Bornholmske højskolefamilier

Familien Jensen,
Kjøllergård, Bodilsker
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte otte elever var Jens Jensen og Hansine Elise Espersen. Han var født 12. juli 1865 på St. Gadegård i Pedersker, som en yngre bror overtog. (også fra denne gård kom der elever til Bornholms Højskole). Hansine Espersen var fra Elisegård i Bodilsker, født 23. juli 1867. De blev gift 20. juni 1889, og han havde tidligere samme år overtaget Kjøllergård. Her fik de i løbet af knap 23 år i alt 19 børn, 4 piger og 15 drenge, men mistede dog to drenge undervejs, så det blev til 17, der alle nåede at blive voksne. To af drengene var tvillinger. Af de sytten blev som nævnt otte elever på Bornholms Højskole, den ældste datter og syv af sønnerne. (Tallene i parentes angiver deres nummer i rækkefølgen).
Børn af Hansine og Jens Jensen:

Johan Georg Jensen, (2) født 8/6 1891 -
elev 1909-10

Johan Georg Jensen overtog 1924 Sejersgård i Østermarie, gift 9/11 1919 med Gunhild Margrethe Sonne fra Grubbegård, Pedersker, født 28/5 1899 og elev på højskolen 1917. Begge hendes forældre havde været elever på Vallekilde Højskole. Johan Jensen døde i 1959, hvorefter Gunhild Jensen førte gården videre i en del år.

Margrethe Kristine Jensen, (3) født 17/1 1893 -
elev 1911

Margrethe Kristine Jensen blev gift med Andreas Sørensen Munch fra Rågeskovsgård i Ibsker, født 7/7 1884 og elev på højskolen 1899-1900. De blev bosat på Brændesgård, Ibsker, (den nordligst beliggende). De fik to sønner og én datter; begge sønner blev elever på højskolen. De havde gården indtil 1947, da den yngste søn overtog den.

Sønner elever:

Jens Jacob Munch, født 7/7 1920 - elev 1936-37

Hans Andreas Munch, født 11/8 1921 - elev 1937-38

Aksel Herman Jensen, (4) født 21/12 1893 -
elev 1913-14

Aksel Herman Jensen overtog 1925 fødegården, Kjøllergård, efter faderens død samme år. Han blev 1938 gift med Anna Margrethe Nielsen fra Sandby på Lolland, født 12/11 1898, som han i en del år havde haft som husbestyrerinde. De fik ingen børn, og derfor blev gården, da de lagde op i 1960, overtaget af den ældste søstersøn fra Brændesgård, Jens Jacob Munch. De flyttede derefter til hendes hjemstavn, Lolland, hvor de bosatte sig i Maribo. Aksel Jensen døde i februar 1972.

Asbjørn Andreas Jensen, (5) født 21/12 1893 -
elev 1913-14

Asbjørn Andreas Jensen, som var tvillingbror til ovenstående, blev 1921 ejer af Munkegård i Poulsker, gift 20/11 1925 med Johanne Marie Jensen, født 28/6 1894, fra Ll. Hallegård, Bodilsker. De fik tre døtre, men moderen døde allerede 29/11 1943, 49 år gammel. Han drev gården videre til 1953, da den blev overtaget af den ældste datter og hendes mand, Edel Margrethe Jensen og Jens Hans Erik Jensen. Svigersønnen var fra Sjælland. Asbjørn Jensen døde fem år efter, 18/1 1958.

Jens Jensen, (7) født 16/8 1896 -
elev 1914-15

Jens Jensen blev i nogle få år i 1920erne ejer af St. Egebygård i Aaker, fra omkr. 1930 Mønstergård i Østermarie, fra omkr. 1933 et sted ved Årsballe i Klemensker, og fra omkr. 1936 i mange år ejendommen Kærly i Olsker. Han blev 1930 gift med Astrid Elisabeth, f. Svenden den 2/3 1904. fra Iseregård i Østermarie.

Henning Otto Jensen, (8) født 8/8 1897 -
elev 1916-17

Henning Otto Jensen overtog 1925 Holmegård i Nyker, gift med Gunhild Blem Kofoed fra St. Bukkegård, Aaker, født 19/1 1902 og elev på højskolen 1919. Henning O. Jensen døde imidlertid 1928, kun tre år efter overtagelsen. Enken drev gården videre i 18 år, en stor del af tiden med Knud Schiellerup Funch fra Baunegård i Aaker som bestyrer.

Hans Severin Müller Jensen, (10)
født 18/10 1900 - elev 1917-18

Hans Severin Müller Jensen slog sig senere ned i Århus, hvor han i mange år arbejdede på en oliemølle, gift med Anna Katrine Kjær Sørensen, født 23/6 1899.

Poul Anthoni Müller Jensen, (13)
født 14/1 1905 - elev 1923-24

Poul Anthoni Müller Jensen blev uddannet landmand, men ernærede sig som arbejdsmand; blev gift med Valborg Stender fra Elisegård, Vestermarie. De var nogle år i København, men vendte 1950 tilbage til Bornholm. Han arbejdede sidst hos Ejnar Jensen, B.M.M.F., Rønne, men døde ret tidligt som 60-årig den 16/8 1965. Valborg Stender Jensen medvirkede som timelærer på Bornholms Højskole i nogle få år i midten af 1970erne, hvor hun underviste i tilskæring.


Supplerende oplysninger:
De øvrige af de sytten børn var følgende: (1) Mads Magerius Jensen, født 9/4 1890; (6) Oliva Marie Jensen, født 14/7 1895; (9) Søren Alfred Jensen, født 16/7 1899; (11) Birgitte Jensen, født 12/2 1902; (12) Camilla Laurentia Jensen, født 27/1 1904; (14) Kristian Frederik Jensen, født 8/5 1906; (15) Ancher Jensen, født 12/1 1908; (16) Theodor Jensen, født 7/7 1909; (17) Gotthilf Jagenreuter Jensen, født 3/1 1912.

Af nr. 11, Birgitte Jensen, som blev gift med Poul Nørregaard, fra Ll. Pilegård, også Bodilsker, og blev bosat på ejendommen Hjortshøj i Gadeby, nåede jeg i sin tid at få oplysninger om nogle af hendes søskende få uger før hun døde.

Som det fremgår af navnene på de sidste to elever har de fået Müller som mellenavn. Det samme gør sig gældende for et par elever fra St. Gadegård i Pedersker, som faren som nævnt stammede fra. Det skyldtes utvivlsomt, at begge fædre havde familiemæssig forbindelse tilbage til familien Müller, Vallensgård. Deres mor, Margrethe Severine Müller, var fra Loftsgård i Nylars, og hendes far var Hans Severin Müller, som var fra Vallensgård, døbt 29. april 1791.
Når den yngste søn, Gotthilf, fik mellemnavnet Jagenreuter, er det utvivlsomt også forbindelsen til Vallensgård, der gør sig gældende. En fire år yngre bror til Hans Severin Müller hed Alexander Jagenreuter Müller, døbt 19. april 1795. Han blev fra omkring 1840 en betydningsfuld skikkelse i Aakirkeby: Han var avlsbruger og købmand, var medlem af bystyret og nogle år dets formand, og dertil krigskancellisekretær. Der må således have været en vis prestige ved en slægtsmæssig forbindelse til familien på Bornholms største gård.Kilder: LB. side 175-176, 300 og 392; privat familieregister fra 1965 i anledning af 100-årsdagen for Jens Jensens fødsel; stamtavle over slægten Munch, Rågeskovsgård; meddelelser fra Birgitte Nørregaard, Nexø (søster); Stamtavle over Stender-slægten; G.L. Dam & H.K. Larsen: Aakirkeby 1346-1946; Bhs. Vejviser; oplysninger fra Erik Stender-Jensen, MelstedSAMs højskolehistoriske Arkiv