Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen,
St. Risegård, Østermarie
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Kristian og Ane Marie Hansen. St. Risegård blev med dem udgangspunkt for en af de store "højskolefamilier".
Kristian Hansen stammede fra den nærliggende Risegård, som for en tid var kommet ud af familiens eje. Den kom ind igen senere ved, at en søn overtog den. Kristian Hansen blev født 19/5 1840 og blev 26/4 1863 gift med Ane Marie Clausen, som var eneste barn fra St. Risegård, f. 10/3 1839. Fra 1865 overtog de så denne gård og boede der til 1905. De fik syv børn, hvoraf de tre yngste blev elever på Bornholms Højskole. Der er dog næppe tvivl om, at flere af de ældre søskende også har været på højskole, enten i Østermarie eller andetsteds, eftersom de også blev forældre til elever. De skal derfor også omtales nedenfor.
Der er heller næppe tvivl om, at Kristian Hansen har været en af de faste støtter for højskolen i Østermarie. Ved dens ophør i foråret 1893 stod han sammen med Anthon Kjøller, Ellesgård, som garant (kautionist) for et lån til skolen, og det har næppe været på noget lille beløb. Efter forhandling med det udvalg, der skulle oprette en ny højskole, blev det de samme to mænd, der som mellemmænd købte den gamle højskolebygning og senere solgte den videre til brugsforening - og på den måde skaffede kredsen af med den "klods om benet", som den gamle bygning synes at have været. Kristian Hansens navn optræder i øvrigt også i en mindebog fra vinteren 1883-84, så han synes at have haft sin daglige gang på skolen. Måske har han haft lidt undervisning, f. eks i husflid.
Ane Marie Hansen døde i 1910, Kristian Hansen i 1923.
1. generation - børn af Kristian og Ane Marie Hansen:

Oluf Andreas Hansen, født 29/7 1866

Oluf Andreas Hansen var nr. 2 i rækken, f. 29/7 1866 . Han blev 1895 gift med Sofie Hjorth fra Hjortegård, Østermarie, f. 11/1 1869, og de overtog Bækkegård i Østerlars, som de havde indtil 1936. Fem børn derfra blev senere elever på højskolen. (Se Bækkegård, Østerlars).

Emil Kristian Hansen, født 12/5 1868

Emil Kristian Hansen blev som den tredje født 12/5 1868. Han blev den 2/5 1893 gift med Rebekka Juliane Kristine Schou fra Halsegård, Østermarie, f. 29/11 1867. De overtog nabogården Risegård (8. slg.) og havde den indtil 1923. De fik tre børn, hvoraf nr. 2 og 3 døde som små. Den ældste, Herluf Kristian Hansen, f. 30/12 1895 var elev på højskolen 1912-13, og overtog gården efter forældrene 1923. (Se Risegård, Østermarie).

Madsine Margrethe Hansen, født 5/4 1870

Madsine Margrethe Hansen blev som den fjerde født 5/4 1870. Hun blev 1895 gift med Janus Peter Jensen fra den nærliggende Krusegård, f. 1/6 1868, og bosat samme sted. Der boede de i godt 10 år. I 1906 flyttede de til den langt større Sandegård i Østerlars (14. slg. som undertiden kaldtes 'Over Sandegård' - vel nok for at skelne den fra 6. slg. lige på den anden side af Kobbeådalen, som også hedder Sandegård). Krusegård blev så overtaget af hendes bror, Kristian Hansen. Tre børn fra Sandegård blev senere elever på højskolen. (Se Sandegård, Østerlars).

De næste af flokken fra St. Risegård er de tre nedennævnte, som blev elever på den nye højskole ved Ekkodalen.

Karl Martin Hansen, f. 9/10 1873 - elev 1893-94

Karl Martin Hansen var ugift og medhjælper hjemme på gården, en tid også hos broderen Valdemar Hansen. Boede senere hos forældrene i stationsbyen til deres død. Derefter i deres hus. Han døde 10/10 1941.

Kristian Hansen, f. 30/1 1877 - elev 1894-95

Kristian Hansen blev 9/1 1906 gift med Karen Christine Madvig fra Pluggegård i Nyker, født 28/3 1879. De overtog samme år Krusegård i samme sogn, som nævnt ovenfor efter hans søster og svoger. De fik otte børn, der alle blev elever på højskolen. (Se Krusegård, Østermarie). De boede på gården til 1939, da den blev overtaget af en af sønnerne, Helge Valdemar Hansen.
De slog sig derefter ned i Østermarie by sammen med en af døtrene, Bodil Hansen, som tog sig af dem på deres gamle dage og i øvrigt stadig bor i huset (1990). Kristian Hansen samlede oplysninger om familien og udarbejdede en stamtavle, hvorfra den væsentligste del af nærværende oplysninger stammer. Han døde 15/8 1962. Han var i øvrigt i to perioder, 1925-33, medlem af Østermarie sogneråd.
En højskolekammerat, Hans Markussen fra Østerlars, der senere skrev erindringer, nævner at han fra den vinter med særlig glæde mindes "min gode, stilfærdige Sidekammerat Kristian Hansen fra Risen i Østermarie".

Valdemar Hansen, f. 8/11 1879 - elev 1897-98

Valdemar Hansen overtog 1906 fødegården efter forældrene og havde den frem til 1939. Han blev gift med Betty Elisabeth Pedersen fra Smedegård i samme sogn, f. 10/4 1883. De fik tre børn, to sønner og en datter, der alle tre blev elever på højskolen. Valdemar Hansen afløste 1933 broderen Kristian i sognerådet og var medlem deraf i 10 år til det uregelmæssige valg i 1943 (den sidste periode var på 6 år på grund af krigen). I 1939 overdrog de gården til sønnen Gunnar Chr. Hansen, hvorefter de slog sig ned i Østermarie by. Hun døde 20/2 1950, han 27/10 1952.2. generation - børn af Valdemar Hansen:

Erik Hansen, født 6/5 1909 -
elev 1927-28 - 18 år

Erik Hansen overtog 1934 Grammegård, Østermarie. Han blev samme år gift med Inger Agnethe Hansen, f. 6/3 1913 på Egeskovsgård i Åker, men familien var senere flyttet til Lynggård i samme sogn. Hun var elev på højskolen 1930. De boede på gården til engang i 1970-erne, siden i Østermarie by.

Gunnar Christian Hansen, født 22/7 1910 -
elev 1928-29 - 18 år

Gunnar Christian Hansen overtog 1939 fødegården efter forældrene. Han blev samme år gift med Erna Lund Grønbech fra Vestergård, Østermarie, f. 2/11 1913. De boede på gården til engang i 1970-erne; siden Stengade 44 i Rønne.

Betty Marie Hansen, født 21/11 1912 -
elev 1930 - 17 år

Betty Marie Hansen blev 1936 gift med Herman Almegaard Ipsen fra St. Almegård, Østermarie, f. 11/3 1909, og bosat på Styrmandsgård i samme sogn. De fik en pige, men da hun var 2 år gammel døde moderen 1/6 1941, kun 28 år gammel. Manden blev senere gift igen med Inger Hansine Hansen fra Lolland.Kilder: LB s. 385-386, 404-405, forhandlingsbog for Bornholms Højskoles bestyrelse 1893-1906, Stamtavle over familien Hansen fra St. Risegård ved Kristian Hansen.


SAMs højskolehistoriske Arkiv