Bornholmske højskolefamilier

Familien Jensen,
Kjøllergård, Klemensker
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte elever var Jens Jørgen Jensen og Cecilie Christine Munch. Han var fra St. Myregård i Knudsker, født 6/10 1846; hun var fra Fynegård også i Knudsker, født 16/11 1848 og var 1870 elev på Vallekilde Højskole. De blev gift 21/4 1875 i Aa Kirke, hvilket skyldtes, at hun på det tidspunkt boede hos sin søster og svoger på St. Duegård i Aaker, Antonette og Markus Hansen. Som det var almindeligt havde han erhvervet Kjøllergård i forvejen, hvor de så blev bosat. Fire af deres fem børn blev elever på højskolen.
Cecilie Jensen døde i 1911, 63 år gammel. Jens Jørgen Jensen overlevede hende i 19 år og døde 1930.
Børn af Jens Jørgen og Cecilie Christine Jensen:

Gunhilde Kristine Elisabeth Jensen,
født 28/1 1876 - elev 1894

Gunhilde Jensen forblev ugift og var det meste af sin tid husbestyrerinde; efter moderens død 1911 for sin fader og senere også for broderen Hjalmar hjemme på gården. Senere igen blev hun husbestyrerinde for en anden broder i Maribo. Hun vendte på sine ældre dage tilbage til Klemensker og døde på De gamles Hjem i 1963, 87 år gammel.

Sigrid Ellen Marie Jensen, født 2/6 1877 -
elev 1895

Sigrid Ellen Marie Jensen blev 30/12 1909 gift med Alfred Janus Hansen fra Bækkegård, Vestermarie, f. 17/6 1879 og elev på højskolen 1895-96. De blev bosat på St. Smørengegård, Vestermarie. En søn Ove Juul Hansen, født 9/1 1912, var elev på højskolen 1929-30. En anden søn, Gunnar Juul Hansen, født 22/4 1918, var elev på Frederiksborg Højskole 1936-37.
Sigrid Hansen døde 5/10 1937, 60 år. Sønnen Gunnar overtog gården i forpagtning i 1947, og blev senere ejer af den. Han havde længe sin bror Ove som forvalter, indtil han omkr. 1956 blev ejer af Munkegård i Nyker. Alfred Janus Hansen døde i Lobbæk 9/1 1955, 76 år.

Dagny Kathrine Jensen, født 4/9 1883 -
elev 1908

Dagny Kathrine Jensen blev 10/4 1913 gift med Peter Christian Jensen Aggerholm, som stammede fra Ljørslev på limfjordsøen Mors, født 25/12 1888. De første omk. fire år boede de på gården, hvor han var bestyrer for sin svigefar. Det ser ud til, at de 1917 overtog ejendommen "Vestervang" i nærheden af Årsballe og kun godt én km fra Kjøllergård. En søn og en datter blev senere elever. De havde ejendommen til 1946, da en anden søn, Valdemar Aggerholm, overtog den.

Børn elever:

Jens Holger Aggerholm, født 7/10 1913 - elev 1933-34

Helga Margith Aggerholm, født 11/1 1917 - elev 1935

Jens Holger Aggerholm blev gift med Bodil Kirstine Blem, født 21/10 1910, fra Soldatergård i Aaker, som de overtog og drev i mange år.

Helga Margith Aggerholm blev gift med Holger August Kofoed fra Skindermyregård, født 29/8 1899 og elev på højskolen 1917-18. De overtog et par år senere denne gård, som de havde helt til omkr. 1970.

Hjalmar Martin Jensen, født 18/1 1889 -
elev 1915-16

Hjalmar Martin Jensen overtog fødegården 1919, men blev først 8 år senere, 11/4 1927, gift med Gudrun Andersen fra Ll. Gadegård, Vestermarie, født 20/3 1904. De fik to børn, en datter og en søn, men allerede 14/1 1943 døde han, knap 54 år. Moderen blev 1947 gift igen med Jens Christian Kofoed fra Ll. Krusegård i Bodilsker, født 28/4 1913. De førte gården videre til omkr. 1957, hvor den blev overtaget af sønnen fra første ægteskab, Aage Jensen.Kilder: LB. 213 og 214; meddelelse fra Ellen Schou, Aakirkeby; Juul-slægten 81; Koefoed-sl. I, side 32; Karen Jørgensdatter, side 49; Juul-slægten side 81.


SAMs højskolehistoriske Arkiv