Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen
Hullegård, Rø
Indledende oplysninger
Forældrene til de seks elever var Jens Peter Hansen og Caroline Pedersen. Han var født 26/8 1862 på en ejendom i Bøgeskoven Rø. Hun var fra Møgeltønder i Sønderjylland, født 11/9 1862. Han overtog Hullegård 1886, og de blev formentlig gift kort efter. De fik seks børn, tre sønner og tre døtre, der alle blev elever på Højskolen.
Hans Peter Hansen, født 25/1 1888 -
elev 1905-06

Hans Peter Hansen overtog 1914 Søndregård i Nyker, gift med Ellen Marie Jensen fra Pæregård i Olsker, født 8/5 1888. De havde gården til omkr. 1960, da en søn overtog den

Jens Carl Hansen, født 1/5 1889 -
elev 1907-08

Jens Carl Hansen overtog 1919 ejendommen Vangsbo i Østerlars, gift med Ellen Marie Marcher fra Spidsegård i Poulsker, født 26/11 1895 og elev på højskolen 1917. De havde ejendommen til omkr. 1954, da en søn overtog den. Derefter boede de i Lindebo, Østerlars Stationsby.

Ejnar Spelling Hansen, født 20/4 1890 -
elev 1908-09

Ejnar Spelling Hansen udvandrede som ung den 13/1 1910 til USA. Han var hjemme en tur i 1914, hvor det ser ud til, at han blev gift med en pige ved navn Johanne. De endte i Minnesota, hvor han drev en stor farm.

Agnes K. E. D. Hansen, født 5/5 1895 -
elev 1914

Agnes Kathrine Elisabeh Dorthea Hansen, som var hendes fulde navn, blev gårdmandskone på sin egen fødegård, Hullegård, gift med Johan Andreas Falkenberg, som var fra ejendommen Egelund i Bodilsker, født 4/1 1902. De overtog gården 1933 og boede der endnu i 1967.

Anna Dorthea Karoline Hansen, født 30/6 1897 -
elev 1915

Anna Dorthea Karoline Hansen blev 5/5 1920 gift med Jens Herman Funch, født 23/12 1887 og elev på højskolen 1905-06. Han var født på Yppernegård i Nyker, men familien var senere flyttet til Rønne, hvor faren blev købmand og avlsbruger. De blev først bosat på Holmegård i Nyker, hvor han var forpagter. Derefter forpagter af Brogård i samme sogn, som han blev ejer af 1925-28. Fra 1928 blev han gårdbestyrer på Offergård i Rø, som han 1933 blev ejer af sammen med nabogården Kirkebogård. Offergård blev sidst i 1940erne overtaget af deres ældste søn, Holger Johannes Funch, men der er en del uklarheder omkring ejerforholdene.

Kathrine Elisabeth Hansen, født 3/9 1899 -
elev 1917

Kathrine Elisabeth Hansen blev gift med Christian Adolf Christoffersen fra Gadeby Mølle i Bodilsker, født 5/12 1896, og de overtog 1925 ejendommen Olsminde i Østerlars. De havde den til omkr. 1965, da en søn overtog den; derefter Villa Ågård, Østerlars.


Kilder: LB. 249, 324, 326, 372 & 380; meddelelser fra Aksel Christoffersen, Nyker; bornholmere.dk; Kures gårdlister; Bhs. VejviserSAMs højskolehistoriske Arkiv