Bornholmske højskolefamilier

Familien Kjærgaard, Nexø
Indledende oplysninger
Faderen til første generation var Ivar Christian Sørensen Kjærgaard. Han stammede fra Sunds i det nordlige Jylland, født 25/5 1864. Han var uldhandler og kom på et tidspunkt til Bornholm, hvor han blev. Han blev 3/9 1890 gift med Andrea Margrethe Andersen fra Løkkegård i Østerlars, født 3/9 1860, og formentlig elev på højskolen i Østermarie omk. 1880. De slog sig først ned på ejendommen Myrelænge i samme sogn. Nogle år senere flyttede de dog til Nexø, hvor han blev købmand, og forretningen I. S. Kjærgaard blev i mange år et kendt sted i byen.
Der er næppe tvivl om, at Ivar Kjærgaard har været kendt med det grundtvigske univers fra Jylland. Kort efter deres flytning til Nexø blev han i 1900 den ene af en tremandsgruppe, der købte en købmandsgård på torvet i byen og fik den indrettet til højskolehjem.
Kjærgaard og hans kone fik seks børn, men mistede de to ældste som små. Af de andre blev tre elever på højskolen. Ivar Kjærgaard omkom ved et ulykkestilfælde i 1925 ved ,at der ubrød brand i hans ejendom. Under arbejdet med at forsøge at få branden slukket blev han ramt af en faldende tagsten i hovedet og døde deraf få dage senere. Den ældste søn, Ernst Andersen Kjærgaard, førte forretningen videre i et nyt hus, der ved bombardementen i 1945 igen blev totalt ødelagt.
1. generation:

Børn af Andrea og Ivar Kjærgaard:

Asta Hansine Kjærgaard, født 10/5 1893 -
elev 1910

Asta Hansine Kjærgaard blev 1932 gift med enkemand og lærer Johannes Hansen, født 25/9 1882 på Langeland, og de blev bosat i Frejlev, Kettinge sogn ved Nysted på Lolland, hvor han var førstelærer. Hans første kone var død året før af tuberkulose på Nakkebølle Sanatorium.
Kilde: Kirkebog, Aakirkeby sogn.

Hans Sigfred Kjærgaard, født 2/8 1896 -
elev 1915-16

Hans Sigfred Kjærgaard blev landmand. Han overtog 1924 Vornedegård i Ibsker, gift med Helga Hermandine Dam, født 23/5 1898, datter af købmand Dam, Aakirkeby. De boede på gården til 1945; derefter på husmandsstedet Granhøj på Nørremark nord for Neksø. En søn og en datter blev elever på højskolen.

Inger Dam Kjærgaard, født 14/12 1924 - elev 1945

Helmer Dam Kjærgaard, født 9/6 1927 - elev 1945-46

Marie Kjærgaard, født 29/1 1900 -
elev 1917

Marie Kjærgaard blev gift med Gunnar Aaby Svendsen fra ejendommen Bakkely i Aaker, født 18/10 1898 og elev på højskolen 1916-17. De blev først bosat i Aakirkeby, hvor han var manufakturhandler; senere flyttede de til København, hvor han var tekstilfabrikant.2. generation:

Børn af Helga og Hans Sigfred Kjærgaard:

Inger Dam Kjærgaard, født 14/12 1924 -
elev 1945

Inger Dam Kjærgaard blev 1949 gift med Bernt Møller fra Bodilsker, født 27/11 1923, som var bygmester (tømrermester) i Stenseby i henved 40 år

Helmer Dam Kjærgaard, født 9/6 1927 -
elev 1945-46

Helmer Dam Kjærgaard nævnes som landmand, men blev ikke ret gammel. Han døde den 26. september 1959, 32 år gammel.Kilder: Jensen-sl. side 22; LB. side 160 & 195; Jochum. side 82; meddelelser fra Knud Willy Andersen, Østerlars; Bhs. Vejviser.


SAMs højskolehistoriske Arkiv