Bornholmske højskolefamilier

Familien Kloe
Hyldegård, Rutsker
Indledende oplysninger
Forældrene til de seks elever var Klaus Andreas Kloe og Anna Elisabeth, f. Volquartz. Han var født på Bakkegård, Rutsker, 21/4 1860, og han overtog gården efter forældrene i 1885. Han blev medlem af den første bestyrelse for den nye højskole ved Ekkodalen efter etableringen i 1893. Hun var født i Nakskov 20/9 1861 og nævnes 1891 som lærerinde på højskolen i Østermarie. De blev gift i 1892 og fik syv børn, hvoraf den ældste søn, Johannes Volquartz Kloe, f. 7/7 1893, blev elev på Frederiksborg Højskole, mens de øvrige seks altså blev elever på Bornholms Højskole. Hun døde imidlertid 13/1 1912, hvoefter han senere samme år afhændede gården og i stedet overtog den meget mindre Hyldegård i samme sogn. Det var så derfra børnene tog på højskolen.
Gudrun Volquartz Kloe, født 26/12 1894 -
elev 1913

Gudrun Volquartz Kloe blev gift med Ludvig Funch fra Jydegård i Rutsker, født 24/2 1893, og de blev bosat på Åløkkekevej i Vanløse, København. Han drev i mange år en viktualieforretning på Christianshavn.

Hans Sigfred Volquartz Kloe, født 17/7 1896 -
elev 1918-19 sammen med sin yngre bror Holger.

Hans Sigfred Kloe udvandrede 19/2 1926 til Canada, hvor han arbejdede i kulminer og ved landbrug. Han vendte hjem i 1947 og købte sammen med broderen Kristian et husmandssted ved Ringsted. Han var ugift og han døde 16/10 1972.

Kristian Volquartz Kloe, født 30/11 1897 -
elev 1916-17

Kristian Kloe tjente i nogle år på gårde i Jylland, men var ellers hjemme. I 1927 overtog han Hyldegård efter faren, men han havde den kun i nogle få år. I 1947 købte han sammen med ovennævnte bror, Hans Sigfred, et husmandssted ved Ringsted. Han var ugift.

Inga Volquartz Kloe, født 4/2 1899 -
elev 1919

Inga Volquartz Kloe blev 20/5 1928 gift med smedemester Valther Sikker Hansen fra Ålborg, født 12/7 1900. De blev i første omgang bosat i Rutsker, hvor han havde etableret sig som smed. Senere boede de i Tejn, hvorefter de flyttede til Hornsherred og senere igen til Ejby og Benløse i nærheden af Ringsted.

Holger Volquartz Kloe, født 21/4 1900 -
elev 1918-19 sammen med sin ældre bror
Hans Sigfred Kloe.

Holger Volquartz Kloe udvandrede omkr. 1920 til Canada, hvor han arbejdede i kulminer og ved landbrug. Han forblev ugift og døde derovre i 1974.

Astrid Volquartz Kloe, født 26/5 1901 -
elev 1921

Astrid Volquartz Kloe blev den 2/11 1930 gift med Tage Sikker Hansen, født i Ålborg 27/4 1909, men havde etableret sig som købmand i København. Hun var husbestyrerinde hos ham, før de blev gift. Han drev en viktualieforretning på Nørrebro i ca. 50 år. Som navnet antyder, var han bror til hendes søsters mand, og de var i øvrigt nevøer af højskolens forstander og senere valgmenighedspræst Andreas Hansen, idet de var sønner af en syv år ældre bror til denne, Markus Sikker Hansen. Andreas Hansen havde forestod begge vielser.


Den i indledningen nævnte ældste søn, Johannes Volquartz Kloe, udvandrede 1913 til Canada og døde derovre i 1979, 86 år.

Kilder: LB. 112; meddelelser fra Anna Sikker Larsen, Ringsted; bornholmere.dk; Kures gårdlister; FT & KB.SAMs højskolehistoriske Arkiv