Bornholmske højskolefamilier

Familien Koefoed,
Siegård, Aaker
Indledende oplysninger
Forældrene til de to af 1. generation, som blev elever på Vallekilde Højskole, var Hans Philip Koefoed og Gertrud Marie, født Dam. Faderen figurerer på en aktietegningsliste med henblik på at oprette en højskole i Aaker omkring denne tid, som dog ikke blev til noget. Initiativet til dette var utvivlsomt inspireret af et besøg 1862 af en stor flok elever fra Staby, Gedved og Hindholm Højskoler. Skildring af denne findes andetsteds på dette website.
Christian Koefoed
elev på Vallekilde Højskole 1868

Det hedder om Christian Koefoed, at han som 16 årig var elev på Hindholm Højskole. Senere var han i tjeneste på en gård på Fyn, men mens han var dér, blev han anmodet om at tage på Vallekilde Højskole i 1868. Man var interesseret i at "afprøve" den. Hjemvendt til Bornholm anbefalede han den meget, og det resulterede, at der den følgende vinter kom 9 unge bornholmske mænd som elever på skolen - og i de følgende år kom en del flere både mænd og piger.

Christian Koefoed blev senere ejer af Soldatergård i Aaker, først gift med Anna Hansine Sonne fra Lille Munkegård, Aaker, som allerede i 1874 døde i barselsseng. I 1876 blev han gift igen med Laura Kirstine Larsen, som var halvsøster til hans første kone.
Datteren af første ægteskab, Anna Koefoed, var elev på højskolen i Østermarie i 1891. I det andet ægteskab var der otte børn, hvoraf de fem blev elever på Bornholms Højskole.
Se nærmere under Familien Koefoed, Soldatergård.
Se nærmere nedenfor.

Marcus Ludvig Koefoed
elev på Vallekilde Højskole 18691870

Marcus Ludvig Koefoed, født 30/3 1852 på Siegård i Aaker og således bror til Christian Koefoed, som var elev året før. Han overtog senere fødegården, gift 16/11 1877 med Caroline Christine Espersen, født 7/4 1858, fra St. Strandbygård i Nylars, elev på Vallekilde Højskole 1873. De fik to børn, en søn og en datter, der begge blev elever på Bornholms Højskole. Sønnen, Axel Koefoed, blev i en del år medlem af Folketinget.Thyra Marie Christine Koefoed, født 17/3 1879 -
elev 1896

Thyra Marie Christine Koefoed blev gift med Valdemar Laurentius Müller, Vallensgård, Aaker, født 8/2 1878 og elev på højskolen 1893-94, og bosat på denne gård. De fik to børn, men allerede 1909 døde hun, 30 år gammel.
Valdemar Müller blev senere gift igen med Nina Barfod og fik to børn mere.

Aksel Philip Andreas Koefoed, født 1884
elev 1901-02

Aksel Philip Andreas Koefoed overtog senere fødegården, gift med Hedvig Johanne Müller fra Vallensgård, Aaker, elev på højskolen, både på børneskolen i de første år og senere som højskoleelev. Aksel Koefoed havde en del tillidshverv, bl. a. sognerådsmedlem 1917-29 og folketingsmand fra 1929 til sin tidlige død 1937, kun 53 år gammel.Inger Müller Koefoed, født 876 1910 -
elev 1928

Inger Müller Koefoed blev gift med Thor Edvard Koefoed fra St. Bakkegård i samme sogn, født 18/9 1909 og elev på højskolen 1926-27. De overtog hans fødegård, St. Bakkegård, 1933.

Arne Johannes Müller Koefoed, født 11/7 1914 -
elev 1931-32

Arne Johannes Müller Koefoed havde, eftersom faren var folketingsmand, givetvis allerede længe været stærkt involveret i gårdens drift. Formelt overtog han gården 19/7 1940. Den 25/10 samme år blev han gift med Bodil Elisabeth Ipsen, f. 10/10 1914, fra Lesleregård i Østermarie.Kilder: LB. 136, 145; Lauegd. 73; "Klippeøens Mænd", side 82; ejendomsregister; gravmæle på Aakirkeby kgd.Siegård i Aaker 1949.
Alle billederne er hentet fra KB - Danmark set fra Lufte.
Soldatergård i Aaker 1951.
Vallensgård, Aaker 1964. St. Bakkegård, Aaker 1946.


SAMs højskolehistoriske Arkiv