Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed,
Baunegård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene var Jokum Kofoed fra Skovgård i Bodilsker og Gerda Christine Munch fra Dammegård, Pedersker. Han var født 17/10 1892 og hun 21/12 1894, og de havde begge været elever på højskolen, i henholdsvis 1913-14 og 1913. Med dem mødtes to af de store højskolefamilier, idet Jokum Kofoed var én af ni søskende, der havde været elever, og Gerda Munch var én ud af otte. Jokum Kofoed overtog Baunegård i 1917 og havde den indtil 1953, da den blev overtaget af den ældste søn. Han døde i 1962 og hun i 1967.
Peder Munch Kofoed, f. 12/9 1918 -
elev 1936-37

Peder Munch Kofoed, gift 1948 med Katrine Hansen fra Skadegård, Pedersker, født 9/10 1927 og elev på højsko len 1945. De havde 1948-53 Tornegård, Pedersker, og overtog derefter Baunegård, som de havde indtil begyndelsen af 1980erne, da den yngste søn tog over.

Gunvor Munch Kofoed, f. 9/9 1921 -
elev 1939

Gunvor Munch Kofoed, gift 1943 med Frede Gordon Mortensen fra Grødbygård i Åker(den sydligst beliggende) og bosat samme sted. Han var født 24/4 1917, og de havde gården indtil begyndelsen af 1980erne, da deres søn tog over.

Niels Adolf Munch Kofoed, f. 26/7 1923 -
elev 1940-41

Niels Adolf Munch Kofoed, gift 1948 med Inge Maegaard Larsen fra Billegravsgård, Pedersker, f. 1/6 1927 og Elev på Højskolen 1945. De boede først på en mellemstor ejendom, Højvang, i samme sogn og overtog omkring 1960 hendes fødegård, som de havde indtil 1967. Siden har han været taxivognmand i Rønne.

Bodil Munch Kofoed, f. 26/11 1925 -
elev 1944

Bodil Munch Kofoed, gift 1948 med Ernst Krøjer Svendsen fra Hjuleregård i Nylars og bosat samme sted. Han var født 26/11 1919 - og de havde således fødselsdag på samme dag. Også de havde gården indtil midten af 1980erne, hvor deres søn tog over.

Agnete Munch Kofoed, f. 3/5 1929 -
elev 1946

Agnete Munch Kofoed, gift 1947 med Ole Hansen fra ejendommen "Lindholm" i Bodilsker og bosat samme sted. Han var født 15/1 1926. De havde Lindholm indtil 1962, da de overtog Lille Grammegård i Åker, hvor de bor endnu (1990). Han var elev på Frederiksborg Højskole 1946-47.


Jokum og Gerda Kofoed fik i alt 10 børn, men to af dem, nr. 2 og 6 i rækken, døde som små. Af de andre otte er de ovenfor omtalte de ældste. De tre yngste som først var i højskolealdren fra 1950, har således ikke været elever på Bornholms Højskole. Traditionen var på den tid så småt ved at død ud.
De tre var1) Inga Munch Kofoed, født 6/2 1931, gift med Orla Kofoed, avlsbruger, "Munkhøj", Pedersker, 2) Kirsten Julie Munch Kofoed, født 8/2 1933, gift med smedemester Poul Verner Boss, Pedersker, og 3) Gertrud Elisabeth Kofoed, født 21/4 1937, gift med Niels Edvard Kofoed, avlsbruger "Pilevang", Aaker (bror til ovennævnte Orla Kofoed).

Kilder: LB s. 142, 166, 263, 287-88; Lauegd. s. 90f, Bornholms Vejviser; Vejviser for Rønne og Aakirkeby.SAMs højskolehistoriske Arkiv