Bornholmske højskolefamilier

Familien Hansen
Stensebygård, Bodilsker
Indledende oplysninger:
Forældrene til 1. generation var Jens Hansen og Cecilie Dorothea, f. Sonne. Han var født på gården, mens hun stammede fra 4. slg. Julsgård i samme sogn. De blev gift 9/7 1858 og fik syv børn. Af dem blev den ældste , Margrethe Dorthea Hansen, født 1/5 1859, elev på Vallekilde Højskole 1879. Af de andre har nedennævnte to været elever på Bornholms Højskole.
1. generation

Johanne Cathrine Hansen, født 23/11 1866 -
elev 1894

Johanne Hansen blev 22/4 1897 gift med Joseph Julius Jensen, født 27/7 1864, fra Buddegård, Bodilsker. De blev bosat på Bjergegård i Poulsker, som han i forvejen havde erhvervet. Ved udstykning var den dog ikke ret stor, kun på godt 13 ha. De boede der til 1920, da de lagde op og flyttede til Søndergade 15 i Nexø. Hun døde 28/3 1934; han døde 31/10 1943.

Jens Otto Hansen, født 19/12 1874 -
elev 1894-95

Jens Otto Hansen overtog 1901 sin fødegård, gift 18/4 1905 i Pouls Kirke med Ane Mathea Jensen. Hun var født 18/10 1882 i Ruds Vedby på Sjælland, men hendes mor, Annie Kathrine, f. Kaas, stammede fra Kaasegård i Poulsker. Hun var 17/4 1877 også i Pouls Kirke blevet gift med Hans Jensen derovre fra. Han nævnes som jernstøber, maskinsmed og fabrikant. De fik i hurtigt rækkefølge en del børn; i folketællingerne figurerer i alt 11 navne, og Ane Mathea var nr. 4 i rækken. Ved FT 1890 ses det, at hun var kommet i pleje på Kåsegård hos hendes morbror og tante, Olaus Otto Kaas og Læsine Mathea, f. Jensen, der kun havde et barn, sønnen Andreas Kristian, der senere overtog Kåsegård.
Ane Mathea og Jens Otto Hansen fik fem børn, to døtre og tre sønner. Fire af dem blev elever på Bornholms Højskole. (Se nedenfor).2. generation:

Børn af Ane Mathea og Jens Otto Hansen

Manna Hansen, født 11/4 1906 -
elev 1924

Manna Hansen blev gift med Jens Holger Schou fra Julsgård i samme sogn, født 11/10 1901. De boede fra 1927 på Ryttergård i Ibsker, men det gik ikke. Fra 1934 boede de på ejendommen Østervang i Pedersker. De boede der endny i 1967.

Jens Ancher Hansen, født 19/12 1908 -
elev 1928-29

Jens Ancher Hansen overtog 1940 fødegården, gift med Edith Mathea Hansen fra Lærkegård i Poulsker, født 8/8 1913. De fik to sønner, hvoraf den ældste, Poul Ancher Hansen, senere overtog gården.

Edvard Kaas Hansen, født 29/4 1911 -
elev 1929-30

Edvard Kaas Hansen overtog 1939 ejendommen Munkevang i Poulsker, gift med Herdis Ragnhild Nørgaard, født 2/5 1912, fra Tåstrup på Sjælland. De boede der endnu i 1967.

Helga Cecilie Hansen, født 12/7 1913 -
elev 1930

Helga Cecilie Hansen blev gift med en bankmand, Jens Nikolaj Larsen, f. 10/4 1906, fra Ll. Bakkegård, Aaker. Han var kasserer i Aakirkeby Sparekasse, men på grund af sygdom måtte han fratræde i 1964. Den 8/12 1969 kom han ud for en færdselsulykke, og på grund af sine kvæstelser døde han den uden at være kommet til bevidsthed den 27/12, 63 år.Kilder: LB. side 174, 281-282 & 300; meddelelse fra Bodil Hansen, Nexø; bornholmere.dk; FT & KB; Bhs. Td. 30/12 1969.SAMs højskolehistoriske Arkiv