Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed,
Kannikegård, Klemensker
Indledende oplysninger
Forældrene til de nedenfor omtalte elever var Poul Kofoed og Kathrine, f. Anker. Poul Kofoed var født 1886 og opvokset på Skovgård i Bodilsker, og hele forhistorien kan læses under Familien Kofoed, Skovgård. Han overtog selv gården i 1913 og blev året efter gift med Katrine Anker født 1889 fra Strangegård i Klemensker. De boede på gården til 1931, og her fik de deres ni børn, men mistede den førstefødte, Thor Anker Kofoed, som lille. På grund af den alvorlige økonomiske krise fra 1929 og nogle år frem måtte de opgive gården i slutningen af 1931. To år senere, i efteråret 1933, fik de mulighed for at overtage Kannikegård i Klemensker, hvorfra fire af børnene blev elever på Bornholms Højskole.
Efter 14 år på Kannikegård døde Poul Kofoed i 1947, kun 61 år. Katrine kofoed førte gården videre i en del år med en af sønnerne som bestyrer. Hun døde i 1953, 64 år.
Knud Anker Kofoed, født 2/9 1919 -
elev 1938-39

Knud Anker Kofoed blev efter farens død i 1947 i nogle år bestyrer af gården for sin mor. Fra 1952 blev han avlsbruger på ejendommen "Søvang" i området Lindeskoven i Rø sogn, gift med Grethe Kofoed, født 24/1 1933, fra Ll. Krashavegård, Klemensker.

Agnethe Kofoed, født 22/2 1921 -
elev 1940

Ebba Agnete Kofoed udvandrede 1946 til USA. Hun blev derovre gift med en svensker ved navn Olson og bosat i New York.

Elna Marie Kofoed, født 13/8 1922 -
elev 1941

Elna Marie Kofoed blev gift med Gunnar Bærild Dam Kofoed, født 29/11 1914, fra Lillegård i Nyker, som også havde været på højskole, men andetsteds i landet. De blev bosat på hans fødegård, Lillegård. Hun blev efterhånden en kendt lokalpolitisk skikkelse.

Folmer Anker Kofoed, født 5/2 1926 -
elev 1944-45

Folmer Anker Kofoed afløste formentlig 1952 sin bror som bestyrer af Kanikkegård, og efter sin mors død 1953 overtog han den. Han blev først i 1969 gift med Esther Valborg, f. Pedersen fra Ibsker. De ser ud til at have haft gården helt til hans død 2006, knap 80 år.


Af de andre søskende kan nævnes Hedvig Sofie, født 24/8 1927. Hun blev gift med Arne Nikolaj Kofoed fra Klampegård i Knudsker og bosat på denne gård.
Og endelig den yngste Niels Anker Kofoed, født 21/2 1929. Han blev efter eget udsagn som dreng "udlånt" til sin farbror og tante på Knarregård i Ibsker for at give lidt liv i huset, fordi de var barnløse. Der endte med, at han blev hængende og med tiden overtog gården. Han har i øvrigt i en artikel i Rødding Højskoles årsskrift fortalt, at han var elev på denne højskole. Som bekendt fik han en omfattende politisk karriere som sognerådsformand, folketingsmand, minister og medlem af EU-parlamentet.Kannikegård, Klemensker 1946

"Søvang" i Rø 1968


Lillegård, Nyker 1946

Skovgård, Bodilsker 1946


SAMs højskolehistoriske Arkiv