Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Krusegård, Østermarie
Indledende oplysninger
Faderen til de otte, som var hele børneflokken, hed Kristian Hansen og stammede fra St. Risegård, som er nabogård til Krusegård. Han var født 30/1 1877 og var elev på højskolen 1894-95. Hans forældre var Ane Marie og Kristian Hansen, som utvivlsomt har været et par af de faste støtter bag højskolen i Østermarie og senere også den nye ved Ekkodalen.
Den "unge" Kristian Hansen blev 1906 gift med Karen Christine Madvig fra Pluggegård i Nyker, f. 28/3 1879.
De overtog 1906 Krusegård, Østermarie efter hans søster og svoger, Madsine Margrethe og Janus Peter Jensen, som flyttede til (Over) Sandegård i Østerlars. De fik som angivet otte børn, to sønner og seks døtre, der alle blev elever på højskolen.
Aksel Kristian Hansen, f. 8/5 1907 -
elev 1924-25

Aksel Kristian Hansen blev 30/10 1940 gift med Bodil Sonne fra Gadegård i Åker, f. 2/1 1907 og elev på højskolen 1927. De boede vistnok først på et jordløst hus i Åker, men i 1944 overtog de Dammegård i Nylars. Der boede de til omk. 1970, da den blev overtaget af sønnen Edvard Chr. Hansen. De flyttede derefter til Knudsvej 2 i Rønne. Han døde 3/1 1986, hun i 1990.

Bodil Hansen, f. 17/1 1909 - elev 1927

Bodil Hansen var hjemme på gården, og da forældrene lagde op, flyttede hun med til Østermarie by, hvor hun tog sig af dem, til de døde. Siden blev hun boende i huset, nu Godthåbsvej 8, og boede der endnu i 1990.

Anna Marie Hansen, f. 15/3 1910 - elev 1929

Anna Marie Hansen blev gift med Ejnar Nielsen fra Kamstrupmark nær ved Roskilde. Han døde imidlertid allerede i 1940, kun 29 år gammel. Hun blev derefter postekspeditør i St. Magleby på Amager.

Eli Madvig Hansen, f. 30/11 1911 - elev 1930

Eli Madvig Hansen blev uddannet børnehavelærerinde; gift 1934 med Jeppe Arne Haahr Jepsen fra Jerne ved Esbjerg, f. 21/9 1901. De slog sig ned i København, hvor han var overassistent i Post- og Telegrafvæsenet, hun fungerede som børnehavelærerinde i Rødovre.

Helge Valdemar Hansen, f. 5/12 1912 -
elev 1930-31

Helge Valdemar Hansen overtog 1939 fødegården efter forældrene; gift samme år med Hedvig Elisabeth Jensen fra LI. Ølegård i samme sogn, f. 23/8 1913. De boede på gården til begyndelsen af 1980-erne; derefter i Østermarie by. Han døde 31/10 1985.

Olga Kristine Hansen, f. 9/10 1914 elev 1933

Olga Kristine Hansen blev 17/11 1936 gift med handelsmand Søren Sørensen fra Kærbølling ved Rejsby i Sønderjylland, f. 29/3 1910.

Laura Margrethe Hansen, f. 23/6 1917 - elev 1936

Laura Margrethe Hansen blev 13/8 1949 gift med chauffør Otto Larsen fra København, f. 2.4/11 1906

Gerda Elisabeth Hansen, f. 13/6 1921 - elev 1939

Gerda Elisabeth Hansen blev uddannet børnehavelærerinde, gift 29/8 1947 med Thorvald Madsen fra gården Neder Klarup i Tårs sogn i Vendsyssel, f. 26/11 1919. Han var uddannet landbrugskandidat. De slog sig som landbofolk ned i Skuldelev i Hornsherred, og han har formodentlig virket som konsulent ved siden af.


Efter at have lagt op samlede Kristian Hansen oplysninger om sin familie og udarbejdede en stamtavle over den. Det er fra denne en væsentlig del af ovenstående oplysninger er hentet.
Andre kilder: LB s. 261 og 386, Bornholms Vejviser, Jul på Bornholm 1986.SAMs højskolehistoriske Arkiv