Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
Søgård, Østermarie
Indledende oplysninger
Faderen til eleverne af første generation var Andreas Peter Hansen, som var født på gården. Han var først gift med Kristine Bergine, født Hansen. De fik to sønner, men hun døde den 12/2 1884, 33 år gammel. Han blev senere gift igen med Johanne Margrethe, født Kofoed, som var fra Pedersker. De fik otte børn, hvoraf fire blev elever på højskolen.
Andreas Hansen døde 1907. Konen drev gården videre til 1916, da den ene søn, Johannes Hansen, overtog den.
1. generation:

Sønner af Andreas Peter og Kristine Bergine Hansen -
og sønner og døtre af Andreas Peter og Johanne Margrethe Hansen

Hjalmar Hansen, født 19/7 1878 -
elev 1895-96

Hjalmar Hansen blev uddannet lærer og var først lærer på Ndr. Skole i Østermarie; senere i Næstved.
Hans lidt yngre bror, Herluf Hansen, blev faktisk også elev fra januar 1900, men var kun på skolen mindre end en måned.

Johannes Hansen, født 10/6 1888 -
elev 1908-09

Johannes Hansen overtog fødegården 1916, blev gift med Anna Karoline, f. Larsen fra Ellehuse, Østerlars, født 27/12 1891. De fik seks børn, to sønner og fire døtre. Tre døtre blev senere elever på højskolen. Se nedenfor.
De havde gården til sidste del af 1950erne, hvorefter den yngste søn, Poul Søgaard Hansen overtog den.

Dagmar Oliva Hansen, født 13/1 1890 -
elev 1910

Dagmar Oliva Hansen blev 1916 gift med Janus Andreas Svendsen fra Ll. Frigård, Østermarie, født 26/8 1890 og elev på højskolen 1910-11. De overtog Ellesgård i samme sogn. De fik fire børn, men allerede i 1923 døde hun, 33 år gammel. Én datter og to sønner blev elever på højskolen. Han blev senere gift igen med Marie Madsen fra Bakkegård, Østerlars.

Børn elever:

Sigrid Svendsen, født 27/8 1916 - elev 1935

Svend Ove Svendsen, født 14/4 1920 - elev 1939-40

Helge Andreas Svendsen, født 23/5 1921 - elev 1940-41

Thorvald Andreas Hansen, født ? 1891 -
elev 1911-12

Thorvald Andreas Hansen udvandrede senere og opholdt sig i forskellige land, USA, England og Norge, og tog det arbejde, der faldt for.

Astrid Margrethe Hansen, født 5/7 1896 -
elev 1913

Astrid Margrethe Hansen blev først kokkepige på en herregård, senere gift med en jernbanearbejder og bosat i Trelleborg i Sverige.2. generation:

Døtre af Johannes og Anna Karoline Hansen:

Rigmor Søgaard Hansen, født 12/9 1922 -
elev 1941

Rigmor Søgaard Hansen blev gift med Henrik Malberg fra København, og de blev bosat derovre og senere på Frederiksberg. Manden var keramiker, og hun blev designer på Den kongelige Porcelænsfabrik.

Else Søgaard Hansen, født 3/8 1924 -
elev 1944

Else Søgaard Hansen var hushjælp hjemme på gården i mange år; senere husbestyrerinde på Koldekildehus, og derefter hjemmehjælper i Rønne.

Inger Søgaard Hansen, født 3/1 1932 -
elev 1950-51

Inger Søgaard hansen udvandrede til Sognefjord i Norge, hvor hun i mere end 30 år var bestyrer af et helsehjem.Kilder:
LB. side 387-388; Østerlars-slægter, side 40; meddelelser fra Poul Søgaard Hansen, Nexø.


SAMs højskolehistoriske Arkiv