Bornholmske højskolefamilier

Familien Hjorth
Hintzegård, Bodilsker
Indledende oplysninger
Forældrene til de fire elever var Hans Peter Hjorth, født 28/5 1861, og Bine Kristine, født Jensen, den 4/6 1863. Han var født på gården, mens hun var født på nabogården, Buddegård.
Gården ligger som en af i alt ni i et langstrakt område kaldet Langedeby sydvest for Nexø, og hvoraf flere i dag kun har navnet Langedebygård.
Maren Kirstine Hjorth, født 22/4 1894 -
elev 1913

Maren Kirstine Hjorth blev gift med Gether Laurentius Jensen, født 13/4 1887, fra Døvregård i Bodilsker, elev på Vallekilde Højskole 1906 og på Tune Landbrugsskole 1910-11. De blev 1916 bosat på Slettegård i Poulsker, som de havde til omkr. 1950.

Jens Hansen Hjorth, født 11/3 1896 -
elev 1915-16

Jens Hansen Hjorth blev 1923 ejer af Lynggård i Vestermarie, gift med Ellen Nathalie Thinggaard fra Pluggegård i Nyker, født 9/3 1897. De boede på gården til omkring 1960.

Valborg Hjorth, født 3/11 1897 - elev 1917

Valborg Hjorth blev gift med Holger Christian Jensen fra Dyndebygård, Poulsker, født 12/4 1893 og elev på højskolen 1913-14. De blev 1923 bosat på hans fødegård, 35. slg. Dyndebygård. En datter var senere elev på højskolen.

Datter elev:

Gunhild Jensen, født 25/6 1925 - elev 1943

Aksel Hjorth, født 27/9 1899 - elev 1918-19

Aksel Hjorth var foruden elev på Bornholms Højskole også elev på Ryslinge Højskole 1920-21 og på Ladelund Landbrugsskole 1922-23.. Han overtog 1939 fødegården, gift med Ingeborg Blem Kofoed fra St. Bukkegård, Aaker, født 10/4 1912 og elev på højskolen 1930. Foruden landbruget havde Aksel Hjorth også frugtplantage og eget mosteri. Han var i en del år formand for højskolens bestyrelse.2. generation - Dyndebygård

Gunhild Jensen, født 25/6 1925 - elev 1943

Gunhild Jensen blev gift med smedemester Kaj Leo Boss og bosat på Pedersker Hovedgade 12.Kilder: LB. 140; 172-173, 301 & 303; Jochum. 100; Vejviser for Aakirkeby Kommune. personligt kendskab (Aksel Hjorth).Hintzegård, Bodilsker 1946.
Alle billederne er hentet fra KB - Danmark set fra Luften.
Slettegård, Poulsker 1955.
Lynggård, Vestermarie 1949. Dyndebygård 24.slg., Poulsker 1964.

SAMs højskolehistoriske Arkiv