Bornholmske højskolefamilier

Familien Jensen
St. Gadegård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene var Andreas Olaus Jensen og Agnes Marie f. Jensen. Han var født på gården. Hun var fra Limensgård i Aaker. De fik otte børn, fire sønner og fire døtre, hvoraf sønnerne og to døtre blev elever på højskolen. De havde gården indtil 1947, da en af sønnerne overtog den.
Som det ses havde de to ældste sønner Müller som mellemnavn. De kom af, at deres farmor hed Margrethe Severine Müller. Hun var fra Loftsgård i Nylars, og hendes far, Hans Severin Müller, var en søn fra Vallensgård. Det samme gør sig gældende for nogle børn fra Kjøllergård i Bodilsker, hvis far også var fra St. Gadegård.
Aksel Müller Jensen, født 16/5 1908 -
elev 1923-24

Aksel Müller Jensen var medhjælper hjemme på gården al sin tid, først hos forældrene og senere hos broderen, der overtog gården. Han døde 1980.

Povl Anker Müller Jensen, født 1/2 1911 -
elev 1929-30

Povl Anker Müller Jensen overtog husmandsstedet Gadevang i nærheden af hjemmet fra omkr. 1945 og havde den til omkr. 1955. Derefter boede han i Smedegade i Aakirkeby. Han var ugift. Han døde 1991.

Vagn Gunnar Jensen, født 1/4 1912 -
elev 1930-31

Vagn Gunnar Jensen overtog omkr. 1950 ejendommen Gyldensvang også i nærheden af hjemmet, hvor han boede helt til sin død i 1991. Han var ugift.

Holger Arne Jensen, født 8/10 1913 -
elev 1933-34

Holger Arne Jensen overtog fødegården 1947. Han forblev ugift og havde i mange år søsteren Asta som husbestyrerinde. Han drev gården til 1987, da den blev overtaget af en nevø, Christian Lund.

Asta Birgitte Jensen, født 30/3 1915 -
elev 1940

Asta Birgitte Jensen forblev ugift og var som nævnt ovenfor i mange år husbestyrerinde for sin bror på fødegården. Fra omkr. 1975 boede hun i Nexø.

Inger Marie Jensen, født 12/2 1922-
elev 1941

Inger Marie Jensen blev gift med Villiam Christian Lund fra Hasle, født 6/5 1911, og de blev 1948 bosat på ejendommen Rosvang i Vestermarie. Han døde omkr. 1987, men hun blev boende på ejendommen nogle år mere. Eftersom hun var den eneste af søskendeflokken, der blev gift og fik børn, blev det deres søn, der overtog St. Gadegård.


Kilder: LB. 286 og 341; meddelelser fra Inger Marie Lund, Vestermarie, og Olaf og Ebba Hansen, Nexø; Kures gårdlister; bornholmere.dk, Bhs. Vejviser.SAMs højskolehistoriske Arkiv