Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed
Brogård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene var Carl Nicolaj Kofoed og Barbara Marie f. Kofoed. Han var født 1865 på gården, som han overtog 1888. Hun var fra Bjergegård, som nærmest var nabogård til Brogård, født 1872. De blev gift i 1991 og fik syv børn, hvoraf de seks blev elever på højskolen, mens nr. 5 i rækken, en søn, blev elev på Frederiksborg Højskole. Moren døde imidlertid allerede i 1914, kun 42 år og da den yngste kun var fire år. Faren beholdt gården til 1932, da sønnen Poul overtog den.
Conrad Carl Kofoed, født 26/11 1894 -
elev 1912-13

Conrad Carl Kofoed overtog 1920 17. slg. Randkløvegård i Østermarie, gift med Asta Marie Hansen fra Bækkegård i Østerlars, født 1/5 1896 og elev på højskolen 1914. To sønner blev senere elever. De havde endnu gården i 1967.

Sønner elever:

Mogens Henning Kofoed, født 7/4 1922 - elev 1940-41

Svend Erik Kofoed, født 20/8 1923 - elev 1941-42

Holger Herman Kofoed, født 6/5 1895 -
elev 1914-15

Holger Herman Kofoed overtog 1916 Bjergegård i Pedersker, som ligger tæt ved hans hjem, gift med Ellen Ipsen fra Bukkegård i Poulsker, født 17/7 1898, En søn, Bernt Kofoed, blev senere elev. De havde gården til omkr. 1965, da en anden søn overtog den.

Søn elev:

Bernt Kofoed, født 15/4 1921 - elev 1940-41

Aage Munch Kofoed, født 22/7 1899 -
elev 1916-17

Aage Munch Kofoed overtog 1930 Frostegård i Aaker, gift med Esther Due fra St. Myregård i Pedersker, født 15/3 1903 og elev på Antvorskov Højskole 1924. En søn blev elev 1949-50. De havde gården til omkr. 1965, da sønnen overtog den.

Søn elev:

Jørgen Due Kofoed

Anna Elisabeth Kofoed, født 6/1 1901 -
elev 1918

Anna Elisabeth Kofoed blev gift med Arne Jespersen Munch fra Dammegård i Pedersker, født 19/11 1901 og elev på højskolen 1919-20 som den ene af otte søskende. De blev bosat på Østre Kjeldsebygård i Østerlars, som han i forvejen havde overtaget i 1927. De havde den til omkr. 1965, da en søn overtog den.

Poul Kofoed, født 13/8 1906 -
elev 1924-25

Poul Kofoed overtog 1932 sin fødegård, Brogård, gift samme år med Agnes Elise Marcher fra Naskegård i Ibsker, født 11/2 1909. De havde gården til 1972; da en søn overtog den.

Eva Marie Kofoed, født 27/5 1910 -
elev 1929

Eva Marie Kofoed blev gift med Holger Nielsen, født 16/9 1904, som var fra landsbyen Åes i Søvind sogn i nærheden af Horsens. Han var elev på højskolen i 1926-27 og blev her på Bornholm bagefter. Han overtog 1930 Buskegård i Østermarie og de blev gift 27/5 samme år. En søn, blev elev 1952-53.

Søn elev:

Steffen Kofoed Nielsen, født 31/3 1935 - elev 1952-532. generation: Randkløvegård, Østermarie

Mogens Henning Kofoed, født 7/4 1922 -
elev 1940-41

Mogens Henning Kofoed overtog formentlig 1956 Rågelundsgård i Østerlars, gift 18/5 1956 med Estrid Thorsen, født 25/12 1933 på Gl. Toftegård i Østermarie, men familien var senere flyttet til et husmandssted i Glappe. De boede formentlig på gården til 1996, da den blev overtaget af Allinge-Gudhjem Kommune med henblik på oprettelsen af Middelaldercentret.

Svend Erik Kofoed, født 20/8 1923 -
elev 1941-42

Svend Erik Kofoed forblev ugift. Han var medhjælper hjemme på Randkløvegård helt til farens død i 1975. Derefter blev han formelt ejer af gården. Noget tyder dog på, at broderen var medejer.2. generation: Bjergegård, Pedersker

Bernt Kofoed, født 15/4 1921 -
elev 1940-41

Bernt Kofoed overtog 1948 ejendommen Danevang i Østerlars, gift med Kirsten Agnethe Nørregaard fra 10. slg. Døvregård i Bodilsker, født 14/12 1923 og elev på højskolen 1940. De boede på ejendommen til 1952, hvorefter de overtog hendes fødegård, Døvregård, i forpagtning formentlig til 1962, da hendes far, Jacob Nørregaard, døde. Det er ikke lykkedes at finde oplysninger om deres videre liv.2. generatio: Frostegård, Aaker

Jørgen Due Kofoed, født 24/5 1933 -
elev 1949-50

Jørgen Due Kofoed overtog omkr. 1965 Frostegård efter forældrene. Boede der endnu i 1990.2. generation: Buskegård, Østermarie

Steffen Kofoed Nielsen, født 31/3 1935 -
elev 1952-53

Steffen Kofoed Nielsen blev landmand et sted i Jylland. Andre oplysninger er det ikke lykkedes at finde.Supplerende oplysninger.
Den søn fra Brogård, som blev elev på Frederiksborg Højskole, hed Anker Adolf Kofoed. Han blev 1931 ejer af Sejersgård i Poulsker, gift med Rigmor Christoffersen fra A/M Bjørnedal i Klemensker, som havde været elev på Bornholms Højskole 1926, og hvis mor også havde været elev (se nærmere under Ø. Engegård, Vestermarie).

Estrid Thorsen, som blev gift med Mogens Henning Kofoed, er barnebarn af Karen Jensen fra Stevns på Sjælland, som var elev på højskolen i Østermarie i 1882 og senere blev gift Rasmussen og blev gårdmandskone på Hoppegård i Østermarie. Under opholdet skrev hun dagbog, som er offentliggjort i Bornholmske Samlinger og også gengivet andetsteds på denne hjemmeside.

Kilder: LB. 148, 283-284, 293, 367, 387-388; Lauegd. 92; bornholmere.dk; Kures gårdslister; Bhs. Vejviser.SAMs højskolehistoriske Arkiv