Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Palmegård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Forældrene var Georg Andreas Michael Hansen, født 25/3 1847 på Hakkeledgård, Vestermarie, og Kirstine Marie, født Kuure 10/3 1859 på Smedegård i Nyker. De blev gift 31/10 1878, og blev samme år bosat på Palmegård. De fik én søn og to døtre. De havde gården til 1904, da den blev overtaget af sønnen.
Adolf Berthias Hansen, født 24/9 1879 -
elev 1893-94.
Han var den yngste på holdet, kun 14 år. Det gik lidt langsomt med at få elever nok på dette første hold, så derfor gik der efter sigende bud til Palmegård, om ikke deres søn kunne tænke sig at komme på højskole, og sådan blev det.

Adolf Berthias Hansen overtog sin fødegård i 1904. Den 31/3 1911 blev han gift med Anne Kirstine Madsen fra Aspesgård i Pedersker, født 2/10 1888. Den 7/12 1912 fik de en datter, Rigmor Hansen, men den 14/5 1914 døde moderen. Adolf Hansen fik derefter en søster til hende, Karen Birgitte Madsen, f. 10/12 1893, som husbestyrerinde. De blev gift den 21/8 1916, og i de følgende år fik de fem børn. Begge vielser fandt i øvrigt sted i valgmenighedskirken "Bethania", idet begge familier havde løst sognebånd til valgmenigheden. De to yngste af børnene, en datter og en søn, blev elever på højskolen. Adolf Hansen drev gården frem til omkring 1954, da sønnen, Arne Andreas Hansen, elev 1944-45, overtog den.

Emilie Kristine Hansen, født 13/3 1884 -
elev 1901

Emilie Kristine Hansen blev 31/10 1907 gift med Ludvig Anton Dahl fra Nørregård, Vestermarie, født 19/1 1879, og de blev bosat på ejendommen Karensminde, Vestermarie. Han var snedker, og foruden landbruget arbejdede han også med sit håndværk. Han døde imidlertid i 1924, kun 45 år gammel. To sønner og en datter blev elever på højskolen. Hun døde 7/5 1940, 56 år.2. generation:

Palmegård, Vestermarie

Kristine Marie Hansen, født 21/3 1924 -
elev 1941-42

Kristine Marie Hansen var den ene af to piger på den første fællesskole på Bornholms Højskole 1941-42. De var 20 mænd og to piger. Hun blev gift med Valdemar Aggerholm, f. 13/2 1920. Han var fra ejendommen Vestervang i nærheden af Årsballe i Klemensker, som de overtog. Han blev imidlertid kun 54 år, døde i 1974. Hun overlevede ham i 42 år og døde 2016.

Arne Andreas Hansen, født 5/8 1926 -
elev 1944-45

Arne Andreas Hansen overtog 1954 fødegården, Palmegård; gift med Kamma Frederikke Petersen, f. 7/9 1928, fra Sdr. Kirkebogård, Klemensker.
Kamma Hansen var i mange år husholdningskonsulent for landhusmødrene.2. generation:

Karensminde, Vestermarie

Kirstine Dahl, født 29/1 1917 - elev 1934

Kirstine Dahl (kaldet Kirsten) blev bosat i København. Den eneste oplysning, der er fundet er, at hun døde derovre den 18/7 2003.

Børge Andreas Dahl, født 21/5 1915 -
elev 1936-37

Børge Andreas Dahl angives i en stamtavle at være plejer på Rødbygård på Lolland (åndssvageforsorgen), gift med Inger Jacobsen fra Rødby. Han døde 26/9 1969, kun 54 år.

Holger Dahl. født 28/5 1924 - elev 1944-45

Holger Dahls far døde 1924, samme år som sønnen blev født. Der er ikke fundet nærmere oplysninger om Holger Dahl.Kilder: LB. 213, 225 & 353; Stamtavle over slægten Dahl, Nørregård; Meddelelse fra Kamma Hansen, Palmegård; bornholmere.dk; Om Børge Dahl: Bhs. Td. 30/9 1969.Palmegård, Vestermarie 1951 Karensminde, Vestermarie 1955


SAMs højskolehistoriske Arkiv