Bornholmske højskolefamilier

Familien Ingvorsen,
Vestre Kjeldsebygård, Østerlars
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte elever var Hans Peter Ingvorsen og Regine, f. Jensen. Han var født 21/4 1871 i Stestrup i Eskildstrup sogn på Sjælland (midt imellem Holbæk og Ringsted). Hun var født 14/1 1872 på gården, datter af Hans Morten Jensen og Ane Margrethe, f. Holm.
Da faren nærmede sig de 60 år omkr. 1885, flyttede han imidlertid med familien til en mindre landejendom i Allinge, men han beholdt gården, som han fopagtede ud til Hans Anker Müller fra Bækkegård i samme sogn. Ca. 10 år senere blev der så mulighed for, at den yngste datter, Regine, og svigersønnen, Hans Peter Ingvorsen, kunne overtage gården.
De blev gift 12/7 1895 og ser ud til først at have forpagtet gården og efter tre år have overtaget den som ejendom. De fik i tidens løb seks børn, men angives at have mistet to af dem undervejs. Ved deres anden søn, Aksel Ingvorsens, dåb 23/12 1897 var en af fadderne Valdemar Ingvorsen, som var en yngre bror af faren, og som åbenbart i en periode var medhjælper på gården.
En anden yngre bror til faren, Karl Kristian Ingvorsen, slog sig senere ned også i Østerlars. Se nærmere nedenfor.
Hans Peter Ingvorsen, født 19/5 1896 -
elev 1914-15

Hans Peter Ingvorsen var foruden opholdet på Bhs. Højskole elev på Dalum Landbrugsskole 1917-18. Den 23/10 1920 blev han gift med Petra Margrethe Augusta, f. Jørgensen, 22/7 1899 og elev på højskolen 1917. Hun var fra ejendommen "Vennerslyst" nær ved Hasle i Klemensker sogn. De overtog samme år denne ejendom, idet hendes far, Carl Thorvald Jørgensen, var død et par måneder før, kun 56 år.
De havde ejendommen til midt i 1950erne, da deres ældste søn, Jens Peter Ingvorsen, overtog den, og de flyttede til husmandsstedet Risenborg i nærheden.

Axel Ingvorsen, født 23/12 1897 -
elev 1915-16.

Aksel Ingvorsen blev gift med Else Katrine Schou Kofoed, født 11/9 1912, fra 59. slg. Duebjerggård i Klemensker,(den nordligst beliggende). De blev bosat på nabogården sydvest for denne, 15. vdg. Duebjerggård. En søn, Kjeld Ingvorsen, var elev på højskolen 1945-46.
De havde gården til omkr. 1965, da en anden søn, Ole Ingvorsen, overtog den. De flyttede senere til Klemensker by.

Anna Marie Ingvorsen, født 30/1 1899 -
elev 1917.

Anna Marie Ingvorsen blev hjemme på Kjeldsebygård som medhjælper. Da forældrene lagde op, flyttede hun med dem til Østerlars by, og efter farens død blev hun fra omkr. 1935 handlende i byen.

Aage Ingvorsen, født 9/1 1900 -
elev 1918-19.

Aage Ingvorsen overtog 1926 fødegården, V. Kjeldsebygård, gift 23/11 samme år med Sigrid Kristine Svendsen fra Iseregård, Østermarie, født 24/1 1903. De fik fem drenge inden for syv år, men de tre af dem døde inden for deres første leveår.
Aage Ingvorsen døde imidlertid allerede 11/12 1936. Enken førte gården videre til 1947, hvorefter den blev solgt til anden side.2. generation

Søn af Else Katrine og Aksel Ingvorsen

Kjeld Ingvorsen, født 1/5 1925 -
elev 1945-46

Kjeld Ingvorsen overtog 1948 Møllehuset i Østerlars (tidl. Møllegård), gift med Ruth Olsen, født 17/5 1928, fra Landsminde, Klemensker.Supplerende oplysninger:
Som nævnt i indledningen ovenfor kom en yngre bror til Hans Peter Ingvorsen, Karl Kristian Ingvorsen, født 13/7 1883, også til Bornholm. Han angives at være mejerist, og ved folketællingen 1911 var han ansat som sådan på AM "Bjørnedal" i Klemensker. Men han havde nok været her en del tid i forvejen. Den 22/3 1912 blev han gift med Manny Olrikke Jensen, f. 28/3 1884, fra Lynggård i Aaker, og de blev bosat på ejendommen "Egevang" i Østerlars, som var en parcel fra Egeskovsgård. De havde ejendommen til omkr. 1946, da en søn, Knud Ingvorsen, overtog den.

Regine Jensens forældre, Hans Morten Jensen og Ane Margrethe, f. Holm, der som nævnt i indledningen med familien var flyttet til Allinge omkring 1885, flyttede senere til Løkkegade i Rønne i et hus, der ejedes af deres ældste søn, Anders Peter Jensen, som var arbejdsmand. Hans Morten Jensen døde 8/4 1901, 74 år. Ane Margrethe Jensen flyttede derefter tilbage til Vestre Kjeldsebygård, hvor hun døde den 4/3 1904.

Kilder: LB. 223, 228, 367 & 373; Kures gårdreg.; KB & FT; Bornholms Vejviser; bornholmere.dk.SAMs højskolehistoriske Arkiv