Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed,
Krampegård, Pedersker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation hed Jeppe Kofoed og Karen Kirstine, f. Ipsen. Han var født på gården 1827; hun kom fra Slettegård i samme sogn, født 1837. Jeppe Kofoed døde i 1886, 59 år gammel, og altså før de nedennævnte børn var på højskole. Konen førte gården videre i ca. 10 år, hvorefter hun flyttede til Åkirkeby. Gården blev overtaget af den ældste søn, Andreas Kofoed, som blev gift med Mathilde Nielsen fra Klintebygård i Ibsker. Moderen flyttede til en landejendom på Kuleborgvej i Aakirkeby, hvor hun i 1901 boede sammen med en søn og to døtre.
Elever fra 1. generation -
børn af Jeppe og Karen Kirstine Kofoed:

Marius Peter Kofoed, f. 12/10 1867 -
elev 1893-94 - 26 år

Marius Peter Kofoed, som var nr. 3 i en søskendeflok på seks og nr. 2 af tre sønner, overtog ejendommen "Klippedam" i Bodilsker. Han blev gift med Elgine Johanne Margrethe Nielsen, f. 3/3 1871 på Klintebygård i Ibsker og altså søster til broderens kone. De fik seks børn, tre døtre og tre sønner. Den ældste datter, Helga, var elev på Bornholms Højskole 1916, mens den ældste søn, Svend Aage Kofoed, var elev på Roskilde Højskole 1922-23. Marius og Johanne Kofoed boede på ejendommen indtil 1925, hvor den blev overtaget af ovennævnte ældste søn. En søn af ham, Knud Kofoed, overtog senere ejendommen. Han var elev på højskolen 1948-49 og var i mange år formand for elevforeningen.

Anine Johanne Kofoed, f. 8/7 1871 -
elev 1897 - 26 år

Johanne Kofoed. Fra nogle erindringer skrevet af en gammel elev ved vi, at hun var kokkepige på højskolen i dens første år, men hun fik en øjensygdom og måtte holde op. I noget af tiden havde hun hjælp af sin yngre søster Kathrine. Vi ved ellers ikke så meget om - andet end, at hun var ugift og at hun i en årrække var husbestyrerinde et sted i Nexø.

Ane Kathrine Kofoed, f. 4/7 1874 -
elev 1895 og 1900 - 21 og 26 år

Kathrine Kofoed var som det fremgår elev to gange og ind imellem pige i køkkenet. Senere boede hun hos sin mor og et par søskende i Aakirkeby.Elever fra 2. generation -
børn af Andreas og Mathilde Kofoed:

Forældrene til 2. generation hed med deres fulde navne Andreas Laurentius Kofoed og Elisabeth Mathilde Frederikke, f. Nielsen. Vi ved ikke, om de havde været på højskole, men det er overvejende sandsynligt - eventuelt i Østermarie. De blev gift 1892, og det er nærliggende at antage, at de samtidig overtog gården.De fik seks børn, hvoraf en døde som lille. De andre fem kom, som det fremgår, på højskole. De havde gården til omkring midten af 1920erne, da den blev overtaget af sønnen Frederik Kofoed.

Niels Johan Kofoed, f. 1/6 1893 - elev 1915-16

Niels Johan Kofoed blev 1916 gift med Bertha Marie Koefoed fra Eskildsgård i samme sogn, f. 2/12 1895. De havde i nogle år Ahlegård i Vestermarie og derefter Vallegård i Nyker indtil 1928. At de afhændede den skyldes utvivlsomt sygdom. Han døde seks år senere i 1934, 41 år gammel. Alligevel nåede de at få 10 børn, hvoraf de tre døde som små, heraf de to yngste. En af de andre, Elisabeth Kathrine Kofoed, var elev på højskolen 1938. Enken slog sig ned på et lille husmandssted, Østervang, lidt øst for Åkirkeby, senere inde i byen. Hun døde 1964

Karen Margrethe Kofoed, f. 14/5 1895 - elev 1913

Karen Margrethe Kofoed blev gift med Thorvald Mathias Hansen fra Gammeleje i samme sogn, f. 12/3 1891 og elev på højskolen 1908-09. De overtog 1927 Skadegård, også Pedersker. De fik fire børn, hvoraf de tre senere også blev elever. De boede på gården til omkring midten af 1950erne, da den blev overtaget af sønnen, Jens Kofoed Hansen.

Nikolaj Frederik Kofoed, f. 15/6 1897 - elev 1920-21

Nikolaj Frederik Kofoed overtog fødegården efter forældrene i sidste halvdel af 1920erne. Han blev gift med Ellen Margrethe Kofoed fra Boesgård i samme sogn, f. 1/5 1903 og elev på højskolen 1921. De fik fire døtre, hvoraf de tre ældste senere også blev elever på højskolen.
Frederik Kofoed døde 1945, kun 48 år gammel. Konen førte gården videre i nogle år indtil den ældste datter, Kirsten, og hendes mand, Aage Hansen fra Lindholm i Bodilsker, overtog den i 1950.

Agnethe Kofoed, f. 13/8 1902 - elev 1920

Agnethe Kofoed blev gift med Jens Walther Marcher, f. 14/1 1900. De overtog 1927 ejendommen "Kannikevang i Åker (9,9 ha). Der boede de til omkring 1960. Han ser ud til at være død på det tidspunkt, og hun flyttede derefter til Åkirkeby.

Holger Kofoed, f. 11/10 1907 - elev 1925-26

Holger Kofoed overtog Vestergård i samme sogn 1932. Han blev gift med Gerda Benedikte, f. Hansen på Østre Hullegård i Nyker, 24/7 1904; senere V. Bedegadegård, Klemsnsker. Hun døde imidlertid allerede den 30/5 1949, 44 år. Året efter solgte Holger Kofoed gården og købte i stedet ejendommen Pilevang i Poulsker. Der boede han endnu omkr. 1958. Derefter ukendt.Elever fra 3. generation -
børn af Frederik og Ellen M. Kofoed:

Kirsten Margrethe Kofoed, f. 18/10 1928 - elev 1946

Kirsten Margrethe Kofoed blev som ovenfor nævnt gift med Aage Hansen fra ejendommen "Lindholm" i Bodilsker f. 23/4 1927. De overtog Krampegård og boede der i mange år.

Signe Elisabeth Kofoed, f. 19/6 1932 - elev 1950

Signe Elisabeth Kofoed blev bosat i Varde, gift med Andreas Nygaard, som var indehaver af et oliefirma, "Varde Olieforsyning".

Else Marie Kofoed, f. 9/5 1934 - elev 1952

Else Marie Kofoed blev gift med Svend Kofoed Hansen fra Solvang i Aker, f. 26/9 1926 og elev på højskolen 1944-45. De blev bosat på Knudsker Præstegård som forpagterfolk og var der i mange år frem.


Kilder: LB s. 134-135, 178, 283, 289; Koefoed I s. 160, Blem s. 61-62, Lauegd. s. 16, 95, Erindringer af Hans Markussen (ikke trykt). Meddelelser fra Kirsten Hansen, Krampegård.


SAMs højskolehistoriske Arkiv