Bornholmske højskolefamilier

Familien Jensen
Udegård, Poulsker
Indledende oplysninger:
Forældrene til 1. generation var Hans Peter Jensen og Oline, f. Jensen. Han var født på gården, mens hun stammede fra Pilegård i samme sogn. De havde kun de tre børn, der er omtalt nedenfor. Gården var 39. slg. matr. nr. 41a.
Hans Peter Jensen var elev på højskolen i Østermarie 1872-73. Han overtog gården 1880. De blev gift 9/10 1885, men han døde allerede 23/2 1901, kun 46 år. Konen førte gården videre med bestyrer, (bl.a. Jens Peter Jakobsen fra Bodilsker, elev i Østermarie 1882-83), indtil 1919, da sønnen Johannes Chr. Jensen, overtog den.

Markus Andreas Jensen, født 22/9 1887 -
elev 1905-06

Markus Andreas Jensen blev 1927 ejer af husmandsstedet "Bakkehus" i Nexø, gift med Ellen Marie, f. Kaas, 8/9 1902, fra "Pilely", Bodilsker.
De boede på ejendommen til omkr. 1960; derefter på Sdr. Strandvej.

Johannes Christian Jensen, født 29/10 1891 -
elev 1910-11

Johannes Christian Jensen overtog 1919 fødegården, gift med Anna Kristine Margrethe, f. Dam, fra Sejersgård i samme sogn, født 13/2 1900 og elev på højskolen 1918. En datter, Hedvig Dam Jensen, blev elev 1940. (Se nedenfor).
De havde gården til omkr. 1953, da nævnte datter - og svigersønnen - overtog den. Derefter "Bækkehøj" i nærheden.

Sigrid Marie Jensen, født 27/6 1889 -
elev 1912

Sigrid Jensen blev senere gift med Hans Andreas Marcher fra Spidsegård i samme sogn, født 14/8 1889, og de overtog denne gård i 1916. Ved FT 1921 havde de to af hans søskende som medhjælpere. De havde gården i henved 30 år. Hun døde 5/6 1945, knap 56 år. Han flyttede snart efter til Bredgade 10 i Nexø, hvor han døde 20/2 1948, 58 år.

2. generation

Hedvig Dam Jensen, født 12/10 1920 -
elev 1940

Hedvig Dam Jensen. Som det fremgår havde begge hendes forældre været elever på højskolen. Hun blev 19/5 1944 gift med Hans Henning Jensen, født 21/10 1910, fra Lille Hallegård, Bodilsker, og de overtog i begyndelsen af 1950erne hendes hjem, Udegård, efter først at have boet på et lille husmandssted, kaldet "Hytten", i Bodilsker.Kilder: LB. side 242, 295, 302; Bornholms Vejviser; mindebog fra Østermarie-tiden; Bhs. Amtsråd side 102; bornholmere.dk; FT & KB.SAMs højskolehistoriske Arkiv