Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed Pedersen,
Timannegård, Ibsker
Indledende oplysninger
Forældrene til første generation var Christian Kofoed Pedersen og Signe Margrethe, født Pedersen. Han var fra Piletroldsgård, født 3/4 1859; hun var fra 33. slg. Paradisgård, født 15/3 1859. De blev gift 4/12 1883.
Men for hans vedkommende var der forbindelse til Skovgård i Bodilsker, idet hans far, Maurits Peter Pedersen, stammede derfra. Han var således bror til Lars Mouritsen, der til sidst blev ejer af Strangegård i Klemensker, og til Poul Kofoed Pedersen, der overtog Skovgård, men døde tidligt. For dem begge gælder, at de blev udgangspunkt for et par af de største højskolefamilier.
Maurits Peter Pedersen, som var midt imellem de to andre, blev ejer af nævnte Piletroldsgård (senere blot Pilegård) i Ibsker, idet han den 7/11 1854 blev gift med enken efter den tidligere ejer, Karen Kirstine, født Mikkelsen. Hun havde to børn i sit første ægteskab, og i ægteskabet med Maurits Peter Pedersen fik de en datter og to sønner. Datteren døde som tre-årig, men begge sønner blev senere gårdejere. Christian Kofoed Pedersen overtog nabogården, Timannegård, gift som ovenfor nævnt med Signe Margrethe Pedersen. Den anden søn, Thor Kofoed Pedersen, overtog fødegården, Pilegård, gift med Lene Kathrine, f. Pedersen den 12/12 1867, og også fra 33. slg. Paradisgård, altså søster til broderens kone. Der kom elever til højskolen fra begge gårde, dog flest fra Timannegård.
1. generation:

Børn af Signe og Christian Kofoed Pedersen:

Karen Margrethe Pedersen, født 2/12 1884 -
elev 1904

Karen Margrethe Pedersen blev 1909 gift med Ludvig Peter Sassersen fra 34. slg. Paradisgård (den vestligt beliggende), født 12/9 1879, og de overtog ejendommen Louisendal i Østermarie. En datter og to sønner blev elever på Højskolen. De havde ejendommen til 1946, da sønnen Knud Peter Sassersen overtog den.

Børn elever:

Sigrid Jensine Sassersen, født 12/7 1911 - elev 1930

Johannes Kristian Sassersen, født 27/4 1915 - elev 1940-41

Knud Peter Sassersen, født 16/4 1920 - elev - 1941-42

Thorvald Christian Kofoed Pedersen,
født 9/11 1886 - elev 1907-08

Thorvald Christian Kofoed Pedersen overtog 1913 sin fødegård, Timannegård, gift med Dagny Anna Georgie, f. Espersen, fra Nexø, født 6/7 1888 og elev på Vallekilde Højskole 1911. Fire børn blev elever på højskolen. Se nedenfor!
De havde gården til omkr. 1956, da sønnen Aksel overtog den.

Karl Kofoed Pedersen, født 10/4 1892 -
elev 1911-12

Karl Kofoed Pedersen overtog ca. 1925 ejendommen "Grønnevad", Ibsker, gift med Karen Augusta Due, født 8/8 1899, fra Gudhjem.
Karl Kofoed Pedersen omkom som følge af et ulykkestilfælde 1947. Det skete ved, at han den 9. april kom trækkende med en kvie ved Vaddam Mejeri. Kvien blev bange for en passerende bil, hvorved Karl Pedersen blev slået omkuld og fik et hårdt slag i baghovedet. Skaden var alvorligere end først antaget og medførte, at han døde den 25. i samme måned.2. generation:

Børn af Dagny og Thorvald Kofoed Pedersen:

Konrad Kofoed Pedersen, født 7/3 1918 -
elev 1940-41

Konrad Kofoed Pedersen overtog 1945 Helletsgård i Ibsker, gift med Inger Marie Christiansen fra Lykkegård, Vestermarie, født 5/7 1915 og elev på højskolen 1936.

Martin Kofoed Pedersen, født 22/7 1920 -
elev 1941-42

Martin Kofoed Petersen blev gift med Kirsten Hjorth fra Listedgård i Listed, Ibsker, født 27/5 1922 og elev på højskolen 1941, og de overtog denne gård 1946.

Anna Marie Pedersen, født 26/9 1925 -
elev 1944

Anna Marie Pedersen blev 1951 gift med Niels Grønning Simonsen fra Overlade sogn, Aalborg Amt, og de blev bosat på ejendommen Skyttevang på Nørremark i Ibsker.

Aksel Kofoed Pedersen, født 30/5 1927 -
elev 1947-48

Aksel Kofoed Pedersen overtog først i 1950erne fødegården, Timannegård, først som forpagter, derefter som ejer, gift 1951 med Hannelore Friderikke Harder fra Husum, Sydslesvig, født 17/3 1932 og elev på højskolen 1950-51, og derefter tjenstepige samme sted.
Han solgte gården til anden side i 1969 og blev derefter bestyrer på Lehnsgård, Østerlars, Maglegård, Østermarie og en ejendom ved navn Tuehus, for til sidst indtil sin pensionering 1989 at blive pedel på Østermarie Skole.
(Fra Hannelore Harders hjemby, Husum, var der i mange år nære forbindelser til Bornholm, idet der efter 2. verdenskrig kom mange børn på ferieophold hertil. Deres ophold blev i de første mange år i hovedsagen formidlet af højskolens forstander, Aksel Lauridsen).Kilder: LB s. 190, 192-193, 199 & 391; Jochum. s. 37; meddelelser fra Aksel Kofoed Pedersen, Ibsker, og Lisbeth Mortensen; Bornholms Vejviser. Om Karl Kofoed Pedersens død: notitser i Bornholms Tidende, den 10. og 26 april 1947.


SAMs højskolehistoriske Arkiv