den blev overtaget af en datter og svigersøn, Margrethe og Knud Munch. Han stammede fra ejendommen "Stensvang" og var af Dammegårds-familien. Han var elev på højskolen 1930-31. En anden datter af Agnes og Hans Peter Olsen, Rigmor Olsen, var elev 1945. (Se i øvrigt Vassegård, Pedersker).

Hans Anker Hansen, født 1/8 1895 -
elev 1913-14

Hans Anker Hansen overtog 1924 Brandsgård efter forældrene, gift med Bodil Marie Jensen fra Spagergård i Nylars, f. 6/6 1900 og elev på højskolen 1917. De boede på gården til omk. 1955, hvorefter de flyttede til ejendommen "Skovens Minde" (5,3 ha), som ligger ret nær ved Brandsgård på Hegnedevej. Der boede de endnu omk. 1980. De havde ingen børn.

Maren Kristine Hansen, født 26/4 1897 -
elev 1917

Maren Kristine Hansen blev gift med Aage Munch fra Dammegård i Pedersker og bosat samme sted 1919. Han var født 19/5 1892 og elev på højskolen 1910-11 som den ene af i alt otte søskende. De fik selv otte børn, hvoraf fire blev elever på højskolen. (Se i øvrigt Dammegård, Pedersker, som er udgangspunkt for en af de største "højskolefamilier").
Maren og Aage Munch boede på Dammegård til 1953, da den blev overtaget af sønnen Hans Konrad Munch, f. 5/11 1926 og elev på højskolen 1945-46. Derefter flyttede de til Åkirkeby. Hun døde 11/9 1980, han 8/3 1985.


Kilder: LB s. 136, 137, 142, 285, 289; Jochum s. 130; Lauegd. s. 83 & 88-89; Jul på Bornholm 1985; Bornholms VejviserSAMs højskolehistoriske Arkiv