Bornholmske højskolefamilier

Familien Ipsen,
Kærgård, Vestermarie
Indledende oplysninger
Forældrene til nedenfor omtalte elever var Hans Andreas Ipsen og Lisbeth, f. Landschoff. Han var født 2/12 1886 på et husmandssted i Sose, Vestermarie, og var elev på højskolen 1905-06. Hun hed egentlig Adolfe Elisabeth Landschoff, født 30/4 1889 på Kærgård, Vestermarie. Han erhvervede 1911 Nygård i Vestermarie, ikke ret langt fra hans hjem, og kort efter blev de gift. Her blev de fire af børnene født.
Forklaringen på hendes fremmedartede efternavn er, at hendes farfar, Markus Joachim Landschoff, var født i Holsten, men som ganske ung mand slog sig ned i Rønne. Ret snart efter blev han gift med en bornholmsk pige og fik nogle børn. Han benævnte sig først som typograf, senere cigarfabrikør, og senere igen købmand, men i 1864 blev han gårdejer, idet han erhvervede Kærgård i Vestermarie. Efter 13 år blev gården i 1877 overtaget af en søn, Markus Kristan Peter Landschoff. Han havde gården helt frem til 1915, da den blev overtaget af hans søn, Markus Jensen Landschoff, som var den yngste og eneste søn. Men det gik åbenbart ikke for den da 24 årige unge mand, for det varede kun tre år, hvorefter Lisbeth og Hans Andreas Ipsen overtog den i 1918. Her blev så den yngste af de fem senere elever født.
Hedevig Ipsen, født 24/3 1913 -
elev 1931

Hedevig Ipsen blev gift med Ancher Dahl Sonne fra Plommegård, Vestermarie, født 4/9 1909 og elev på højskolen 1927-28, og blev bosat på ejendommen Svendstrup, Vestermarie, som overtaget 1933. De boede der endnu 1980.

Edith Ipsen, født 13/8 1914 -
elev 1932

Edith Ipsen blev uddannet jordemoder og fik sit virke i Aakirkeby, hvor hun boede Smedegade 30. I 1945 fik hun ændret sit efternavn til Landschoff, ligesom broderen og søsteren Poula. Som godt 40-årig blev hun gift med Vagn Nissen, som var overlæge på Aakirkeby Sygehus. Det ser ud til, at de derefter rejste væk fra Bornholm.

Kaj Landschoff Ipsen, født 26/9 1915 -
elev 1934-35

Kaj Landschoff Ipsen overtog fødegården 1948, gift med Tove Petersen, født 25/3 1922, datter af lærer Jens Ludvig Petersen, Rutsker nordre Skole. De havde gården til omkr. 1965. I 1945 fik han strøget efternavnet Ipsen og kaldte sig Kaj Landschoff.

Rigmor Ipsen, født 13/2 1917 -
elev 1934

Rigmor Ipsen blev gift med Alfred Christian Hansen fra Munkegård i Østermarie, født 22/11 1916, og de overtog hans fødegård 1944. De boede der endnu 1967. En søn overtog den senere.

Poula Ipsen, født 3/2 1919 -
elev 1936

Poula Ipsen blev uddannet sygeplejerske og fik sit virke i Aakirkeby, boede Saxesgade 2. Hun skiftede også navn til Landschoff. Hun blev omkr. 1960 gift med frisørmester Henry Koefoed, som havde skiftet til at være skotøjshandler på Torvet 6 i Aakirkeby.


Kilder: LB. 339 & 342; meddelelser fra Poula Koefoed; bornholmere.dk; diverse folketællingslister.SAMs højskolehistoriske Arkiv