Bornholmske højskolefamilier

Familien Hermansen
Kattesletsgård, Bodilsker
Indledende oplysninger
Peter Mogensen Hermansen, født 1833, blev far til 1. generation. Han var den ældste af tre søskende og eneste søn. Han overtog derfor gården, var gift to gange og fik fem børn i første ægteskab, hvoraf dog én døde som 4-årig, og fire børn i det andet ægteskab. De tre yngste blev senere elever på Højskolen ved Ekkodalen.
Aksel Konrad Hermansen, f. 3/2 1884 (fyldte 17 år),
elev 1900-01

Axel Hermansen blev gift med en datter af lærer Møller, Aaker ndr. Skole, Asta Valborg Møller, født 8/8 1891, og han afløste sin svigerfar som lærer ved skolen. Senere blev han lærer ved Kirkeskolen. Han var i mange år aktiv i elevforeningen.

Olaf Hermansen, født 18/7 1882 -
elev 1902-03

Olaf Hermansen overtog 1905 fødegården, gift med Hermandine Rasch, født 15/11 1887, fra en af Myrebygårdene (3. vdg.). En søn Edvard Hermansen, var elev på højskolen 1929-30, men han døde tidligt, 50 år.
Olaf Hermansen havde gården til 1938, da den blev solgt til anden side. Derefter blev han kommunekasserer.

Magnus Jørgen Hermansen, født 7/6 1888 -
elev 1908-09.

Magnus Jørgen Hermansen blev 1913 ejer af 3. slg. Bækkegård, Ibsker, gift 30/3 1913 med Marie Kirstine, f. Pedersen, fra Pilegård, Ibsker, født 6/2 1891 og elev på højskolen 1910. Hun døde imidlertid alleede 13/3 1919, 27 år.
Magnus Hermansen blev 19/3 1921 gift igen med Inger Marie Søndergaard, født 21/9 1894, fra Skårup, Ravnkilde sogn i Himmerland. De førte gården videre indtil 1946, da hans søn af første ægteskab, Knud Hermansen, født 13/4 1916 og elev på højskolen 1936-37, overtog den, først i forpagtning, senere som ejer.2. generation:

Kattesletsgård, Bodilsker

Edvard Hermansen, født 28/3 1912 -
elev 1929-30

Han var kontorassistent, bosat i Nexø. På grund af en lungesygdom blev han invalidepensionist. Han døde 11/4 1962, kun 50 år.2. generation:

Bækkegård, Ibsker

Knud Hermansen, 13/4 1916 -
elev 1937-38

Som det fremgår havde begge hans forældre været elever på højskolen. Han overtog gården i 1946, først som forpagter, senere som ejer.
Han blev 6/4 1950 gift med Ebba Elleby Svendsen, født 6/7 1920 på Skovgård i Knudsker. De boede på gården til 1982, hvorefter de slog sig ned i Svaneke. Han døde allerede to år efter, den 26/11 1984, 68 år.Kilder: LB. side 177-178 og 185; Bendix. side 28-29; bornholmere.dk; meddelelse fra slægtning; Bornholms Vejviser.


SAMs højskolehistoriske Arkiv