Bornholmske højskolefamilier

Familien Jensen,
Knarregård, Ibsker
Indledende oplysninger
Forældrene til de fire nedenfor omtalte elever var Herman Georg Jensen og Oliva Mathea, f. Olsen. De overtog gården 1896 og fik de fire børn, to døtre og to sønner. Der skete imidlertid det ret usædvanlige, at faren døde den 13/10 1919, 50 år. Og godt et år senere, den 9/1 1921, døde moren, 44 år. De fire unge stod således ret pludseligt alene med gården. Men som det fremgår nedenfor, fandt det sin løsning.
Marie Margrethe Jensen, født 25/5 1897 -
elev 1914

Marie Margrethe Jensen blev året efter morens død, 20/3 1922, gift med Emil Kofoed Munch, født 7/11 1893, fra Ibsker, som i forvejen havde overtaget ejendommen Løvhøj i nabosognet Bodilsker. De havde ejendommen endnu i 1955. Derefter Lyngvejen 4 i samme sogn.

Astrid Hansine Jensen, født 17/2 1899 -
elev 1916

Astrid Hansine Jensen var efter opholdet på Bornholms Højskole også elev på Vallekilde Højskole 1920. Hun overtog formelt gården som arv fra sine søskende i den 22. marts 1922, men var allerede et par dage før blevet gift med Thor Gunnar Kofoed fra Skovgård i Bodilsker, født 17/3 1895 og elev på højskolen 1914-15. Med ægteskabet blev han så den egentlige ejer.
De forblev barnløse, og derfor blev en nevø, Niels Anker Kofoed fra Kannikegård i Klemensker på et tidspunkt "lånt ud" for at bringe lidt liv i huset. Det endte imidlertid med, at han blev "hængende" og når tiden kom overtog gården. Desuden fik han en ret omfattende politisk karriere.

Hans Edvard Jensen, født 20/4 1901 -
elev 1918-19

Hans Edvard Jensen blev i 1928 ejer af Kannikegård i Klemensker. Han nævnes som forvalter, og har muligvis været det på gården nogen tid før. Det gik imidlertid ikke, hvilket som i mange andre tilfælde på den tid formentlig havde sin årsag i den alvorlige økonomiske krise. Han ser dog ud til at have afhændet gården tids nok til at undgå konkurs.
Det blev en ny mulighed for Poul Kofoed, som havde været i en lignende situation. (Se nedenfor). Efter at have afhændet sin fødegård, Skovgård i Bodilsker, overtog han efter 2 års "hjemløshed" Kannikegård i efteråret 1933. (Se nærmere under Familien Kofoed, Kannikegård).
Hans Edvard Jensen boede siden på Balka, hvor han ernærede sig som arbejdsmand.

Karl Aage Jensen, født 9/5 1903 -
elev 1923-24

Karl Aage Jensen blev desuden elev på Malling Landbrugsskole 1925-26. I efteråret 1931 overtog han Skovgård i nabosognet Bodilsker. Det var den tidligere ejer, Poul Kofoeds barndomshjem, som han havde overtaget i 1913. Men efter ca. 18 år gik det ikke længere på grund af den økonomiske krise på den tid. Det ser ud til, at han nåede at afhænde gården tidsnok til at undgå konkurs, og boede derefter med familien et par år hos sin mor.
Efter overtagelsen blev Karl Aage Jensen 2. juledag samme år gift med Thora Kofoed, født 30/3 1908 og elev på højskolen 1925, datter af borgmester Alfred Kofoed, Møllebygård i Nexø, (som også havde været elev på højskolen). De havde gården endnu i 1967. Senere blev den overtaget af deres ældste søn.
Thora Kofoed havde i øvrigt en yngre bror, Jens Peter Kofoed, elev på højskolen 1929-30. Han blev senere ejer af Splitsgård i Klemensker.Knarregård, Ibsker 1946

Ejendommen "Løvhøj", Bodilsker 1946


Kannikegård, Klemensker 1946

Skovgård, Bodilsker 1946Kilder: LB. side 167, 175; 190; diverse KB & FT og ejendomsregister; meddelelser fra Rita og Niels Anker Kofoed.SAMs højskolehistoriske Arkiv