Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed,
Tyndekullegård og Bolbygård,
Klemensker
Indledende oplysninger
Faderen til nedennævnte elever, Hans Anthonius Kofoed, stammede fra Buskegård i samme sogn, en nybyggerejendom på Højlyngen i den nordlige del af sognet. Hans fader igen var fra ejendommen "Skovshøj" i Bodilsker. Hans A. Kofoed var født 17/1 1877 og elev på højskolen 1894-95. Han blev 1897 gift med Janusine Petrea Olsen, f. 14/4 1876, og de blev først bosat på ejendommen "Egelund"(en parcel fra LI. Knudegård) i samme sogn. Senere flyttede de til Tyndekullegård. De fik seks børn, hvoraf de fem ældste senere blev elever på højskolen. Men den 11/6 1913 døde hun, 37 år gammel knap to måneder efter det sidste barns fødsel.
Hans A. Kofoed blev gift 2. gang 4/11 1914 med Elene Kristine Hansen, f. 6/5 1884, og de fik yderligere otte børn, så der i alt blev fjorten. Af den sidste flok blev fire senere elever på Bornholms Højskole, mens en blev elev på Haslev Højskole og en på Vallekilde Højskole.
I 1927 flyttede de så til Bolbygård, som de havde til 1945, da den blev overtaget af sønnen Johannes Kofoed.
Marie Kofoed, født 14/7 1898 -
elev 1915 - fyldte 17 år

Marie Kofoed blev gift og bosat som gårdmandskone ved Hedehusene på Sjælland, men under den økonomiske krise i 1930erne gik det ikke, og senere levede de som arbejdsfolk.

Hans Peter Kofoed, født 6/3 1900 -
elev 1918-19 - fyldte 19 år

Hans Peter Kofoed overtog 1930 Gadegård i Knudsker, gift med Esther Kaas, f. 25/8 1898 på Fynegård i Nylars. De havde gården til omk. 1960, da den blev overtaget af sønnen, Orla Kofoed.
En datter, Erna Kofoed, var elev 1944.

Oluf Kofoed, født 26/12 1901 -
elev 1919-20 - fyldte 19 år

Oluf Kofoed overtog 1926 Ll. Krashavegård, Klemensker. Han blev gift med Emma Marie Kristine Kofoed, f. 21/4 1902, som var hans kusine. Faderen var en ældre broder til Hans A. Kofoed, gift med Albine, f. Kure, og de boede på Buskegård.
De havde gården til omk. 1970, da den blev overtaget af en søn, Gunnar Kofoed.

Jens Kofoed, født 20/4 1905 -
elev 1922-23 - 17 år

Jens Kofoed overtog 1927 Tyndekullegård efter faderen. Han blev gift med Christence Hansen fra Tornegård i Knudsker, f. 3/10 1904 og elev på højskolen 1926. Han døde imidlertid allerede 1/2 1940 ved et ulykkestilfælde,knap 35 år gammel. Hun førte gården videre i mange år, lige til sin død den 4/8 1969.

Petra Kofoed, født 14/5 1910 -
elev 1929 - fyldte 19 år

Petra Kofoed blev gift med Jens Anker Nielsen fra ejendommen "Dyrstenshøj", Klemensker, og bosat samme sted 1931. Han var født 2/3 1905 og havde været elev på Vallekilde Højskole. Tre søstre var elever på Bornholms Højskole, heraf den ene på samme hold som Petra. Ejendommen er på ca. 10 ha. De boede på den endnu omk. 1980.

Karl Kofoed, født 2/8 1915 -
elev 1933-34 - 18 år

Karl Kofoed overtog 1943 ejendommen "Skovfryd" i Vestermarie (ca. 10 ha), gift med Inger Louise, f. Larsen 3/9 1921 i Svaneke. De havde den til omk. 1950. Derefter flyttede de til Lindholmsgård i Østermarie.

Alfred Kofoed, født 18/8 1917 -
elev 1935-36 - 18 år

Alfred Kofoed var foruden opholdet på Bornholms Højskole også elev på Ollerup Gymnastikhøjskole 1938-39 og på Tune Landbrugsskole 1942-43. Han overtog 1945 ejendommen "Skovsholm" (6,7 ha) ved Kanegårdsskoven i Knudsker og havde den til engang i 1980erne. Derefter flyttede han til Damgade i Rønne. Han var ugift.

Johannes Kofoed, født 30/9 1921 -
elev 1940-41 - 19 år

Johannes Kofoed overtog Bolbygård efter forældrene i 1945, gift med Erna Kristine, f. Jensen fra Skovsholm i Olsker, f. 25/7 1924 og elev på højskolen 1941. Gården blev på et tidspunkt overtaget af en søn, Poul Erik Kofoed. I første omgang boede forældrene på gården, men flyttede senere til en ejendom på Krashavevej.

Valdemar Kofoed, født 22/10 1922 -
elev 1942-43 - 20 år

Valdemar Kofoed havde fra omk. 1955 ejendommen "Grønvang" (4,6 ha) i Nyker. Omk. 1965 opkøbte han et par ha mere, så den blev på 6,6 ha, men flyttede i slutningen af 1970erne til en ca. dobbelt så stor naboejendom lige overfor det gamle mejeri "Nykær". Han var ugift. Han døde pludseligt i 1986.Nr. 8 af flokken, Emma Kofoed, var elev på Haslev Højskole (Indre Mission) og blev senere lærerinde fra Haslev Seminarium. Hun blev gift Jakobsen og fik sit virke i Jylland, bl. a. med museumsvirksomhed i Odder.
Nr. 10 af flokken, Andreas Timann Kofoed, var elev på Vallekilde Højskole. Han blev i begyndelsen af 1950erne ejer af Gammeltoftegård - senere blot Toftegård - i Østermarie. Nogle år senere overtog han Risegård i Olsker, hvor han endnu boede 1990. Senere flyttede han til Rønne.

Søskendeflokken fra Tyndekullegård og Bolbygård er en af de største på Bornholms Højskole. Den største flok var på 10 søskende fra Dammegård i Østerlars. Fra Skovgård i Bodilsker var der 9 søskende, deriblandt faderen til folketingsmand Niels Anker Kofoed. Og fra Tyndekulle- og Bolbygård altså også 9 søskende. Johannes Kofoed har fortalt, at han gerne ville have været på en højskolen i en anden del af landet, men faderen holdt på, at de burde støtte Bornholms Højskole, som havde vanskelige kår, og sådan blev det for de fleste af dem.
I nogle religiøst betonede reflektioner fra 1913 nævner Hans A. Kofoed i øvrigt den sidste dag på højskolen i 1895. Han anfører to stykker fra Ny Testamente, Joh. 3. kap. og Kor. 13. kap. og skriver så: "Højskoleforstander N. P. Jensen læste disse to Kapitler for os den sidste Dag paa Højskolen d. 31-3-1895. Højskoleforstanderen laa paa sine Knæ og bad for os. Hils ham fra mig, hvis han overlever mig".

Kilder: LB s. 205, 206, 208, 226, 235, 236, 346, Familien Dahl s. 95, meddelelser fra Alfred og Johannes Kofoed, optegnelser af Hans A. Kofoed (privateje), Bornholms Vejviser.SAMs højskolehistoriske Arkiv