Bornholmske højskolefamilier

Familien Ipsen,
Bækkelund, Aaker
Indledende oplysninger
Ejendommen er en udstykning fra Bækkegård. Indtil 1904 kaldtes den "Bækkehuset", men har på et tidspunkt fået ændret navnet. Fra 1912 kaldes den "Bækkelund".
Faderen til børnene hed Jens Peter Ipsen, født 7/11 1846 som søn af en avlsbruger i Bygaden i Aakirkeby, Peder Ipsen, som foruden landbruget også var politiofficiant (politibetjent). Han nævnes også som bager. Og det gik sønnen videre med. Allerede som 23 årig havde han etableret sig som selvstændig bager inde i byen med assistence af en tjenestepige og senere en husholderske. Men den 6/5 1881 blev han gift med Birgitte Vilhelmine Müller fra Vallensgård, født 15/12 1852 og elev på Vallekilde Højskole 1878. Hun blev mor til de tre ældste af børnene, der således alle er født i Aakirkeby. Hun døde imidlertid alerede den 25/9 1886, omkring halvandet år efter den yngstes fødsel, 33 år gammel.
Efter det opgav Jens Peter Ipsen bagerfaget og erhvervede på et tidspunkt landejendommen Bækkehuset (Bækkelund) lidt øst for Aakirkeby. Han havde fået Kirstine Karoline Lyster fra Nørregård i Klemensker som husholderske, født 22/9 1864. Hende blev han gift med 29/6 1890, og hun blev så mor til de tre yngste børn.
Omkring 1915 flyttede familien til et lille husmandssted, "Lillehøj" i den nordlige del af sognet. De to yngste af børnene angives at have det som hjemsted, da de blev elever på højskolen.
Jens Peter Ipsen døde den 27/3 1920, 73 år, hvilket var før den yngste søn blev elev på højskolen.
Harald P. Ipsen, født 30/3 1882 -
elev 1901-02

Harald Peter Ipsen overtog på et tidspunkt Grammegård i Poulsker, gift med Petronella Grønbech. De boede på gården til 1940, hvorefter de flyttede til en lille ejendom, "Bakkely", på Rønnevej i udkanten af Nexø. Den var på 2,5 ha, og der boede de til begyndelsen af 1950-erne.

Dorthea Ipsen, født 2/8 1883 -
elev 1902

Dorthea Christine Ipsen var ugift. Hun var husbestyrerinde på forskellige gårde, i Poulsker og i Ibsker, og til sidst i en del år på Langemyregård i Åker, hvor ejeren, Hans Peter Koefoed, var blevet enkemand allerede i 1917. Da han lagde op og flyttede til Jernbanegade i Åkirkeby i 1941, flyttede hun med og fortsatte som husbestyrerinde til hans død i 1946. Siden boede hun som pensionist i Storegade.

Thorvald Antoni Ipsen, født 13/2 1885 -
elev 1904-05

Thorvald Antoni Ipsen overtog 1912 Sdr. Dyndebygård (34. slg.) i Poulsker; gift samme år med Margrethe Kathrine Kofoed fra LI. Duegård i Åker, født 11/10 1888. De fik fem børn, tre sønner og to døtre, som alle senere blev elever på højskolen.
Thorvald Ipsen døde allerede 24/12, altså juleaftensdag, 1922, da det yngste barn kun var ni måneder gammelt, og han selv kun 37 år. Konen førte gården videre indtil 1947, da den blev overtaget af den yngste søn, Erik Ipsen. Hun flyttede derefter til Aakirkeby, hvor hun boede til sin død 16/9 1976, næsten 88 år.

Børn elever:

Agnethe Ipsen, født 30/6 1913 - elev 1932

Aage Ipsen, født22/11 1914 - elev 1934-35

Svend Ipsen, født 22/2 1916 - elev 1935-36

Erik Ipsen, født 3/1 1918 - elev 1937-38

Ellen Margrethe Ipsen, født 3/10 1922 - elev 1940

Se nærmere under Familien Ipsen, Sdr. Dyndebygård, Poulsker.

Johanne Margrethe Ipsen, født 13/1 1894 -
elev 1912

Johanne Margrethe Ipsen blev 6/5 1921 gift med Hans Madsen Munch fra Skrukkegård i Poulsker, født 25/3 1883 og elev på højskolen 1901-02. De blev bosat samme sted og fik en datter og en søn, der begge senere blev elever på højskolen.
De boede på gården indtil 1948, da den blev overtaget af sønnen, Hans Conrad Munch. De flyttede derefter til "Lindehuset". Han døde 28/1 1962, hun 12/4 1980.

Børn elever:

Elisabeth Munch, født 12/7 1922 - elev 1940

Hans Conrad Munch, født 6/6 1924 - elev 1942-43

Martha Kristine Ipsen, født 27/7 1899 -
elev 1918

Martha Kristine Ipsen blev 20/7 1923 gift med Thorvald Peter Christiansen, født 23/6 1891. De blev bosat på ejendommen "Pihlsminde" (4,5 ha) i Nyker, som var udstykket fra Kyndegård. Han stammede fra Nygård, som ligger nær ved og også er udstykket fra Kyndegård.
De boede på ejendommen endnu i 1967 med den ældste søn, Knud Christiansen som medhjælper. Han overtog senere stedet.

Konrad Christian Ipsen, født 6/12 1901 -
elev 1921-22

Konrad Christian Ipsen overtog 1930 Sommergård i Poulsker; samme år gift med Inger Kristine Nielsen fra 27. slg. Klintebygård i Ibsker, født 27/12 1903 og elev på Høng Højskole 1923.
De boede på gården til omk. 1960, da den blev overtaget af den ældste søn, Kaj Ipsen. De boede hos sønnen på gården i nogle år, men flyttede senere til Aakirkeby. Han døde 12/3 1984, hun blev boende i Aakirkeby.


Kilder: LB s. 151, 244, 301; Lauegd. s. 69 og 76; Jensen s. 11-12; Bornholms Vejviser; Jul på Bornholm 1984; meddelelser fra Inger Ipsen, Aakirkeby.SAMs højskolehistoriske Arkiv