Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed
Møllehuset, Poulsker
Indledende oplysninger
Forældrene til 1. generation var Lars Kofoed og Anine Laurentia, født Larsen. Han var fra Boesgård, hun fra Baunegård, begge i Pedersker.
1. generation:

Jens Konrad Kofoed, født 28/7 1876 -
elev 1896-97

Jens Konrad Kofoed overtog omkr. 1908 ejendommen Tophjem i Poulsker, gift med Karen Holm, født 29/5 1882 fra Horne på Fyn. De havde ejendommen til 1934, da en datter og svigersø overtog den.

Ludvig Christian Kofoed, født 10/2 1880 -
elev 1900-01

Ludvig Christian Kofoed overtog sit fødehjem, Møllehuset omkr. 1905, gift med Ingeborg Margrethe, født Jensen 22/1 1883, fra Ågård i Pedersker. Hun var den ældste af 14 søskende, hvoraf to dog var døde som børn. Faren havde været elev på højskolen i Østermarie, og hele otte af de andre børn blev elever på Højskolen ved Ekkodalen, men det ser ud til, at det kun var de yngste af pigerne, der blev elever.
Af Ingeborg og Ludvig Kofoeds egne ni børn blev tre sønner og tre døtre senere elever på højskolen (se nedenfor). De havde ejendommen til 1941, da sønnen Aksel Kofoed overtog den.


2. generation:

Børn af Ingeborg Margrethe og Ludvig Christian Kofoed

Hans Conrad Kofoed, født 4/10 1907 -
elev 1926-27

Hans Conrad Kofoed overtog ejendommen Skovvang i Østermari 1936, gift med Betty Laurine Tranberg, født 3/1 1912, fra Rynsegård, Østermarie. De havde endnu ejendommen 1967; senere Gamlevældevej, Østerlars.

Ellen Margrethe Kofoed, født 27/10 1909 -
elev 1928

Ellen Margrethe Kofoed blev 12/10 1928 gift med Aage Theodor Pihl, født 1/5 1907, husmandssøn fra Smålyngen i Pedersker. De blev først bosat på ejendommen Holmsminde i Pedersker, meen fra 1947 på ejendommen Skovsminde i Poulsker, hvor de endnu boede i 1967.

Aksel Kofoed, født 9/1 1912 -
elev 1929-30

Aksel Kofoed overtog 1941 sit fødehjem, Møllehuset, gift med Ellen Kathrine Marcher fra Naskegård i Ibsker, født 9/6 1915 og elev på højskolen 1933. De boede endnu på ejendommen 1967.

Anna Margrethe Kofoed, født 8/7 1913 -
elev 1933

Anna Margrethe Kofoed blev gift med smedesvend og senere husmand Povl Friman Marker, født 7/5 1910, søn af smed Karl Nelius Marker, Østerlars. De blev bosat på Almindingensvej i Østermarie.

Sofie Kofed, født 11/9 1917 -
elev 1937

Sofie Kofoed blev gift med Karl Emil Jakobsen fra Rønne, født 6/6 1922. Han nævnes som arbejdsmand, og de blev bosat i København.

Jens Otto Kofoed, født 6/10 1919 -
elev 1941-42

Jens Otto Kofoed tjente først på landet, men flyttede senere til København, hvor han arbejdede i et kornfirma.


Kilder: Lb. 293-294, 302, 306 & 393; Jochum 129; meddelelser fra Bodil Kofoed, Neksø (søster); Bhs. VejviserSAMs højskolehistoriske Arkiv