Bornholmske højskolefamilier

Familien Ipsen
Højene, Ibsker
Indledende oplysninger
Forældrene til nedenstående seks elever var Magnus Ipsen, som stammede fra 6. vdg. Klintebygård i Ibsker, og Mathea Andrea f. Munch fra Rågeskovsgård i samme sogn. Hun havde været elev på Vallekilde Højskole, og det havde to søstre også været. To brødre havde sandsynligvis været elever på højskolen i Østermarie, og det fremgår på forskellig måde, at de havde nær tilknytning til den grundtvigske kreds.
Anna Kristine Ipsen, født 22/9 1878 -
elev 1901

Anna Kristine Ipsen blev den 9/10 1910 gift med Otto Pedersen Kofoed fra Knappegård i samme sogn, født 12/7 1870. De overtog samme år hans fødegård, hvor de boede til 1935. Derefter boede de i Svaneke. Han døde 1944, hun i 1955.

Christian Andreas Ipsen, født 3/2 1880 -
elev 1899-1900

Christian Andreas Ipsen overtog formentlig i 1909 7. vdg. Langedebygård i Bodilsker, og blev samme år, den 3/12 1909 gift med Marie Karoline Rasch, født 20/4 1886, fra 3. vdg. Myrebygård i Vestermarie. (To af hendes brødre blev elever på højskolen). De havde gården til 1948, da en datter, Magda Ipsen, og svigersøn, Arne Schiellerup Funch, overtog den.

Andreas Mathias Ipsen, født 9/5 1883 -
elev 1902-03

Andreas Mathias Ipsen blev gift med Jenny Boline Margrethe Pedersen, født 1/1 1893 på Paradisgård i samme sogn (den østligt beliggende), og de overtog denne gård. En søn, Poul Andreas Ipsen, var elev på højskolen 1931-32 og overtog senere gården.

Magnus Theodor Ipsen, født 9/11 1884 -
elev 1906-07

Magnus Theodor Ipsen overtog 1912 Strandbygård i Østerlars, gift samme år med Ellen Katrine Pedersen fra Aspesgård i Ibsker, født 6/10 1889. De havde gården til 1946. Derefter boede de i Gudhjem. Han døde 1965, hun i 1981.

Jens Christian Ipsen, født 18/1 1887 -
elev 1907-08

Jens Christian Ipsen forblev ugift. Han forpagtede i nogle år Præstegården i Østermarie, men drev senere i mange år slagterforretning i Østermarie by. Senere flyttede han til Svaneke, hvor han døde i 1971.

Hans Peter Ipsen, født 12/11 1889 -
elev 1907-08

Hans Peter Ipsen overtog 1918 17. slg. Bækkegård i Ibsker, som var hans mormors fødegård. Han blev gift med Signe Due Sommer fra 28. slg. Lisegård i samme sogn, født 6/1 1891 og elev på højskolen 1910. En søn, Harald Ipsen, blev elev 1940-41. Han overtog gården omkr. 1960.
(Signe Due Sommers fødegård, Lisegård, blev omkring samme tid, 1918, overtaget af Laurits Andreas Mikkelsen, som var Hans Peter Ipsens onkel, og som i forvejen ejede nabogården, 6. vdg. Klintebygård. Dermed blev de to gårde slået sammen. Det blev nabogårdens bygninger, der fortsatte, mens Lisegårds bygninger nu er revet ned.


Kilder: LB. 178, 183, 188, 192 & 365; stamtavle over familien Munch, Rågeskovsgård; meddelelse fra Poul Ipsen, Paradisgård; Kures gårdlister; Bhs. Vejviser.SAMs højskolehistoriske Arkiv