Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Lindholm, Bodilsker
Indledende oplysninger
Forældrene til de fire elever fra Lindholm var Bendt Anthon Kjøller Hansen, født 8/10 1862, købmandssøn fra Nexø, og Nielsine Kthrine Julie Nielsen, født 10/9 1865, fra Klintebygård i Ibsker. Han havde været elev på højskolen i Østermarie i 1879-80. De blev gift 29. juli 1887 og blev bosat på ejendommen Lindholm lidt nordvest for Bodils Kirke, som han i forvejen havde ehvervet. De fik seks børn, hvoraf altså de fire blev elever på Bornholms Højskole. Han blev en fremtrædende mand i Bodilsker sogn; var således sognerådsformand i 22 år og amtsrådsmedlem i 24 år foruden andre tillidsposter. De boede på ejendommen til 1918, hvorefter den blev overtaget af deres ældste søn, Jochum Hansen.
Johanne Hansen, født 14/11 1890 - elev 1911

Johanne Hansen blev senere samme år som højskoleopholdet gift med Jacob Nørregaard fra Ll. Pilegård i sammen sogn, født 1/3 1886 og elev på højskolen 1903-04, og de overtog 10. slg. Døvregård. Den 25/1 1913 døde hun imidlertid i barselsseng, 22 år gammel. Barnet døde samme dag.
Manden blev senere gift igen. En datter af hans andet ægteskab, Kirsten Agnete Nørregaard, blev elev på højskolen 1940.

Hans Frederik Hansen, født 12/9 1894 -
elev 1913-14

Hans Frederik Hansen blev gift med Ellen Hansine Dam fra Blæsbjerggård i Nyker, født 3/4 1898. De boede 7 år på Sdr. Bjergegård, Bodilsker, og derefter 20 år på ejendommen Slamrahøj. Han var i en del år sognerådsformand, hvad hans far også havde været. De havde ejendommen til 1947, da en søn overtog den, og de flyttede til Balka.

Knud Hansen, født 26/7 1896 - elev 1917-18

Knud Hansen overtog 1923 ejendommen Solvang i Aaker nær ved højskolen, gift med Karen Ingeborg Mathea Kofoed, født 18/7 1895, fra Svaneke.
Knud Hansen var i nogle år formand for elevforeningen og medlem af højskolens bestyrelse.

Grethe Hansen, født 20/2 1906 - elev 1924

Margrethe - kaldet Grethe - Hansen blev gift med bagermester Svend Leegaard Jensen fra Nexø. De havde fra omk. 1930 bager- og konditorforretning i Nexø.Kilder: LB. 134 & 166; Jochum. side 50 & 80; Lauegd. 94 & 98; Bhs.Vejviser; (om faren: Klippeøens Mænd, side 49).; meddelelse fra Knud Villy Andersen, Østerlars.Supplerende oplysninger: Den ældste søn, Jochum Hansen, blev som nævnte ikke elev på højskolen, men overtog fødehjemmet. Han blev 16/8 1918 gift med Asta Rigmor Nielsen, født 16/2 1892, lærerdatter fra Grødby Skole og elev på højskolen 1909.
Datteren Margrethe var tvilling. Tvillingsøsteren hed Ingeborg Hansen, Hun blev 1927 gift med Ebbe Juul Nielsen, lærer og kantor i Rønne, som var en yngre bror til ovennævnte bror, Jochums kone. Men efter knap 14 års ægteskab døde hun i 1941.Lindholm, Bodilsker, 1955.
Alle billederne hentet fra KB-Danmark set fra Luften.
Døvregård (10.slg.), Bodilsker, 1955
Slamrehøj, Bodilsker, 1946 Solvang, Aaker, 1946

SAMs højskolehistoriske Arkiv