Bornholmske højskolefamilier

Familien Kofoed
Skindermyregård, Klemensker
Indledende oplysninger
Forældrene til de omtalte elever var Carl Johan Peter Kofoed og Margrethe Kirstine f. Schou. Han var født på gården og overtog den efter sine forældre i 1885. Hun var fra Trommeregård, også Klemensker og ikke ret langt fra Skindermyregård. De fik otte børn, hvoraf de fem blev elever på Bornholms Højskole, fire sønner og én datter.
Carl Johannes Jørgen Kofoed, født 27/9 1885 -
elev 1904-05

Carl Johannes Kofoed blev i slutningen af 1915 ejer af Thornbjerggård i Lumsås i Højby sogn i det nordlige Odsherred, Sjælland. Lumsås er en landsby, der ligger lige der, hvor Sjællands Odde strækker sig ud i Kattegat.
Ved folketællingen i februar 1916 ses det, at han havde fået sin yngre bror Valdemar og sin ligeledes yngre søster Margen til at hjælpe sig i gang med bedriften. Søsteren må dog være taget hjem nogen tid efter for den 15/2 1917 at blive gift med Riman Stender fra Trommeregård i hjemsognet. Men broren har formentlig blevet der til 1919, da han mod slutningen af året blev gift og bosat på en landejendom nær Nykøbing.
Johannes Kofoed blev selv gift den 2/11 1921 med Charlotte Caroline Vilhelmine Hansen, da de henholdsvis var 36 og 32 år. Hun var født født 17/4 1889, på et mindre landbrug i Holtug sogn på Stevns, men angives at have været husjomfru på hovedgården Juellund i nærheden af Køge. Året efter fik de en søn, Carl Kofoed, født 29/10 1922, og det blev ikke til flere børn. De havde gården endnu i 1940, hvor sønnen nævnes som forkarl, og vi må regne med at det er fortsat, indtil han tog over.
Johannes Kofoed døde 19/6 1969 og blev begravet på Lumsås Kirkegård. (KIrken med kirkegård var filial af sognekirken i Højby stationsby, som ligger ca. 6 km derfra).

Valdemar Laurentius Kofoed, født 30/1 1887 -
elev 1907-08

Valdemar Laurentius Kofoed blev som omtalt ovenfor medhjælper hos sin bror formentlig fra slutningen af 1915 og til hen på året 1919. Da erhervede han et avlsbrug i et område kaldet Vangen lidt nordøst for Nykøbing S. Han blev 28/11 1919 gift med Ingeborg Kristine Olsen, født 11/12 1896 i København, men hun var kommet i pleje hos et barnløst gårdmandspar i Lumsås, Sofie Oline og Niels Jensen, fra hun var ca. 3 år.
Valdemar og Ingeborg Kofoed fik året efter en datter, Grethe Kofoed, født 6/9 1920, og for dem blev det heller ikke til flere børn. De boede på ejendommen til 1924, hvor de flyttede tilbage til Højby sogn, men lige syd for Nykøbing i området Stårup. Navnet Annebjerg nævnes også, et område med meget skov ud mod Isefjorden.
De boede på dette sted til 1936, hvor de flyttede til Ingeborgs barndomhjem i Lumsås, hvor hendes plejefar, Niels Jensen, var blevet enkemand to år før. Ham havde de så på aftægt. Efter tre år på det nye sted døde Ingeborg imidlertid den 23/6 1939, kun 42 år. Datteren angives at være blevet gift samme år med en mand ved navn Poul Jensen, som blev mejeriejer i Næstved.
Valdemar Kofoed har formodentlig drevet gården videre en del år mere, men i forbindelse med hans død angives det, at hans sidste opholdssted var i Næstved, utvivlsomt hos datteren. Han døde 26/5 1955, 68 år, og blev ligesom broren begravet på Lumsås Kirkegård. Svigerfaren, Niels Jensen, overlevede ham i ca. fire år og døde i 1959, 93 år gammel.

Anker Andreas Kofoed, født 3/5 1890 -
elev 1909-10

Anker Andreas Kofoed overtog 1921 Kjøllergård i Rutsker, gift med Ellen Kathrine Jensen fra Thorupgård i Klemensker, født 31/5 1901 og elev på højskolen 1919. En søn blev elev på højskolen. Han overtog gården omkr. 1950.

Søn elev:

Poul Andreas Kofoed, født 23/3 1922 - elev 1940-41

Poula Margrethe Kofoed, født 2/11 1896 -
elev 1917

Poula Margrethe Kofoed forblev ugift. Da forældrene lagde op, flyttede hun med dem til Klemensker by, hvor hun bl.a. underviste i klaverspil. Hun døde i 1975.

Holger August Kofoed, født 29/8 1899 -
elev 1917-18

Holger August Kofoed overtog 1940 fødegården, Skindermyregård, gift året efter med Helga Margith Aggerholm fra ejendommen Vestervang, født 11/1 1917 og elev på højskolen 1935. De havde gården endnu i 1967, men flyttede kort efter til Klemensker by. Han døde i 1972.2. generation: Kjøllergård, Rutsker

Poul Andreas Kofoed, født 23/3 1922 -
elev 1940-41

Poul Andreas Kjøller overtog sin fødegård, Kjøllergård, i 1950, gift samme år med Mille Hjorth Westh fra Båsegård i samme sogn, født 24/3 1931. De havde gården til 1986, da de begge døde med kort tids mellemrum, 64 og 55 år.Kilder: LB. 216 & 311; Jensen-sl. 3-5; JpB 1972, 1986 & 1987; meddelelse fra Elna Bohn Westh, Aakirkeby; bornholmere.dk.
Desuden FT og KB for Højby sogn i Odsherred. Når de to ældste sønners liv har kunnet beskrives så detaljeret som de er, skyldes det i hovesagen, at smtlige folketællinger til og med 1930 er degitaliseret. Det har så givet mulighed for at supplere med kirkebøgerne.SAMs højskolehistoriske Arkiv