Bornholmske højskolefamilier

Familien Koefoed,
Soldatergård, Aaker
Indledende oplysninger
Faderen til første generation var Christian Koefoed, som var fra Siegård i Aaker, født 1/3 1850. Han havde som 16 årig været elev på Hindholm Højskole, og et par år senere var han den første bornholmer, der blev elev på Vallekilde Højskole 1868-69. Han blev 1873 ejer af Soldatergård, gift samme år med Anna Hansine Sonne fra St. Munkegård, Aaker, født 27/9 1852. De fik 26/8 1874 en datter, men fem dage efter døde moderen i barselsseng.
Christian Koefoed blev 27/10 1876 gift med sin første kones halvsøster, Laura Kirstine Larsen, født 8/6 1856 og som formentlig havde været elev på Vallekilde højskole 1873. De fik otte børn hvoraf to døde som små, mens fem af de andre blev elever på højskolen. De sidste to dog efter at familien 1904 var flyttet til den langt mindre nabogård, Hullegård.
1. generation:

Datter af Anna Hansine og Christian Koefoed

Anna Koefoed, født 26/8 1874 -
elev på højskolen i Østermarie 1891

Anna Koefoed blev 26/7 1904 gift med civilingeniør Jens Christian Boesen Ladegaard og bosat i København.

1. generation:

Søn og døtre af Laura Kirstine og Christian Koefoed

Holger Philip Koefoed, født 25/3 1878 -
elev på skolens første hold 1893-94 i 2 mdr. -
og igen en hel vinter 1895-96

Holger Philip Koefoed blev 1903 ejer af 8. vdg. Langedebygård, Bodilsker, gift med Anna Marie Lyngberg fra St. Kalbygård, Aaker, født 13/6 1882 og elev på højskolen 1902. Deres tre børn blev alle elever på højskolen, og i næste genertion blev en enkelt sønnesøn også elev. Se nedenfor.

Sofie Marie Koefoed, født 20/3 1883 -
elev 1900

Sofie Marie Koefoed blev 1904 gift med Peter Koefoed fra Langemyregård, f. 7/4 1878, som 1902-1942 var mejeribestyrer på A/M Bøsthøj.

Thora Kirstine Koefoed, født 24/1 1885 -
elev 1902

Thora Kirstine Koefoed blev 1911 gift med Thor Jensen fra Skovgård, Aaker, født 4/3 1879 og elev på højskolen 1899-1900. De blev bosat på Vejrmøllegård, Aaker, hvor de boede til 1942, da en søn overtog den.

Marie Gertrude Koefoed, født 29/1 1887 -
elev 1906.
Ved den tid var familien som nævnt flyttet til den langt mindre nabogård, Hullegård, hvorfra de sidste to døtre kom som elever.

Marie Gertrude Koefoed blev 1909 gift med Anton Johannes Brandt fra Egesgård, Bodilsker, født 24/12 1884 og elev på højskolen 1903-04, og de overtog hans fødegård. En datter, Edith Brandt, gift Grønbech, var elev 1936, men samme år døde moderen, kun 49 år gammel.

Esther Andrea Koefoed, født 17/4 1892 -
elev 1911

Esther Andrea Koefoed blev 1917 gift med Knud Harald Koefoed fra Langemyregård, Aaker, født 12/3 1891 og de blev bosat på Klampegård i Knudsker. En søn, Arne Nicolaj Koefoed, var elev på højskolen 1942-43. Han overtog senere gården.2. generation:
I dette tilfælde ser vi bort fra, at hjemstedet ikke længere er det samme.

Børn af Anna og Holger Koefoed, 8. vdg. Langedebygård, Bodilsker

Edvard Lyngberg Koefoed, født 14/2 1907 -
elev 1924-25

Edvard Lyngberg Koefoed overtog 1933 Blæsbjerggård i Nyker, gift med Esther Kofoed fra Tjørnebygård i Poulsker, født 12/9 1907 og elev på Askov Højskole 1927-28. En søn, Erik Koefoed, blev elev 1955-56.

Gerda Elisabeth Koeofed, født 10/4 1911 -
elev 1929

Gerda Elisabeth Koeofed blev gift med Niels Ejnar Jakobsen fra 23.slg. Langedebygård, Bodilsker, født 13/12 1903 og elev på højskolen 1923-24, og de overtog hans fødegård 1933.

Philip Christian Koefoed, født 10/11 1922 -
elev 1940-41

Philip Christian Koefoed overtog 1947 fødegården, Langedebygård (8. vdg.) efter forældrene, gift med Ellen Elise Munch fra St. Grammegård i Aaker, f. 16/10 1926 og elev på højskolen 1944.3. generation:

Søn af Esther og Edvard Koefoed, Blæsbjerggård, Nyker

Erik Koefoed, født 21/3 1937 - elev 1955-56, som én af de få af tredje generation på Højskolen ved Ekkodalen

Erik Koefoed overtog i slutningen af 1960erne Blæsbjerggård efter farens død 1966, gift med Else Marie Larsen, datter af husholdningslærerinde Grete Larsen, Rønne, men de flyttede senere til en mindre landejendom i det sydlige Olsker.


Kilder:LB. 146 & 178-179; Lauegd. 45 & 121; Kures gårdlister


SAMs højskolehistoriske Arkiv