Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed og Jensen,
Aagaard, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene til de ældste børn var Peder Jensen Kofoed, som stammede fra Neksø, og Margrethe, f. Hansen og stammede fra 18. slg. Slamregård i Bodilsker. De blev gift i 1837, og han var forpagter af Brandsgård i Bodilsker. Her fik de tre sønner, hvoraf den ældste søn dog døde som lille. Omkring 1844 overtog de Ågård i Pedersker, hvor de i 1846 fik en datter. En af de to overlevende sønner var elev på det allerførste højskolekursus i Aakirkeby 1856-58. Datteren, Elgine Kofoed, blev gift med landbrugslærer Chr. Christensen, Tune.
Peder Jensen Kofoed døde imidlertid i 1847, knap 30 år gammel, ifølge en overlevering i familien ved, at han faldt i mølledammen og druknede. (Møllen findes i øvrigt stadig som den ene af de tre bevarede her på Bornholm). Enken giftede sig 9/2 1850 igen, denne gang med den 10 år yngre Jens Andersen fra Pilegård i Bodilsker. Med ham fik hun yderligere syv børn, hvoraf to døde som små. Efter den gamle navneskik kom de alle til at hedde Jensen til efternavn.
1. generation:

Kofod fra Aagaard i Pedersker, sandsynligvis Jens Kristian Kofoed, f. 17/4 1840 - elev på det første højskolekursus i Åkirkeby 1856-58.

Vi ved ikke, hvem af de to ældste drenge, der er tale om, men sandsynligvis er det den ældste, Jens Kristian Kofoed. De blev i øvrigt begge lærere, Jens Kristian Kofoed i Jørlunde på Sjælland, men han døde i 1883, kun 43 år gammel. Den yngre bror, Jochum Peter Kofoed, blev lærer i Klemensker og senere i Rønne, hvor han tillige var klokker ved kirken.

Anthon Jensen, født 20/1 1853 - elev på Julius Bons højskole på Pæregård i Østerlars 1868-70.

Anthon Jensen var som nævnt elev hos Julius Bon i Østerlars, og senere var han også elev på Hindholm Højskole og på Tune landbrugsskole. Han var i 35 år ejer af ejendommen "Kratlund" i samme sogn, som er en udstykning fra Aagaard. Han blev gift med Gundeline Kathrine Ipsen fra Slettegård, også i Pedersker, og de fik tre børn, hvoraf den ældste døde som lille, men de to andre, Johannes og Hedvig, var senere elever på Højskolen ved Ekkodalen. Johannes Jensen var senere igen landbrugslærer på højskolen i 9 år.

Otto Julius Jensen, født 11/2 1855 -
elev på Højskolen i Østermarie 1873-74.

Otto Julius Jensen, som var den næste i rækken og den yngste af sønnerne, overtog fødegården. At han var elev i Østermarie ved vi fra en mindebog fra den tid.
Han blev gift med Margrethe, f. Jensen fra St. Gadegård i samme sogn og sammen fik de i alt 14 børn.
Nr. 10 i rækken, en dreng, døde som 10-årig og den sidste, en pige døde 10 måneder gammel. Som det fremgår nedenfor var af de 12 andre, som alle blev voksne og gamle, hele 8 elever på højskolen.

Af de andre tre børn af moderens 2. kuld var de to elever på andre højskoler, mens den sidste formentlig har været elev på højskolen i Østermarie.

Bodil Kirstine Jensen, født 25/7 1850

Bodil Kirstine Jensen, som altså var den ældste af 2. kuld, var elev på Vallekilde Højskole sommeren 1870. Hun blev senere gift med læreren i Pedersker, Frederik Vilhelm Foverskov, som dennes anden kone. De fik 6 børn, hvoraf en datter senere var elev på højskolen ved Ekkodalen.

Dorthea Jensen, født 16/1 1857

Dorthea Jensen var i 1872 som 15- årig elev på Freerslev Højskole i nærheden af Hillerød, en af de mange skoler, der blev oprettet efter 1864, men som kun fik kort levetid. Den virkede med en afbrydelse på tre år i ca. 10 år, hvorefter virksomheden flyttedes til Jørlunde. Dorthea Jensen blev senere lærerinde i Rønne, men døde i august 1890 kun 33 år gammel

Elisabeth Julie Jensen, f. 11/10 1860

Elisabeth Julie Jensen, kaldet Elise, var den yngste af flokken. Vi ved ikke, om hun har været elev på højskolen i Østermarie eller på en anden højskole, men det er overvejende sandsynligt. Hun blev gift med Jeppe Peter Andersen fra Hullegård i Pedersker, og de blev bosat på Bakkegård i samme sogn. De bidrog til oprettelsen af den nye højskole ved Ekkodalen med 3 aktier å 50 kr. samt et årligt tilskud i 3 år på 10 kr.
Jeppe Peter Andersen blev imidlertid ret tidligt syg og kunne derfor ikke drive gården. De flyttede så til Neksø, hvor de boede resten af deres tid.
Efter mandens død oprettede hun "Elise Andersens Legat" til fordel for elever på Bornholms Højskole. Det nød enkelte elever godt af i mange år frem.2. generation: Børn af Margrethe og Otto Julius Jensen:

(Tallene i parentes angiver rækkefølgen af de 14 søskende. Nr. 10 og 14 døde som små).

Jens Andreas Jensen (2), f. 8/8 1884 -
elev 1899-1900

Jens Andreas Jensen føjede senere Aagaard til sit efternavn. Han blev landbrugskandidat og lærer på Tune Landbrugsskole, gift med forstanderens datter, Magdalene Svendsen.

Jochum Jensen (3), f. 10/4 1886 -
elev 1908-09

Jokum Tobias Jensen var fra 1918 til 1926 ejer af 12. slg. Offergård i Rø. Han angives 1921 at være ugift, men blev senere gift med Hermandine Kristine Kofod fra Lille Gadegård i Pedersker, som havde været hans husbestyrerinde. Efter 1926 angives han at være arbejdsmand og senere tromlefører bosat i Gudhjem.

Konrad Anthoni Jensen (6), f. 20/1 1892 -
elev 1907-08

Konrad Anthoni Jensen blev i 1919 gift med en datter fra Rågeskovsgård i Ibsker, Marie Kristine Munch - elev 1904 - og overtog denne gård. De drev den til begyndelsen af 1950erne, hvor den blev forpagtet ud.

Thomas Otto Jensen (8), født 18/1 1895 -
elev 1916-17

De fem yngste søskende, Thomas Otto, Valborg Kirstine, Marie Elise, Hans Christian og Hedvig blev alle hjemme på gården og hjalp forældrene med at drive den. Det fortsatte de med efter at forældrene havde lagt op. Formelt blev den i 1930 overtaget af Hans Christian Jensen.

Valborg Kirstine Jensen (9), født 5/10 1897 - elev 1916

Hjemme på gården.

Marie Elise Jensen (11), f. 21/5 1902 -
elev 1921

Marie Elise blev i 1952 som næsten 50-årig gift med Viggo Ipsen fra Vestermarie, som var 60 år og enkemand med syv børn. Det blev en svær omstilling for hende, men efterhånden blev det godt fortalte min meddeler.

Hans Christian Jensen (12), f. 8/4 1904 -
elev 1924-25

Som nævnt ovenfor blev gården formelt overtaget af Hans Christian Jensen i 1930.

Hedvig Jensen (13), f. 21/12 1905 - elev 1924

Hjemme på gården.

Efter Marie Elises indgåelse af ægteskab drev de andre fire gården videre, indtil 1960, da den blev overtaget af en nevø, Poul Jørgen Munch, fra St. Grammegård i Åker.Ud over de ovenfor omtalte var der endnu fire af Margrethe og Otto Julius Jensens børn. De skal nævnes nedenfor.

Ingeborg Margrethe Jensen, (1) født 22/1 1883

Ingeborg Margrethe Jensen var den ældste af de 14 børn. Hun har ikke været elev på Bornholms Højskole, men kan evt. have været elev på en anden højskole.
Hun blev 5/4 1905 gift med Ludvig Kristian Kofoed fra Møllehuset i Poulsker, født 10/2 1880 og elev på højskolen 1900-01.
Tre sønner og tre døtre derfra blev senere elever på højskolen:

Hans Konrad Kofoed, født 4/10 1907 - elev 1926-27

Ellen Margrethe Kofoed, født 27/10 1909 - elev 1928

Aksel Kofoed, født 9/1 1912 - elev 1929-30

Anne Birgitte kofoed, født 8/7 1913 - elev 1933

Sofie Kofoed, født 11/9 1917 - elev 1937

Jens Otto Kofoed, født 6/10 1919 - elev 1941-42

Se nærmere under Familien Kofoed, Møllehuset, Poulsker.

Aksel Mathias Jensen (4), født 2/2 1888

Aksel Mathias Jensen blev elev på Frederiksborg Højskole og på Tune Landbrugsskole. Han blev 1916 ejer af Rågelundsgård i Rø, gift med Elisabeth Margrethe, f. Hansen fra Hjulmagergård i Aaker, men ingen af deres otte børn har været elever på højskolen. Traditionen var ved at høre op på den tid.

Asta Birgithe Jensen (5), født 12/11 1889

Asta Birgithe Jensen blev 15/7 1919 gift med Kristian Andreas Marckmann fra Bjergegård i Østerlars, født 10/6 1884. De boede en kort tid på hans fødegård, men overtog senere Borggård i Pedersker, tæt ved hendes hjem. En yngre bror til ham var elev på højskolen 1915-16, men ellers synes der ikke at være nogen forbindelse til højskolen.

Dorthea Jensen (7), født 26/12 1893

Dorthea Jensen blev 7/4 1914 gift med Hans Nielsen Munch fra Dammegård i samme sogn, født 1/7 1890 og elev på højskolen 1908-09. De blev først bosat på Kjøllergård i Rutsker, men overtog senere St. Grammegård i Aaker. De fik ni børn, hvoraf tre, en søn og to døtre, blev elever på Bornholms Højskole. En datter og en søn blev elever andre steder:

Svend Aage Munch, født 17/2 1915 - elev 1932-33

Ebba Munch, født 30/1 1922 - elev 1940

Ellen Elise Munch, født 16/10 1926 - elev 1944

Kirsten Margrethe Munch, født 23/9 1919 -

elev på Tommerup Højskole 1937

og på Snoghøj Gymnastikhøjskole 1938

Poul Jørgen Munch, født 11/4 1932 -

elev på Frederiksborg Højskole

Se nærmere under Familien Munch, St. Grammegård, Aaker.


Kilder til Ågårds-familien:
Lb s. 141. 190, 288, 336,
Koefoed. s. 24
Jochum. s. 11, 14, 20, 21, 27
Lauegd. s. 85 ff.
G.L.Dam og H.K.Larsen: Aakirkeby 1346-1946 s. 170
Mindebog fra højskolen i Østermarie, 1874
Forhandlingsbog for højskolens bestyrelse 1893-1906
5-års jubilæumsskrift for Freerslev Højskole 1872
Meddelelser fra Kirsten Jørgensen, Åkirkeby, tidl. St. Grammegård
Om Anthon Jensen, Kratlund, som blev en kendt og agtet mand, der fik mange tillidshverv, er der en kort biografi i "Klippeøens Mænd", og hvor der er yderligere henvisninger, bl.a. til K.H.Kofoed: Bornholms politiske historie, bind V, side 110-112.


SAMs højskolehistoriske Arkiv