Bornholmske højskolefamilier

Familien Brandt Kofoed,
Brandtsgård, Bodilsker
Indledende oplysningerJensinius Brandt Kofoed, f. 15/8 1855 -
elev på højskolen i Østermarie 1872-73.

Jensinius Brandt Kofoed, som kaldte sig Jens, skrev i en kammerats erindringsbog fra 1872-73 følgende.

Når vi nu skal Afsked tage

og vi rejser til vort Hjem

kast du da et Blik tilbage

på din meget gode ven

      Jens Brandt Kofod fra

      Brandsgård i Bodilsker Sogn

      født i Året 1855, d. 15 Aug.

En storebroder til ham, Hans Madsen Kofoed, havde allerede et par år før, 1870, overtaget fødegården. Han havde en for den tid ret god uddannelse, idet han var uddannet landinspektør. Og som sådan virkede han samtidig med, at han drev gården. I 1878 flyttede han imidlertid til Rønne og helligede sig helt og holdent landinspektørvirksomheden og sine efterhånden talrige tillidshverv.
Jens Brandt Kofoed overtog så gården efter ham og drev den til sin død den 29/3 1906. Han blev gift med Charlotte Christine Cathrine Eleonora Funch, f. 22/10 1860 på Yppernegård i Nyker. De fik syv børn, hvoraf kun én blev elev på Bornholms Højskole.


2. generation:
Holger Brandt Kofoed, født 10/3 1888 -
elev 1906-07 - fyldte 19 år

Holger Brandt Kofoed blev 1910 gift med Astrid Kofoed fra Skovgård i samme sogn, f. 6/11 1888 og elev på højskolen 1907. Som det fremgår, var de begge kun 22 år gamle, men da hans fader var død allerede fire år i forvejen overtog de med det samme gården. De fik syv døtre, hvoraf de seks blev elever på Højskolen.
Holger Brandt Kofoed blev som den første tidligere elev fra højskolen ved Ekkodalen valgt til bestyrelsen for Bornholms landøkonomiske Forening. I den sad han i 34 år, 1919-53. I de sidste 15 år, 1938-53, var han foreningens formand.3. generation -
døtre af Astrid og Holger Brandt Kofoed

Helga Brandt Kofoed, født 10/7 1911 -
elev 1929 - fyldte 18 år

Helga Brandt Kofoed blev gift med Harald Nielsen fra Buskegård i Østermarie, f. 8/8 1903. De overtog Stamperegård i samme sogn 1929, og drev den helt til de lagde op. En søn overtog den efter dem.

Valborg Brandt Kofoed, født 31/12 1912 -
elev 1930 - 17 år

Valborg Brandt Kofoed blev gift med Thorvald Espersen Kofoed, Tjørnebygård, Poulsker, f. 11/12 1910 og elev på højskolen 1928-29. De overtog hans fødegård 1934 og drev den i mange år. En søn overtog den

Bodil Kirstine Brandt Kofoed, født 4/9 1918 -
elev 1936 - 17 år

Bodil Kirstine Brandt Kofoed blev 1939 gift med Bjarne Hansen fra Rønne, skræddermester og senere også indehaver af renserifirmaet "Kemikohl", efterhånden kun renserivirksomhed.

Ellen Brandt Kofoed, født 25/2 1922 -
elev 1940 - 18 år

Ellen Brandt Kofoed, 1945 gift med Niels Ipsen fra Nexø, mekaniker og senere indehaver af "Svaneke Autoværksted".

Gerda Charlotte Brandt Kofoed, født 24/6 1924-
elev 1944 - fyldte 20 år

Gerda Brandt Kofoed blev 1945 gift med en af sine lærere på højskolen, Vilhelm Rasmussen. Han var lærer på skolen 1944-47. De oprettede i 1950 Sjælsølund Efterskole i Nordsjælland, som han ledede til sin død ved en drukneulykke i 1971. Hun fortsatte på skolen til 1988. Hun har i "Jul på Bornholm" 1989 skrevet en skildring af livet på Brandtsgård i sin barndom.

Gudrun Brandt Kofoed, født 8/5 1926 - elev 1945 - fyldte 19 år

Gudrun Brandt Kofoed blev også i 1945 gift med Henry Hansen fra Bråde på Sjælland. De overtog senere Brandtsgård, først i nogle år i forpagtning og fra sidst i 1950erne som ejere. Senere er den afhændet til anden side.

Kilder: LB s. 175, 294, 399, Jochum side 34, 38, 46 & 114, Bornholmsker Samlinger II række, bind 10 s. 125, Klippeøens Mænd s. 96, Jul på Bornholm 1989 s. 2, Meddelelser fra Valborg Brandt Kofoed, Snogebæk, Bornholms Vejviser.


SAMs højskolehistoriske Arkiv